In case là một cấu trúc ngữ pháp thú vị trong tuy nhiên. Tuy nhiên, cấu trúc này lại dễ nhầm lẫn với một số cấu trúc tương tưk. Trong bài viết hôm nay, Tôi Yêu Tiếng Anh sẽ chia sẻ tổng hợp tất tần tật kiến thức về cấu trúc in case. Cùng tìm hiểu nhé!

1. In case là gì?

“In case” có nghĩa là “phòng khi, đề phòng, trong trường hợp”. Cấu trúc In case trong tiếng Anh được sử dụng để nói về những việc nên được chuẩn bị trước để phòng bị cho những tình huống có thể xảy ra ở tương lai. 

Ví dụ: 

 • In case it rains, you should bring an umbrella.

(Đề phòng trời mưa, bạn nên mang theo ô.)

 • Please report it to me immediately in case you see Jenny.

(Vui lòng báo cho tôi ngay lập tức trong trường hợp bạn nhìn thấy Jenny nhé)

2. Cấu trúc In case và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc In case trong tiếng Anh:

In case + S + V

Ví dụ:

 • I bought two more ice cream chips in case Mike came over.

(Tôi mua thêm hai viên kem phòng khi Mike đến..)

 • My mother prepared to give me a lot of medicine in case I was sick.

(My mother prepared to give me a lot of medicine in case I was sick.)

 • In case I’m late, let’s start the party on time.

(Trong trường hợp tôi đến muộn, hãy bắt đầu bữa tiệc đúng giờ.)

 • Everyone had prepared their food in case the flood happened.

(Mọi người đã chuẩn bị sẵn thức ăn để đề phòng lũ lụt xảy ra.)

 • My mom made me a lot of cakes in case I get hungry after school.

(Mẹ tôi đã làm cho tôi rất nhiều bánh để đề phòng khi tôi đói sau giờ học.)

3. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc In case

Khi sử dụng cấu trúc In case trong tiếng Anh bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Không nên sử dụng “will” sau cấu trúc in case. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng thì hiện tại đơn khi muốn đề cập đến tương lai.
 • Trong trường hợp điều mà ta phỏng đoán có khả năng xảy ra là rất nhỏ thì sử dụng từ just phía sau in case.

Ví dụ:

 • Mike is cleaning the house in case his mom comes back tomorrow.

(Mike đang dọn dẹp nhà cửa đề phòng ngày mai mẹ anh ấy về..)

 • It probably rains today. You should bring an umbrella in case it rains.

(Chắc hôm nay trời mưa. Bạn nên mang theo ô phòng trường hợp trời mưa.)

4. Phân biệt cấu trúc In case với các cấu trúc dễ nhầm lẫn

Trong tiếng Anh, người dùng hay bị nhầm lẫn giữa cấu trúc in case of và cấu trúc If. Hãy cùng Tôi Yêu Tiếng Anh phân biệt những cấu trúc này để tránh bị nhầm lẫn nhé

Phân biệt cấu trúc In case và In case of

Công thức cấu trúc In case Of:

In case of + N

Như vậy, nhìn vào công thức ta có thể thấy sự khác nhau giữa In case và In case Of:

 • Phía sau In case là một mệnh đề. In case đóng vai trò là một liên từ hoặc trạng từ;
 • Phía sau In case of là một danh từ. In case đóng vai trò là một giới từ.

Ví dụ:

 • I always bring a backup charger in case the phone runs out of battery.

(Tôi luôn mang theo sạc dự phòng phòng khi điện thoại hết pin.)

 • In case of danger, you should call the police.

(Trong trường hợp nguy hiểm, bạn nên gọi cảnh sát.)

Phân biệt cấu trúc In case và If

Trong một số trường hợp, “in case” có thể được dịch “nếu” – cùng nghĩa với “If”. Tuy nhiên cấu trúc In case và If không hoàn toàn toàn giống nhau:

 • In case: Diễn tả hành động đề phòng một tình huống có thể xảy ra.
 • If: Hành động chỉ xảy ra với một điều kiện nhất định.

Ví dụ:

 • Mike always learns English in case his teacher tests.

(Mike luôn học tiếng Anh trong trường hợp giáo viên của anh ấy kiểm tra.)

 • Mike only learns English If his teacher tests.

(Mike chỉ học tiếng Anh Nếu giáo viên của anh ấy kiểm tra.)

5. Bài tập cấu trúc In case

Dưới đây là bài tập cấu trúc In case giúp bạn củng cố kiến thức.

Bài tập: Điền In case hoặc If vào ô trống thích hợp:

 1. Jenny will draw a map for me _________  I have difficult finding her house.
 2. You should lock your motorbike _________  somebody tries to steal it.
 3. This box is for Yoona. Can you give it to her _________  you see her.
 4. You should tell the police _________  you see the thief.
 5. You should bring your umbrella or raincoat _________ it rains.

Đáp án:

 1. In case
 2. In case
 3. If
 4. In case
 5. If

Như vậy, tôi Yêu Tiếng ANh đã chia sẻ với bạn tất tận tật các kiến thức về cấu trúc In case. Hy vọng bài viết giúp bạn bổ sung thêm ngữ pháp tiếng Anh hữu ích cho mình. Chúc các bạn học tốt!