Cùng luyện nói tiếng Anh với 5 mẫu câu hỏi về chủ đề thời tiết (weather) mà bạn có thể bắt gặp lúc nào. Hãy thử sức mình và tham khảo lại các câu trả lời bên dưới để có thể học được các từ vựng thú vị nhé!

What’s the weather like in your country each season?

(Thời tiết mỗi mùa như thế nào ở nước bạn?)

Given the fact that Vietnam is a tropical country, it’s hot and humid year-round. Unlike sounthern area where there are only 2 distinct – dry and  rainy season, nothern part of Vietnam enjoy all four. In summery months, it’s scorching hot, by contrast, the temperature really dips in during winter.

(Thực tế là Việt Nam là một nước nhiệt đới, nóng ẩm quanh năm. Không giống như miền Nam chỉ có 2 mùa khô và mưa rõ rệt, miền Bắc Việt Nam có cả 4 mùa. Trong những tháng mùa hè, trời nóng như thiêu đốt, ngược lại, nhiệt độ thực sự giảm xuống trong mùa đông.)

What type of weather do you like best?

(Bạn thích kiểu thời tiết nào nhất?)

I’m quite a cold weather person. On one hand, I easily lose my temper if it becomes overly hot, a typical biological reaction of myself for no particular reason. On the other hand, sipping a hot cup of hot tea in wee hours when it’s freezing is a second-to-none leisure pursuit, isn’t it?

(Tôi là một người thích thời tiết lạnh. Một phần vì tôi dễ mất bình tĩnh nếu nó trở nên quá nóng, một phản ứng sinh học điển hình của bản thân mà không vì lý do cụ thể nào. Mặt khác, nhâm nhi một tách trà nóng vào những giờ sáng khi trời đông lạnh là một thú vui giải trí không thể bỏ qua, phải không?)

Does the weather ever affect what you do?

(Thời tiết có bao giờ ảnh hưởng đến những gì bạn làm không?)

Absolutely, especially when it torrentially rains. Working as a salesman, I need to look neat and professional all the time but when I have meetings out of office and it starts to rain, chances are I’ll get soaked and look like a mess. Plus, slippery roads make it dangerous to drive as well!

(Tất nhiên rồi, đặc biệt là khi trời mưa xối xả. Làm nhân viên kinh doanh, lúc nào tôi cũng cần phải trông gọn gàng và chuyên nghiệp nhưng khi tôi có các cuộc họp ngoài văn phòng và trời bắt đầu mưa, rất có thể tôi sẽ ướt sũng và trông như một mớ hỗn độn. Ngoài ra, đường trơn trượt cũng làm cho việc lái xe trở nên nguy hiểm!)

Does it rain a lot in your hometown?

(Ở quê bạn có mưa nhiều không?)

It depends on seasons and the precipitation is highest during mid-year months. As a result of climate change,there are more and more raining days throughout the year and this causes lots of troubles for agriculture sector.

(Nó phụ thuộc vào các mùa và lượng mưa là cao nhất trong những tháng giữa năm. Hậu quả của biến đổi khí hậu, ngày càng có nhiều mưa trong năm và điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho ngành nông nghiệp.)

Does rain ever affact transportation in your hometown?

(Mưa có bao giờ ảnh hưởng đến giao thông ở quê bạn không?)

As the overall infrastructure in Vietnam is uder par, it’s obviously a nightmare when there are constant heavy rains. The worst rain ever happened in 2008 when it was incessantly raining day and night for 2 consecutive weeks and ended up in biggest congestion in history and potholes everywhere aftermath.

(Do cơ sở hạ tầng tổng thể ở Việt Nam thuộc loại kém hơn nên rõ ràng đây là một cơn ác mộng khi liên tục có những trận mưa lớn. Trận mưa tồi tệ nhất từng xảy ra vào năm 2008 khi trời mưa liên tục cả ngày lẫn đêm trong 2 tuần liên tiếp và dẫn đến tình trạng tắc nghẽn lớn nhất trong lịch sử và hậu quả là ổ gà ở khắp mọi nơi.)

Chúc các bạn học tốt!

Nguồn FB: Hôm nay mới biết từ này