Trong tiếng anh, công thức not until xuất hiện ở nhiều dạng bài tập như trắc nghiệm hoặc viết lại câu. Vậy cách dùng cấu trúc Not until như thế nào để đạt điểm tối đa trong các bài thi ngữ pháp? Cùng tìm hiểu công thức và các kiến thức liên quan trong bài viết này nhé!

Công thức Not until là gì?

Trong tiếng Anh, not until mang ý nghĩa “mãi cho đến khi … thì ….”, dùng để nhấn mạnh về một khoảng thời gian hay một thời điểm mà sự kiện, hành động nào đó diễn ra.

Công thức not until trong tiếng Anh

Công thức có dạng như sau:

It is/ was not until + Noun (time)/ Clause + that + S + V (chia theo thì của tobe đầu câu)

Lưu ý: Không dùng “when” để nối giữa 2 mệnh đề It is/was not until … và mệnh đề chính. Chúng ta chỉ dùng “that” để nối.

Ví dụ:

 • It was not until 11 pm that we came back home

(Mãi đến 11 giờ đem chúng tôi mới trở về nhà).

 • It was not until she was 25 years old that she graduated the university

(Mãi cho tới khi 25 tuổi cô ấy mới tốt nghiệp đại học)

Công thức Not until đi với cụm từ chỉ thời gian

Trong tiếng Anh, công thức not until đi với cụm từ chỉ thời gian thường dùng để nhấn mạnh thời điểm diễn ra sự việc.

Not until hay đi cùng từ/ cụm từ chỉ thời gian

Công thức có dạng:

It + is/was + not until + time word/phrase + that + S + V

(Time word/phrase: Từ/cụm từ chỉ thời gian: Day/ Week/ Month/ Year)

Ví dụ:

 • It was not until 11.pm that Nam had finished his homework.

(Mãi cho tới 11 giờ tối thì Nam mới hoàn thành xong bài tập của anh ấy.)

Công thức Not until đi với mệnh đề chỉ thời gian

Not until đi với mệnh đề chỉ thời gian dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian mà sự việc, hành động nào đó xảy ra.

Công thức có dạng:

It + is/was + not until + S + V + … + that + S + V+ …

Ví dụ:

 • It was not until all guests came that Hoa’s birthday party began.

(Mãi cho đến khi tất cả khách mời đến đông đủ thì bữa tiệc sinh nhật của Hoa mới bắt đầu.)

 • It was not until he was 35 that he became a famous actor.

(Mãi đến năm 35 tuổi, anh mới trở thành một diễn viên nổi tiếng.)

Công thức đảo ngữ not until

Khi sử dụng cấu trúc đảo ngữ not until, các bạn đặt not until lên đầu câu, mệnh đề sau not until giữ nguyên. Mệnh đề chính sẽ chuyển thành câu khẳng định, và đảo ngữ bằng cách đổi trợ động từ hoặc động từ to be lên trước chủ ngữ.

Cách dùng đảo ngữ với not until

Công thức có dạng:

Not until + time word/phrase/clause + đảo ngữ (trợ động từ + S + V ….)

Ví dụ:

 • Not until I came back home did I realize I forgot my books in class.

(Mãi cho đến khi về nhà, tôi mới biết mình quên sách ở lớp.)

 • Not until last week did I go to Ha Long Bay.

(Mãi cho tới tuần trước tôi mới đi Vịnh Hạ Long)

 Công thức Until và cách dùng

Cách dùng until trong câu

Cấu trúc Until khi đi với các thì khác nhau, sẽ có cách dùng khách nhau. Dưới đây là 2 cách dùng phổ biến của cấu trúc Until:

Sử dụng Until ở thì quá khứ

Trong trường hợp này, công thức Until sẽ được sử dụng để nhấn mạnh hành động, sự việc ở mệnh đề chính đi trước sẽ kéo dài đến hành động của mệnh đề đi sau

Công thức có dạng như sau:

S + V (past simple) + Until + S + V (past simple)

Ví dụ:

 • Nam waited at school until it was dark.

(Nam đã ở lại trường học cho đến khi trời tối mịt.)

Sử dụng Until ở thì hiện tại

Trong trường hợp này, cấu trúc Until được dùng với nghĩa là sẽ tiếp tục làm việc gì đó cho đến khi nó được hoàn thành.

Công thức có dạng:

S + V (simple future) + Until + S + V (present simple/ present perfect)

Ví dụ:

 • She won’t go out until she has finished all her homework. = She will go out until she finishes all her homework.

(Cô ấy sẽ không đi chơi cho đến khi cô ấy hoàn thành tất cả bài tập về nhà của mình.)

 • Susan and her sister will stay at my room until she rents a new room.

(Susan và em gái cô ấy sẽ ở trong phòng của tôi cho đến khi cô ấy thuê được phòng mới.)

Viết lại câu not until với cấu trúc Only when

Công thức Not until với Only When có ý nghĩa tương đương nhau đều dùng để nhấn mạnh mốc thời gian mà một sự việc, hàng động diễn ra. Tuy nhiên, trong cấu trúc Only when, thì sau Only when là một mệnh đề, chứ không phải là một cụm danh từ chỉ thời gian.

Công thức Only when:

Only when + clause + đảo ngữ (trợ động từ / to be + S + V-infinitive)

(Chỉ đến khi…)

Ví dụ:

 • I couldn’t come back home until it stops raining (Tôi không thể trở về nhà cho đến khi trời tạnh mưa)

→ Only when it stops raining could I come back home

→ It was not until it stops raining that I come back home

 • Ali began to read until he was eight (Ali bắt đầu đọc cho đến khi lên tám)

→ It was not until Ali was eight that he began to read

→ Only when Ali was eight did he begin to read

Trên đây là những kiến thức về công thức Not until. Hy vọng với những chia sẻ trên, các bạn đã hiểu hơn về cách dùng Not until và áp dụng làm bài tập thật tốt. Chúc các bạn học luôn giỏi và giành nhiều điểm cao nhé.