Bầu trời, với vẻ đẹp vô tận của nó, không chỉ là mái che bảo vệ cho hành tinh chúng ta mà còn mang theo một ý nghĩa sâu sắc về tự do, mong ước và vô tận. Sau đây là bài viết Tổng hợp caption tiếng anh về bầu trời ý nghĩa

1. Caption tiếng anh về bầu trời ý nghĩa

1. The sky is blue, the clouds are white, and the sun is yellow. Do you love the color of the sun, love your smile?

Dịch nghĩa: Trời thì xanh, mây lại trắng, nắng thì vàng. Anh có yêu màu nắng, yêu cả nụ cười của em

2. Until later, when I looked up at the sky full of warm golden rays, I remembered the days when I was with you in your twenties. That day, in our eyes, the sky was blue with a bright yellow sun and we were happy with our love.

Dịch nghĩa: Mãi sau này, khi ngước nhìn lên bầu trời dải đầy từng tia nắng vàng ấm áp tôi lại nhớ đến những ngày tháng được ở bên cạnh em tuổi đôi mươi. Năm tháng đó, trong mắt chúng ta bầu trời xanh ngắt một màu cùng nắng vàng rực rỡ và chúng ta đã hạnh phúc cùng với những thương yêu

3. In those youthful days, I used to love, love the blue of the vast sky, love the bright yellow of the shimmering sun and I love the pink ripple on your lips.

Dịch nghĩa: Vào những ngày tháng tươi trẻ ấy, anh đã từng rất yêu, yêu cái màu xanh của nền trời rộng lớn, yêu cái vàng tươi của nắng chiếu lung linh và anh yêu cả sắc hồng gợn trên đôi môi em

4. Some people are the dark clouds in your life, they bring rain, but if they leave, the blue sky will definitely come back.

Dịch nghĩa: Có một vài người chính là những đám mây đen trong đời bạn, họ mang mưa đến nhưng nếu đi rồi thì bầu trời xanh nhất định sẽ trở lại

5. Then one day, I will be able to fly high in the sky, gently spread my wings to fly with blue clouds. Relax, close your eyes and take in the sun and wind… The world is vast but will definitely embrace you.

Dịch nghĩa: Rồi sẽ có một ngày, tôi được bay lên trời cao, nhẹ nhàng sải đôi cánh bay cùng với mây xanh. Hãy thư giãn, nhắm mắt và đón lấy nắng gió… Thế giới bao la nhưng nhất định sẽ ôm lấy bạn

Tổng hợp câu nói tiếng anh về bầu trời

Tổng hợp câu nói tiếng anh về bầu trời

2. STT tiếng anh về bầu trời

1. “No matter how tough my life was, I was always looking up at the sky and wishing for good things.”- Mahira Khan.

Dịch nghĩa: Mặc cho cuộc sống có khó khăn ra sao, tôi vẫn luôn nhìn lên bầu trời và mong ước rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

2. “Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work.” –  A. P. J. Abdul Kalam

Dịch nghĩa: Hãy nhìn lên trời. Chúng ta không hề đơn độc. Cả vũ trụ đều tử tế với chúng ta và chỉ dành những điều tốt đẹp nhất cho những ai có mơ ước và chăm chỉ làm việc.

3. “We all live under the same sky, but we don’t all have the same horizon.” – Konrad Adenauer

Dịch nghĩa: Chúng ta sống cùng dưới một bầu trời, nhưng tầm nhìn của chúng ta là khác nhau.

4. “The sky is the source of light in nature – and governs everything.” – John Constable

Dịch nghĩa: Bầu trời là nguồn ánh sáng trong tự nhiên – và nó chi phối mọi thứ.

5. “The sky takes on shades of orange during sunrise and sunset, the colour that gives you hope that the sun will set only to rise again.”- Ram Charan

Dịch nghĩa: Bầu trời mang sắc cam khi bình minh và hoàng hôn, màu sắc mang cho bạn hy vọng rằng mặt trời lặn rồi sẽ mọc trở lại.

Những câu nói về bầu trời bằng tiếng anh

Những câu nói về bầu trời bằng tiếng anh

3. Caption tiếng anh về bầu trời ngắn

  1. “Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly.” – Van Morrison

Dịch nghĩa: Ngắm biển và cảm nhận bầu trời, hãy để tâm hồn và tinh thần của bạn bay bổng.

2. “There was always something new to be seen in the unchanging night sky.” – Fritz Leiber

Dịch nghĩa: Luôn luôn có một cái gì đó mới được nhìn thấy trong bầu trời đêm không thay đổi.

3. “In the sky, there is no distinction of east and west; people create distinctions out of their own minds and then believe them to be true.” – Gautama Buddha

Dịch nghĩa: Trên bầu trời, không có phân biệt đông tây; mọi người tạo ra sự khác biệt từ tâm trí của họ và sau đó tin rằng chúng là sự thật.

4. “Aim for the sky, but move slowly, enjoying every step along the way. It is all those little steps, that makes the journey complete.” — Chanda Kochhar

Dịch nghĩa: Hãy nhắm đến bầu trời, nhưng di chuyển chậm rãi, tận hưởng từng bước trên đường đi. Đó là những bước đi nhỏ nhưng làm cho cuộc hành trình trở nên toàn vẹn.

5. “The sky is the source of light in nature – and governs everything.” – John Constable

Dịch nghĩa: Bầu trời là nguồn ánh sáng trong tự nhiên – và nó chi phối mọi thứ.

Những câu nói tiếng anh về bầu trời ngắn

Những câu nói tiếng anh về bầu trời ngắn

4. Caption tiếng anh về bầu trời thú vị

1. “The sky, a perfect empty canvas, offers clouds nonetheless. They shift and drift and beg interpretation… such is the nature of art.” – Jeb Dickerson

Dịch nghĩa: Tuy nhiên, bầu trời, một khung tranh trống rỗng hoàn hảo, vẫn có nơi nó những đám mây. Chúng di chuyển, trôi dạt và cầu xin sự giải thích … đó chính là bản chất của nghệ thuật.

2. “Don’t forget, beautiful sunsets, need cloudy skies.” — Paulo Coelho

Dịch nghĩa: Đừng quên, để có hoàng hôn tuyệt đẹp thì cần bầu trời nhiều mây.

3. “Only from the heart can you touch the sky.” – Rumi

Dịch nghĩa: Chỉ có ở trong tim thì ta mới chạm đến được bầu trời.

4. “The sky was incredibly far away, and beautiful enough to make a person wonder why our hearts are never so free.” – Banana Yoshimoto

Dịch nghĩa: Bầu trời vô cùng xa, và đẹp đến mức khiến một người tự hỏi tại sao trái tim ta không bao giờ được tự do.

5. “In the sky an infinitude of hope, a canvas of glory—all possibilities mine.” – Terri Guillemets

Dịch nghĩa: Trên bầu trời là niềm hy vọng vô hạn, một bức tranh đầy vinh quang — tất cả khả năng của tôi.

Câu nói tiếng anh về bầu trời thú vị

Câu nói tiếng anh về bầu trời thú vị

Bầu trời là biểu tượng của sự bao la, sự không giới hạn và sức mạnh của tâm hồn con người muốn mở rộng ra khỏi giới hạn của cuộc sống hàng ngày. Mong rằng bài viết Tổng hợp caption tiếng anh về bầu trời ý nghĩa sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của bạn.