I am a bit ugly however my wallet is very thick – Tuy anh xấu nhưng ví anh dày.”.Trong tiếng Anh, ngưuòi ta sử dụng “however” để nói về sự đối lập, tương phản. Tôi Yêu tiếng Anh sẽ chia sẻ tất tần tật về cấu trúc however và cách phân biệt với những cấu trúc gần nghĩa. 

1. However là gì?

Trước khi tìm hiểu kỹ hơn cầu cấu trúc however và cách cùng trong tiếng Anh, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu “however” là gì?

“However” /haʊˈevə(r)/ trong tiếng Anh mang nghĩa là “tuy nhiên, mặc dù”. Từ này thường được sử dụng với vai trò là một liên từ.

Ví dụ:

 • Mike studied very hard. However, he didn’t pass the exam. 

(Mike đã học rất chăm chỉ. Tuy nhiên, anh ấy đã không vượt qua kỳ thi.)

 • Lisa is an intelligent girl, however, Anna is more than her.

(Lisa là một cô gái thông minh, tuy nhiên Anna hơn cô ấy.)

Một số từ đồng nghĩa với “however” như: but, nonetheless, nevertheless, yet, still, although, though, anyway, even so.

2. Cách dùng cấu trúc however

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc however có 3 cách dùng chính:

2.1. However được dùng như một trạng từ cho cả mệnh đề

Với cách dùng này, cấu trúc however cho thấy được sự liên quan của câu sau với câu trước như thế nào. However có thể đứng ở các vị trí sau:

Đầu câu

Khi “however” đứng ở đầu câu, ta phải dùng dấu “,” ngay phía sau.

Cấu trúc: However, S + V

Ví dụ: Mike’s health is gradually stabilized. However, it still has the potential to deteriorate.

Cuối câu

Trái ngược với cấu trúc however đứng đầu câu, khi ở cuối câu thì “however” đứng sau dấu “,”.

Cấu trúc: S + V, however, S + V

Ví dụ: Mike’s health is gradually stabilized. It still has the potential to deteriorate, however.

(Sức khỏe của Mike đang dần ổn định. Tuy nhiên, nó vẫn tiềm ẩn nguy cơ xấu đi.)

Giữa câu

Trái ngược với cấu trúc however đứng đầu câu, khi ở cuối câu thì “however” đứng sau dấu “,”.

Cấu trúc: 

           S, however, V

hay

           S + V, however + …

Ví dụ: 

 • Mike’s health is gradually stabilizing. It, however, still has the potential to deteriorate.
 • Mike’s health is gradually stabilizing. It still has the potential, however, to deteriorate.

Các ví dụ trên đều mang nghĩa tiếng Việt là “Sức khỏe của Mike đang dần ổn định. Tuy nhiên, nó vẫn tiềm ẩn nguy cơ xấu đi”. Chúng ta có thể nhận thấy rằng, mặc dù “however” đứng ở nhiều vị trí khác nhau nhưng không làm câu bị đổi nghĩa. Tuy nhiên bạn hãy lưu ý thêm dấu “,” để đúng ngữ pháp.

2.2. However sử dụng như một trạng từ

Trước một trạng từ hay một tính từ

Cấu trúc: 

S + V+  however +  S + V

hay

However + Adj/adv + S + V, S + V

Ví dụ:

 • Mike could not forget his old girlfriend, however, hard he tried.
 • However hard he tried, Mike could not forget his old girlfriend.

(Dù cố gắng đến đâu thì Mike cũng không thể quên được người bạn gái cũ của mình.)

Trước much/many 

Cấu trúc: 

S + V however much/many (+ Noun) + S + V

hay

 However much/many (+ Noun) + S + V, S + V

Ví dụ:

 • John will never be pleased however he earns much money.
 • However much John earns money, he will never be pleased.

(Dù cho John kiếm được bao nhiêu tiền, anh ấy sẽ không bao giờ hài lòng.)

Bắt đầu một câu hỏi

Cấu trúc however dùng để bắt đầu một câu hỏi có nghĩa tương tự với “How”.

Cấu trúc: However + trợ động từ + S + V?

Ví dụ:

 • However, did Lisa succeed to make her parents agree to let her out to play?

(Lisa làm như thế nào để thành công trong việc thuyết phục bố mẹ cho ra ngoài chơi?)

3. However sử dụng như một liên từ (nối hai mệnh đề)

Cấu trúc: S + V + however + S + V

Ví dụ: 

 • You can play whatever games however you like.

(Bạn có thể chơi bất cứ trò chơi nào bạn thích.)

3. Phân biệt cấu trúc However với But, Therefore và Nevertheless

Chúng ta thường phân vân trong việc lựa chọn sử dụng giữa các từ như however với but, therefore và nevertheless. Cùng phân biệt sự khác nhau giữa cấu trúc however và mottj số cấu trúc gần nghĩa để dùng từ chính xác nhé:

Phân biệt However và But

Cấu trúc, cách dùng however và but gần giống nhau. Vì vậy người học tiếng Anh rất dễ nhầm lẫn hai cấu trúc này với nhau.

“However”: “tuy nhiên”, sử dụng để biểu đạt sự trái ngược giữa hai mệnh đề nhưng không đối nghịch toàn hoàn.

“But”:  “nhưng”sử dụng để nối hai mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau về nghĩa.

Dấu hiệu phân biệt cách dùng cấu trúc however và but:

However But
Đứng đầu câu, sau có dấu “,” Không đứng đầu và cuối câu (trong văn viết).
Đứng giữa câu trước có dấu “,”, và phía sau có thể có dấu “,” hoặc không. Thường đứng giữa câu, và phía trước có dấu “,”.
Trang trọng hơn nên thường dùng trong văn viết. Thông dụng hơn trong văn nói.

Ví dụ:

 • I can ride my bike to school, however, that’s not the only means of transportation.

(Tôi có thể đạp xe đến trường, tuy nhiên, đó không phải là phương tiện giao thông duy nhất.)

 • I ride my bike to school, but Mike doesn’t.

(Tôi đạp xe đến trường, nhưng Mike thì không.)

Phân biệt However và Therefore

“However” khi làm trạng từ mang nghĩa “tuy nhiên, dù sao”.

“Therefore” khi làm liên từ mang nghĩa là “vì/do (mục đích) đó”, đề cập đến một điều gì đó đã được nêu phía trước. Therefore không thể đứng ở đầu và cuối câu như However.

Ví dụ:

 • Mike loves Rosie, however, she doesn’t love him. 

(Mike yêu Rosie, tuy nhiên, cô ấy không yêu anh.)

 • Mike loves Rosie, therefore he often thinks about her.

(Mike yêu Rosie, vì vậy anh thường nghĩ về cô.)

Phân biệt However và Nevertheless

Cấu trúc However và Nevertheless đều được sử dụng để nói về sự tương phản. Tuy nhiên, so với However, Nevertheless được sử dụng với nét nghĩa trang trọng hơn. Cả 2 đều được dùng trong văn phản biện.

Ví dụ:

 • I have lived in Hanoi for 2 years. However, I still cannot remember all the roads here

(Tôi đã sống ở Hà Nội được 2 năm. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nhớ hết các con đường ở đây.)

 • I can understand everything you say. Nevertheless, I am totally against it.

(Tôi có thể hiểu tất cả những gì bạn nói. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn phản đối nó.)

4. Bài tập cấu trúc However có đáp án

Cùng ôn lại kiến thức về cấu trúc However qua bài tập dưới đây:

Bài tập: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

 1. (However/Although/Nevertheless) ________ hard he tried, he couldn’t get the trophy.
 2. (Although/However) _______ she was able to do the exercises, she wasn’t given the points.
 3. (However/Although/Nevertheless)________ carefully Sami drove, Sami couldn’t avoid the accident.
 4. Life isn’t long, (However/But/Nevertheless)________, I still waste a lot of time. 
 5. The ending of the story is cool, (However/But/Nevertheless) _______, I didn’t like it. 

Đáp án:

 1. However
 2. Although
 3. However
 4. Nevertheless/however
 5. However

Trên đây là tổng hợp kiến thức cấu trúc However trong tiếng Anh và cách phân biệt với những cấu trúc gần nghĩa. Hy vọng sau bài viết, các bạn có thể sử dụng however đúng nhất. Tôi Yêu Tiếng Anh chúc bạn học tập tốt!