Valentine là ngày lễ của các cặp đôi. Thể hiện tình yêu trong ngày đặc biệt này. Sử dụng Caption valentine tiếng anh hay nhất năm nay giúp thể hiện tình cảm với đối phương một cách sâu sắc nhất.

1. Caption valentine tiếng anh hay 

1. In your eyes, I see tomorrow…In your arm I found love… Love you to day and always

Dịch nghĩa: Trong đôi mắt anh, em nhìn thấy ngày mai… Trong vòng tay anh em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.

2. If I never met you, I wouldn’t like you. If I didn’t like you, I would not love you.

If I didn’t love you, I wouldn’t miss you. But I did, I do and I will. Love you so much…kisses.

Dịch nghĩa: Nếu không gặp em, anh sẽ không thích em. Nếu không thích em, anh sẽ không yêu em. Nếu không yêu em, anh sẽ không nhớ em. But anh đã như vậy, đang như vậy và sẽ như vậy. Yêu em thật nhiều. Hôn em!

3. I have a heart and it’s true. But now it’s gone from me to you. So, care for it, just like I do. Because I have no heart and you have two…

Dịch nghĩa: Anh có một trái tim và nó là thật. Nhưng hiện nay nó đã rời bỏ anh và đến với em. Vì vậy hãy chăm sóc nó như anh anh đã từng làm. Bởi vì hiện tại anh không có nữa rồi còn em có cả hai.

4. I didn’t think that I could ever believe in happiness until I met you. Happy Valentine’s Day!

Dịch nghĩa: Anh đã từng nghĩ rằng anh không thể tin vào hạnh phúc cho đến khi gặp em. Chúc mừng ngày Valentine!

5. On this Valentine’s Day, just like every day, all I have is my love for you. Though the distance separates us and time keeps us going on our own way, every day I will hold in my heart the care and blessing for you and I will never let you go.

Dịch nghĩa: Vào ngày Valentine hôm nay, cũng giống như mọi ngày, tất cả những gì anh có là tình yêu dành cho em. Mặc dù khoảng cách chia chúng ta ra, thời gian giúp chúng ta đi trên con đường của chúng ta. Mỗi ngày anh sẽ giữ trong tim sự quan tâm và cầu chúc đến em và anh sẽ không bao giờ rời xa em.

Những câu nói valentine tiếng anh hay

Những câu nói valentine tiếng anh hay

2. Cap valentine ngọt ngào tiếng anh 

1. Thinking of you! Dreaming of You! Hugging you! Missing you! Wishing you! I Love You! Happy Valentine’s Day!
Dịch nghĩa:  Nghĩ về em! Mơ về em! Ôm em! Nhớ em! Chúc em mọi điều tốt đẹp! Anh yêu em! Chúc em Valentine hạnh phúc!

2. Every day is Valentine’s Day when I am with you. Every day away from you tests my soul and spirit. My only wish today is for us to be together until the end of time. Happy Hearts’ Day to you, my love.
Dịch nghĩa:  Mỗi ngày với anh đều là Valentine khi ở bên em. Từng ngày xa em đều là sự thử thách với trái tim và linh hồn anh. Ước muốn duy nhất của anh ngày hôm nay là cùng em đi đến cuối cuộc đời. Chúc em Valentine vui vẻ, tình yêu của anh.

3. It never fails. You smile, and the sun comes out. This is why I come to you in my moments of joy and sorrow. You are one amazing person, and I am so lucky to be your Valentine forever.
Dịch nghĩa:  Mỗi khi em cười chẳng khác nào vầng dương ló rạng. Đó là lý do vì sao anh cần em những lúc vui hay buồn. Em là người phụ nữ tuyệt vời và anh thật may mắn vì được cùng em đón Valentine mãi mãi về sau.

4. You make the abnormal seem normal and the normal seem fun. You truly make everything around you better; this is why I love you. Happy Valentine’s day!
Dịch nghĩa:  Em khiến cho ngày buồn trở nên bình thường và ngày bình thường trở nên hạnh phúc. Em thay đổi mọi thứ xung quanh anh trở nên tốt đẹp hơn. Đó là lý do mà anh luôn yêu em. Happy Valentine day!

5. Roses are red and violets are blue, I’ve never been more in love with you! Happy Valentine’s Day, my love!
Dịch nghĩa:  Hoa hồng màu đỏ còn violet màu tím phớt xanh, anh thì chưa bao giờ từng yêu ai như yêu em. Chúc em Valentine vui vẻ, tình yêu của anh!

6. Darling, my love for you is as deep as the sea and as high as the sky. Happy Valentine’s Day!
Dịch nghĩa:  Em yêu, tình yêu anh dành cho em cao như trời, sâu như biển. Happy Valentine day!

7. Love is a strange creature. It goads, and it inspires. It is painful yet so sweet. Love is you and me living our lives together. Happy Valentine’s Day to us.
Dịch nghĩa:  Tình yêu là một thứ kỳ diệu. Nó kích thích và truyền cảm hứng. Nó khiến người ta đau khổ nhưng rất đỗi ngọt ngào. Tình yêu là khi anh và em cùng nhau chung sống. Chúc một mùa Valentine hạnh phúc sẽ đến với hai ta.

8. You are unique. You are caring and you are the Best. And I am the luckiest to have you in my life! Happy Valentine’s Day my sweet heart!
Dịch nghĩa:  Em là độc nhất vô nhị, em chu đáo quan tâm, em là người phụ nữ tốt nhất thế gian. Và anh là người may mắn nhất khi có em trong đời. Chúc em Valentine hạnh phúc, tình yêu của anh!

9. Love is like a cloud… love is like a dream… love is a fairytale come true… I found love when I found you.
Dịch nghĩa:  Tình yêu là một áng mây… tình yêu là giấc mơ… tình yêu là một câu chuyện cổ tích có thật… anh tìm thấy tình yêu kể từ khi tìm được em.

10. From head to toe and inside and out, I wouldn’t change anything about you. You’re ideal in your beauty as well as in your being. Happy Valentine’s Day!
Dịch nghĩa: Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, anh không muốn thay đổi bất cứ điều gì về em. Vẻ đẹp và sự tồn tại của em đã là hiện thân của sự hoàn hảo. Happy Valentine’s Day!

Câu nói ngọt ngào valentine tiếng anh

Câu nói ngọt ngào valentine tiếng anh

3. Caption valentine tiếng anh ý nghĩa

1. A day without you is a day without sun, a night without you is a night without moon; a life without you is a life without life.

Dịch nghĩa: Ngày vắng em là ngày không nắng, đêm thiếu em là đêm không trăng; đời không có em cũng chẳng còn ý nghĩa.

2. As busy as we get, we need to be reminded that we are still sweethearts. Valentine’s Day is a good day for me to stop and realize how wonderful you make me feel. Happy Valentine’s Day.

Dịch nghĩa: Kể cả lúc bận rộn thế nào, ta cũng cần được nhắc nhở rằng ta vẫn là người yêu của nhau. Ngày lễ Tình nhân là một ngày tuyệt vời để anh ngừng lại và nhận ra em khiến anh cảm thấy tuyệt vời đến thế nào. Chúc em Valentine vui vẻ!

3. Love is too weak a word for what I feel for you. One life is too small a time to express how madly I am in love with you.

Dịch nghĩa: Từ “Yêu” chẳng đủ mạnh mẽ để diễn tả cảm giác của anh dành cho em. Một cuộc đời quá nhỏ để bày tỏ tình cảm anh dành cho em cháy bỏng đến thế nào.

4. This Valentine’s Day I long for your sweet kisses, your warm embrace, and the magic that binds our hearts together.

Dịch nghĩa: Ngày Valentine này anh mong chờ những nụ hôn ngọt ngào của em, cái ôm ấm áp của em, và điều kỳ diệu đã gắn kết con tim của chúng ta.

5. Every time I see you, I feel a little flame in my heart, that lights up, because… I LOVE YOU!

Dịch nghĩa: Mỗi khi nhìn em, anh cảm thấy một ngọn lửa nhỏ trong trái tim mình được thắp lên, bởi vì…ANH YÊU EM!

6. God has created you only for me, because he knows no one can love you more than me!

Dịch nghĩa: Chúa đã tạo ra em để dành riêng cho anh, bởi anh biết không ai có thể yêu em nhiều hơn anh cả!

Những câu nói valentine tiếng anh ý nghĩa nhất

Những câu nói valentine tiếng anh ý nghĩa nhất

4. Caption valentine tiếng anh khó quên

1. I always sink in your eyes every time I look at it. Your eyes are as beautiful as our love, sparkling but very real.
Dịch nghĩa: Anh luôn đắm chìm trong đôi mắt của em mỗi lần anh nhìn vào nó. Đôi mắt của em đẹp tựa như tình của của chúng ta vậy, long lanh nhưng lại rất chân thực.

2. If you let me choose a thousand times, the person I choose is still you and only you.
Dịch nghĩa: Nếu cho anh lựa chọn một nghìn lần thì người anh chọn vẫn là em và chỉ có em.

3. I don’t know what the future will be, but I know yesterday I loved you and today I love you more.
Dịch nghĩa: Anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng anh biết ngày hôm qua anh đã yêu em và ngày hôm nay anh yêu em nhiều hơn nữa.

4. I don’t know what the future will be, but I know yesterday I loved you and today I love you more. Happy Valentine’s Day!
Dịch nghĩa: Anh không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng anh biết ngày hôm qua anh đã yêu em và ngày hôm nay anh còn yêu em nhiều hơn nữa. Chúc em lễ tình nhân vui vẻ!

5. You are the sun of my life. You bring light to my soul. Thank you so much and love you forever!
Dịch nghĩa: Em là mặt trời của cuộc đời anh. Em đem đến ánh sáng cho tâm hồn anh. Cảm ơn em rất nhiều và mãi yêu em!

6. You are a dream girl. Childish and brashy, but mature enough and serious enough in our love story. I love all that belongs to you – my little girl! Wishing you a warm Valentine’s Day. Love you forever!
Dịch nghĩa: Em là cô gái hay mộng mơ. Em trẻ con và hay làm nũng nhưng em đủ trưởng thành và nghiêm túc trong chuyện tình cảm của chúng ta. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em – cô gái bé nhỏ của anh! Chúc em ngày lễ tình nhân ấm áp. Mãi yêu em!

Câu nói tiếng anh valentine khó quên 

Câu nói tiếng anh valentine khó quên

Qua bài viết Caption valentine tiếng anh hay nhất năm nay. Mong rằng bạn sẽ lựa chọn được những câu nói phù hợp với bản thân trong dịp valentine này.