Chia sẻ kiên thức tiếng anh

in Ngữ Pháp Tiếng Anh

Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn và các dấu hiệu nhận biết

Bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ tổng hợp các kiến thức về thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh. Đây là một trong những thì cơ bản nhất mà người học cần nắm rõ, hiểu đúng khi bắt đầu học ngữ pháp tiếng Anh.  Thì hiện tại tiếp diễn là gì? …

Continue Reading