Mean là gì ? Ý nghĩa và cách dùng động từ ‘mean’

Mean là động từ phổ biến và có nhiều cách dùng, chia thì khác nhau.

Mean – nghĩa là gì

Với nghĩa này, mean không bao giờ chia ở thời tiếp diễn.
Ví dụ:
– What does this sentence mean? (Câu này nghĩa là gì vậy?)
– Does the name “Dracula” mean anything to you? (Cái tên Dracula có ý nghĩa gì với bạn không? / Bạn có biết cái tên Dracula này không?)
– The flashing light means that you must stop. (Đèn nháy nghĩa là bạn phải dừng lại).

Mean – ý muốn nói gì

Với nghĩa này, mean cũng không được chia các thời tiếp diễn.
Ví dụ:
– I don’t see what you mean. (Tôi không hiểu/nhận ra ý anh muốn nói gì).
– Did he mean that he was dissatisfied with our service? (Ý anh ta là không hài lòng với dịch vụ của chúng ta sao?)
Mean + to V = Intend + to V: Dự định, có ý định làm gì 
Với nghĩa này, mean có thể chia ở bất cứ thời nào phù hợp.
Ví dụ:
– I’m sorry, I hurt you. I didn’t mean to. (Xin lỗi đã làm bạn bị thương. Tôi không cố ý làm điều đó.)
– I have been meaning to call my parents all week, but I still haven’t done it. (Tôi định gọi cho bố mẹ cả tuần nay nhưng vẫn chưa gọi).

Bản quyền bài viết thuộc trường Cleverlearn Việt Nam. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Cleverlearn Việt Nam (cleverlearnvietnam.vn)