Cùng Cleverlearn Việt Nam tìm hiểu Cách dùng May và Might trong tiếng anh

May và Might là 2 động từ khuyết thiếu hay gây nhầm lẫn cho nhiều bạn khi học tiếng anh vì chưa hiểu rõ sự khác nhau giữa Might và May

Trong bài viết này, chúng ta cùng ôn lại cách dùng May và Might thật chi tiết và cụ thể để các bạn có thể phân biệt và dùng May và Might tùy vào tình huống cụ thể.

1.  Dùng May và Might để chỉ khả năng xảy ra sự việc

+ Mức độ của khả năng: Cả hai từ đều nói về khả năng của một sự việc, nhưng chúng ta dùng might khi khả năng xảy ra thấp (dưới 50%), còn dùng may khi khả năng xảy ra cao hơn (trên 50%).  Ví dụ:

 • may go to Saigon tomorrow (khả năng cao)
 • She is a very busy, but I hope she might join us tomorrow (khả năng xảy ra thấp)

+ Might cũng có thể thay thế cho cách nói “would perhaps”Mightchứ không phải maylà từ dùng có điều kiện:

 • Thay vì nói: Don’t break bottle. Perhaps you would get hurt
 • Chúng ta có thể nói gọn hơn: Don’t break bottle. You might get hurt
 • Hoặc: If the patient went to bed for an hour, she might feel better

+ Might có thể dùng để nói về một sự việc có thể xảy ra nhưng không xảy ra trong quá khứ:

 • If the weather was good, I might have gone out yesterday

+ Đặt câu hỏi: không nên dùng may để hỏi về một sự kiện có khả năng xảy ra, mà nên dùng might:

 • Không nên nói: May you go shopping tonight?
 • Nên nói: Are you likely to go shopping tonight?
 • Hoặc nên nói: Might you go shopping tonight?

2.  Dùng may và might để xin phép

+ Cả may và might đều có thể dùng để xin phép, nhưng might thì nhún nhường và lịch sự hơn:

 • May I open the door?

+ Muốn uống thêm một li rượu trong buổi tiệc toàn dân sang trọng, bạn có thể nói:

 • I wonder if I might have a little more wine

+ Dùng may để … cấm, nhưng cấm lịch sự.

 • Students may not use this lecture theatre

+ Đó là cách nói nhẹ nhàng.  Nếu cần mạnh hơn, có thể dùng must not:

 • Students must not use this lecture theatre

+ Dùng may và might trong cách nói báo cáo hay gián tiếp đã được cho phép sử dụng cái gì đó, nhưng chỉ dùng might như là thì quá khứ của may:

 • The professor says that we may use this lab
 • The professor told me that we might use his office for this seminar

3.  Dùng May để chúc tụng (không dùng Might)

+ May (chứ không phải might) có thể dùng để chúc tụng hay nói về hi vọng:

 • May you both be very happy (chúc mừng đôi uyên ương hay gì đó)
 • May God be with you (cầu nguyện thánh thần gì đó!)
 • May she rest in peace (cầu nguyện cho người quá cố)

+ May cũng có thể dùng thay thế cho althoughdespiteeven if:

 • Thay vì nói: Even if he is clever, he hasn’t got much common sense
 • Có thể nói: He may be clever, but he hasn’t got much common sense
 • You might/may be my boss, but that doesn’t mean you are better than me

4.  May/Might as well

+ Thỉnh thoảng chúng ta muốn cho ai đó một lựa chọn tối ưu, chúng ta cũng có thể dùng may/might as well:

 • It is so boring today.  We may as well go home.
 • We might as well go out (hàm ý nói chẳng có việc gì xứng đáng hơn là đi chơi) Nhưng khi nói: We’d better go out thì hàm ý nói chúng ta phải đi chơi.

>> có thể bạn muốn xem:

 • Phân biệt cách dùng Will và Shall
 • Phân biệt cách dùng Will và Be Going to

5. Bài tập về May và Might

Bài tập 1: Sử dụng May, Might, Must, Mustn’t, needn’t để hoàn thành câu

1/ You _____ ring the bell; I have a key.

2/ We _____ drive fast; we have plenty of time.

3/ We _____ drive fast; there is a speed limit here.

4/ You _____  find you have made a mistake.

5/ Accept his offer now. He _____ change his mind later.

6/ We _____ make any noise or we’ll wake the baby up.

7/ You _____ do all the exercises. They are very important.

8/ I want this letter typed but you _____ do it today. Tomorrow will do.

9/ You _____ take anything out of a shop without paying for it.

10/ Ask your bank manager. He _____ be able to advise you better than I can.

11/ The professor says that we _____ use this lab

12/ The professor told me that we _____ use his office for this seminar

Đáp án:

1. needn’t    2. needn’t    3. mustn’t

4. must.    5. might    6. mustn’t

7. must   8. needn’t     9. may.

10. may.     11. may     12. might 

Trên đây là phân biệt cách dùng May và Might trong một số tình huống phổ biến, chúc các bạn học tốt và thành công.

Bản quyền bài viết thuộc trường Cleverlearn Việt Nam. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Cleverlearn Việt Nam (cleverlearnvietnam.vn)