Cấu trúc neither…nor, either…or là cấu trúc quen thuộc nhưng dễ khiến người dùng nhầm lẫn. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn phân biệt sự khác nhau giữa neither…nor và either…or. Cũng như hướng dẫn chi tiết cách dùng từng loại để bạn dễ hiểu và nắm vững hơn.

Phân biệt cấu trúc neither…nor/ either…or

Trước hết để phân biệt được 2 cấu trúc này, bạn cần hiểu ý nghĩa của chúng: neither…nor là gì, either…or là gì? 

Phân biệt neither…nor và either…or

Cấu trúc neither…nor

Khi dịch sang tiếng Việt neither… nor có nghĩa là “không…cũng không….” hay nói cách khác cấu trúc này mang ý nghĩa phủ định.

Ví dụ

Neither I nor he loves her.

(Tôi không yêu cô ta, anh ta cũng không yêu cô ta.)

We want to eat neither meat nor vegetables.

(Chúng tôi không muốn ăn thịt, cũng không muốn ăn rau.)

Cấu trúc either…or

Đối với cấu trúc either…or khi dịch sang tiếng Việt được hiểu là “hoặc… hoặc..”.  Cấu trúc này được sử dụng khi muốn chỉ khả năng có thể xảy ra của một trong hai đối tượng đang được nhắc đến trong câu. Nói theo một cách khác thì đây là cấu trúc mang sắc thái khẳng định.

Ví dụ

Either I or they will meet her at the coffee shop.

(Hoặc là tôi hoặc là bọn họ sẽ tới gặp cô ta ở quán cà phê.)

He said that he could choose either the first person or the second one.

(Anh ta nói rằng anh ta có thể chọn hoặc người đầu tiên hoặc người thứ hai.)

– Tới đây bạn đã thấy sự khác nhau rất rõ của hai cấu trúc này chưa nào? Ý nghĩa không hề giống nhau phải không?

Cấu trúc neither…nor/ either…or trong tiếng anh
  • Tuy nhiên về mặt ngữ pháp, bạn cần lưu ý một chút nhé. Động từ trong câu có sử dụng cấu trúc neither…nor/ either…or đều sẽ được chia dựa vào danh từ/đại từ ngay phía sau “nor” hoặc “or”.

Ví dụ

I don’t want to drink red wine. He doesn’t want to drink red wine, too.

(Tôi không muốn uống vang đỏ. Anh ta cũng không muốn uống rượu vang đổ.)

=>Khi sử dụng cấu trúc neither…nor, câu sẽ có thể được viết như sau:

+ Neither I nor he doesn’t want to drink red wine. (Động từ được chia ở ngôi thứ số ít vì đại từ ngay sau “nor” là “he”.)

Hoặc + Neither he nor I don’t want to drink red wine. (Trong câu này, động từ được chia theo “I” thay vì “he” ngôi thứ 3, số ít.)

=> Tương tự với cấu trúc either…or cũng vậy.

Ex: She chose this car. They choose this car, too.

(Cô ấy chọn cái xe này. Họ cũng chọn cái xe này.)

=> Chúng ta cũng có 2 cách diễn đạt 2 câu trên với either…or và động từ sẽ được chia khác nhau.

+ Either she or they choose this car.

Hoặc + Either they or she chooses this car.

(Hoặc cô ấy hoặc bọn họ chọn cái xe này.)

=> Để ghi nhớ bạn chỉ cần nhớ theo cấu trúc như sau:

Neither/Either + N + nor/or + N số ít + V chia số ít….

Neither/Either + N + nor/or + N số nhiều + V chia số nhiều…

Cách sử dụng cấu trúc neither…nor/ either…or trong câu

Hai cấu trúc này tuy có khác nhau về mặt ý nghĩa nhưng chúng đều có chức năng liên kết các từ, cụm từ hay mệnh đề có cùng chức năng ngữ pháp với nhau. Về cơ bản các từ, cụm từ hay mệnh đề này thường đóng vai trò là tân ngữ, vị ngữ, hoặc chủ ngữ.

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng cấu trúc neither…nor/ either…or bạn có thể xem các ví dụ minh họa dưới đây:

Khi neither nor, either or liên kết tân ngữ

Công dụng của neither…nor và either…or

We want neither this cake nor that cake.

(Chúng tôi không muốn cái bánh này cũng không thích cái bánh kia.)

She loves playing neither guitar nor violin.

(Cô ấy không thích chơi guitar cũng chẳng ưa violin.)

They ask me to choose either this box or that one.

(Họ hỏi tôi để chọn hoặc cái hộp này hoặc cái hộp kia.)

My family hasn’t decided which place to move, either Paris or London.

(Gia đình tôi vẫn chưa quyết định nơi để chuyển tới, hoặc Paris hoặc là London.)

Khi cấu trúc này liên kết động từ làm vị ngữ

She neither drinks beer nor smokes cigarettes.

(Cô ấy không uống bia cũng chẳng hút thuốc lá.)

My mother neither cut her hair nor has a nail polish.

(Mẹ tôi chẳng cắt tóc cũng chẳng sơn móng tay.)

She is wondering if she should either go home or go to the cinema.

(Cô ấy đang băn khoăn cô ấy nên đi về nhà hoặc là đi tới rạp chiếu phim.)

Her boyfriend will either buy a big bouquet of roses or prepare today’s dinner for her.

(Bạn trai cô ấy hoặc sẽ mua một bó hoa hồng lớn hoặc sẽ nấu bữa tối nay cho cô ấy.)

Khi liên kết chủ ngữ

Khi neither/either…nor/or làm chủ ngữ

Neither we nor her friends understand her behavior.

(Cả chúng tôi và bạn của cô ta đều không hiểu cách xử sự của cô ta.)
Neither these books nor those pens belong to that student.

(Những quyển sách này và cả những chiếc bút kia đều không thuộc về anh sinh viên đó.)

Either her family or she has to decide how to pay the debt.

(Hoặc cô ta hoặc gia đình cô ta phải quyết định xem làm thế nào để trả món nợ.)

Either students or their professor need to answer this matter.

(Hoặc sinh viên hoặc giáo sư của họ cần trả lời cho vấn đề này.)

Xem thêm:

Cấu trúc suggest trong tiếng Anh và 4 cách dùng thường gặp

Nguyên tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Trong tiếng Anh có rất nhiều cấu trúc được sử dụng với chức năng liên kết. Bạn cần hết sức lưu ý để không bị nhầm lẫn giữa chúng, ví dụ như neither…nor, either… or, both…and hay not only… but also, as well as… Hãy theo dõi các bài viết của chúng tôi để hiểu đúng hơn về các cấu trúc liên kết này nhé.