in Tuyển dụng

Tuyển Giám đốc Đào tạo

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Giám đốc đào tạo là người chịu trách nhiệm cao nhất và toàn diện về mảng chuyên môn – đào tạo – học vụ của Trung tâm Anh ngữ iSET – Cleverlearn Văn Cao: Phối hợp với phòng Đào tạo để thiết kế, phát triển các chương trình học, giáo trình…

Continue Reading