Tại Clever Lear VN, chúng tôi luôn coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu rằng, những thông cá nhân của bạn thuộc về bạn, vì vậy chúng luôn nỗ lực để lưu trữ và bảo mật những thông tin này.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân của người dùng để phục vụ cho mục đích gửi những thông tin mới nhất của website, gửi những phản hồi tới bạn và xử lý thông tin của người dùng cho quá trình gửi thông báo sau này.

Những thông tin mà https://cleverlearnvietnam.vn/ thu thập bao gồm: tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại….

Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin của bạn cung cấp để thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa, Clever Learn VN sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xử lý các dữ liệu từ website; cải thiện nội dung phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Nếu bạn không muốn nhận bất cứ thông tin nào từ chúng tôi có thể dễ dàng từ chối bất cứ lúc nào.

Bạn hoàn toàn có thể có thể truy cập website https://cleverlearnvietnam.vn/ một cách không định danh. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn có thể tự chỉnh sửa được thông tin của mình trên website trong trang quản lý tài khoản. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin của bạn

Thông tin của người dùng sẽ được Clever Learn VN lưu trữ lại trên hệ thống trong các trường hợp thường gặp sau:

 • Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ của Clever Learn VN
 • Khi bạn gửi bất cứ biểu mẫu nào, không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến dịch vụ của Clever Learn VN kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.
 • Khi bạn tương tác với Clever Learn VN, chẳng hạn như qua điện thoại, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.
 • Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Clever Learn VN
 • Khi bạn phản hồi tại phần bình luận.
 • Các trường hợp khác mà Clever Learn VN thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thông tin về thời gian lưu trữ thông tin

Clever Learn VN sẽ lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ điện tử, vật lý gồm: mã hóa dữ liệu cá nhân và lưu trữ thông tin theo quy định của luật bảo mật thông tin. Chúng tôi sẽ thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ

4. Những ai có thể tiếp cận thông tin cá nhân của bạn

Clever Learn VN luôn cam kết rằng không cung cấp, không bán, trao đổi, hay sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, thông tin không định danh của bạn khi truy cập vào website có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích quảng cáo, marketing hoặc mục đích sử dụng khác.

Các tổ chức, cá nhân khác có thể được tiếp cận thông tin của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đã được bạn công khai.
 • Được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này.
 • Bên thứ ba mà Clever Learn VN ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực.
 • Theo yêu cầu pháp lý từ cơ quan nhà nước hoặc nếu Clever Learn VN thấy rằng những thông tin đó là cần thiết nhằm tuân thủ quy định của pháp luật.
 • Cho các bên thứ ba khác mà Clever Learn VN  liên kết để cung cấp các dịch vụ.

Ngoài những trường hợp nêu trên thông tin cá nhân của bạn được bảo mật một cách tuyệt đối. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng những thông báo này là điều cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

5. Đơn vị thu nhập và quản lý thông tin

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho Clever Learn VN sẽ được lưu giữ trên hệ thống. Khi cần bạn có thể hỏi và xử lý thông tin cá nhân của mình tại đại chỉ:

 • Website: https://cleverlearnvietnam.vn/
 • Email: cleverlearnvietnam247@gmail.com
 • Phone: 0983123091
 • Địa chỉ: Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội

6. Thông báo về việc thay đổi quy định

https://cleverlearnvietnam.vn/ có thể thay đổi những quy định này một cách không thường xuyên. Nó bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng bất lợi chúng tôi sẽ gửi Email thông báo tới bạn để bạn có thể dễ dàng nắm bắt.