In addition và In addition to là những ngữ pháp dùng để “nối” tương đối phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên  Cùng Tôi Yêu Tiếng Anh tìm hiểu chi tiết về cách dùng In addition và In addition to trong bài viết dưới đây nhé.

1. Định nghĩa Addition trong tiếng Anh?

 “Addition” có ý nghĩa phổ biến nhất đó là quá trình thêm một số, hay một cái gì vào một điều gì đó. Có thể nói cách khác, Addition là sự cộng, là phép cộng.

Ví dụ:

 • All of this exercise is a recent addition.

(Tất cả các bài tập này là một bổ sung gần đây.)

 • The addition should match the hobby of the customer.

(Việc bổ sung phải phù hợp với sở thích của khách hàng.)

2. Cách dùng In addition

Cụm In addition là một từ nối, có nghĩa là “ngoài ra, bên cạnh cái gì đó”.

Cách dùng In Addition: được sử dụng để nói/giới thiệu thêm về một điều gì đó bên cạnh cái đã được nói trước, liên kết các câu có cùng một ý nghĩa. và nó phân cách mệnh đề chính bằng dấu ‘,’

Vị trí: Đứng ở đầu câu và được phân cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy (,).

In addition, S + V…

Ví dụ:

 • In addition, you should prepare slides for presenting.

(Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị các slide để thuyết trình.)

 • Mike is very smart. In addition, he is also an agile person.

(Mike rất thông minh. Ngoài ra, anh còn là một người nhanh nhẹn.)

3. Cách dùng In addition to

In addition to có nghĩa là “bên cạnh cái gì đó”.

Cách dùng In addition to: sử dụng để cung cấp hoặc giới thiệu thêm thông tin về sự việc hay một hành động đã được nhắc đến ở đằng trước.

Vị trí: Cách dùng In addition to có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu. Cụm này thường theo sau một danh từ,một cụm danh từ hoặc một danh động từ

In addition to + Noun/ Pronoun/V_ing

Ví dụ:

 • In addition to education, “Ai la trieu phu” is an entertainment program.

(Ngoài tính giáo dục, “Ai là triệu phú” còn là một chương trình giải trí.)

 • In addition to his intelligence, Mike is also famous for his handsomeness.

(Ngoài sự thông minh, Mike còn nổi tiếng bởi vẻ đẹp trai.)

4. Một số cấu trúc tương đồng với In addition

Đến đây, chắc các bạn cũng đã nắm được cách dùng In addition và In addition to rồi đúng không? Ngoài cách dùng In addition, trong tiếng Anh còn có một số cấu trúc tương đồng dùng để nối các mệnh đề có chung ý nghĩa.

In addition to = Additionally, Besides

Bên cạnh đó, thêm vào đó, ngoài ra

Ví dụ:

 • The film was bad besides being too long.

= The film was bad in addition to being too long.

(Bộ phim thì tệ, thêm vào đó còn dài.)

In addition to = Moreover, Furthermore

Hơn thế, hơn thế nữa

Ví dụ:

 • Moreover talking notes, Mike might record the meeting.

= In addition to taking notes, Mike might record the meeting.

(Hơn việc phải ghi chú lại, Mike còn phải báo cáo cho cho cuộc họp.)

5. Bài tập ứng dụng cách dùng In addition

Dưới đây là bài tập ứng dụng cách dùng In addition trong tiếng Anh. Hãy cùng làm để nắm vững về cách dùng In addition nhé:

Bài tập: Chọn đáp án đúng:

 1. _____ (In addition/In addition to)_____ the animals, they have bought there is nativve wildlife.
 2. _____(In addition/In addition to)_____, all my mother’s planning was delayed. 
 3. _____(In addition/In addition to)_____ her indigent eyesight, she has many difficulties in hearing.
 4. My house has a wonderful view. _____ (In addition/Furthermore)_____, it’s very close to the city center.
 5. I like reading books alone. _____(In addition/Besides)_____, I really enjoy talking time with my best friend to watch many horrible films. 

Đáp án:

 1. In addition to
 2. In addition
 3. In addition to
 4. In addition
 5. In addition

Như vậy, Tôi Yêu tiếng Anh đã chia sẻ đến bạn cách dùng In addition trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết giúp bạn củng cố hơn về ngữ pháp tiếng Anh của mình. Chúc các bạn học tập tốt!