Some và Any là những từ chỉ về lượng thông dụng trong tiếng Anh. Đây cũng là bộ đôi khiến cho người học tiếng Anh thường xuyên nhầm lẫn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Some và Any chuẩn xác. Cùng Tôi Yêu Tiếng Anh tìm hiểu ngay nhé.

1. Cách sử dụng Some

Bạn sẽ nói “I have some paper” hay “I have any paper”? Cách sử dụng Some và Any như thế nào cho đúng? Trước tiên cùng tìm hiểu về cách sử dụng Some trong tiếng Anh nhé.

“Some”  có nghĩa là “một vài, một ít”. Chúng ta có thể dùng Some với danh từ đếm được và không đếm được. 

Some được dùng trong câu khẳng định.

Ví dụ:

 • There is some money in my wallet.

(Có một số tiền trong ví của tôi.)

 • Mike gave me some ice cream.

(Mike cho tôi một ít kem.)

Sử dụng Some trong câu hỏi.

Ví dụ:

(Bạn đã mua một ít sữa phải không?)

 • Can you get me some water?

(Bạn có thể lấy cho tôi một ít nước?)

Some còn được dùng trong các lời mời, yêu cầu hay câu đề nghị

Ví dụ:

(Bạn có muốn một ít nước trái cây?)

 • Would you like to drink some coffee?

(Bạn có muốn uống một chút cà phê không?)

Some còn được dùng với nghĩa “ước chừng”.

Ví dụ:

 • Lisa spent some three years in Paris.

(Lisa đã dành khoảng ba năm ở Paris.)

 • Some forty people attended the meeting.

(Khoảng bốn mươi người đã tham dự cuộc họp.)

Some còn được dùng với nghĩa “ước chừng”.

Ví dụ:

 • Lisa spent some three years in Paris.

(Lisa đã dành khoảng ba năm ở Paris.)

 • Some forty people attended the meeting.

(Khoảng bốn mươi người đã tham dự cuộc họp.)

Ngoài ra, chúng ta cũng thường thấy một số từ, cụm từ kết hợp với “some”, ví dụ như: someone, something, sometimes, somewhat,…

Something’s not okay.

Ví dụ:

(I sometimes visit Jack.)

(Tôi thỉnh thoảng đến thăm Jack.)

2. Cách sử dụng Any

Cách sử dụng Some và Any có gì khác nhau? Tiếp tục tìm hiểu về Any trong phần dưới đây nhé.

“Any” có nghĩa là “một chút, một vài”. 

Cách sử dụng Some và Any giống nhau ở chỗ Any cũng có thể sử dụng với danh từ đếm được hoặc không đếm được. Tuy nhiên, Any thì dùng trong câu phủ định và câu hỏi.

Ví dụ:

 • Do you have any idea about this problem?

(Bạn có ý kiến ​​gì về vấn đề này không?)

 • I can’t find any pieces of information about him.

(Tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về anh ta.)

“Any” mang nghĩa là “bất cứ” khi sử dụng trong các câu khẳng định mang nghĩa phủ định, hoặc phía sau các từ như Hardly, Never, If, Whether,…

Ví dụ:

(Bạn có thể bắt bất kỳ chuyến tàu nào.)

 • Mike’s lazy. He never does any homework.

(Mike lười biếng. Anh ấy không bao giờ làm bài tập về nhà.)

Any đứng sau các động từ “ban, prevent, avoid, forbid”có nghĩa là cấm đoán.

Ví dụ:

 • To avoid any error, please do our guidance.

(To avoid any error, please do our guidance.)

Ngoài ra, bạn cũng có thể thấy những từ kết hợp với Any thông dụng như: Anyway, Anything, Anywhere,…

Ví dụ:

 • Is there anything in that box?

(Có gì trong hộp đó không?)

 • I can sing anywhere because I really love music.

(Tôi có thể hát ở bất cứ đâu vì tôi thực sự yêu âm nhạc.)

3. Lưu ý cách sử dụng Some và Any

Đến đây chắc bạn cũng đã nắm được cách sử dụng Some và Any thông dụng rồi phải không? Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng 2 từ này nhé.

Khi đại từ đã được xác định trước đó, có thể sử dụng Some và Any mà không cần danh từ theo sau.

Ví dụ:

 • I wanted some orange juice, but I couldn’t find any.

(Tôi muốn một ít nước cam, nhưng tôi không thể tìm thấy.)

 • If Mike has no food, I will give him some. 

(Nếu Mike không có thức ăn, tôi sẽ cho anh ấy một ít.)

Các đại từ phiếm như someone, anyone, something, anything, somewhere, anywhere somebody, anybody,… được sử dụng tương tự như cách sử dụng Some và Any.

Ví dụ:

 • Is there anybody in the class?

(Có ai trong lớp không?)

 • Do you like something to eat?

(Bạn ăn một chút gì nhé)

4. Bài tập về cách sử dụng Some và Any có đáp án

Để giúp bạn nắm vững hơn về cách sử dụng Some và Any, Tôi Yêu Tiếng Anh đã soạn một bài luyện tập ngắn dưới đây. Cùng làm nhé.

Bài tập: Điền Some hoặc Any vào chỗ trống:

 1. I didn’t buy …flowers.
 2. A: Have you seen …. good films recently?

B: No, I haven’t been to the cinema for ages.

 1. This afternoon Mike’s going out with…. friends of his.
 2. Can I have …. sugar in my coffee, please?
 3. I didn’t have …. money.

Đáp án:

 1. Any
 2. Some
 3. Some
 4. Any
 5. Any

Trên đây là các kiến thức về cách sử dụng Some và Any mà Tôi Yêu Tiếng Anh muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng bài viết giúp bạn củng cố thêm một chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cho mình. Chúc các bạn học tập tốt!