Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là một phần ngữ pháp cực kỳ quan trọng mà người học tiếng Anh cần nắm vững và biết cách sử dụng sao cho chính xác. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn các nguyên tắc mà bạn cần ghi nhớ về sự hòa hợp của chủ ngữ, động từ trong câu tiếng Anh.

Các nguyên tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Nguyên tắc cơ bản mà bạn cần nhớ về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là động từ trong câu tiếng Anh sẽ được chia phụ thuộc vào chủ ngữ (subject) cũng như thì (tense) của câu. Nếu chủ ngữ số nhiều thì động từ chia theo số nhiều, chủ ngữ là số ít thì động từ bắt buộc chia ở dạng số ít.

Tuy nhiên, sẽ vẫn có các trường hợp đặc biệt mà bạn buộc phải ghi nhớ giống như học thuộc lòng vậy. Dưới đây là các nguyên tắc và ví dụ minh họa cho các nguyên tắc được đưa ra để bạn dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn.

Nguyên tắc cơ bản của sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Danh từ/ đại từ số nhiều làm chủ ngữ

Khi chủ ngữ của câu là đại từ hoặc danh từ ở dạng số nhiều, động từ trong câu chia theo hình thức số nhiều

S plural (N/pronoun) + V plural

  • My books are on the bookshelf.

(Những quyển sách của tôi để trên giá sách)

  • We go to the cinema together.

(Chúng tôi đi tới rạp chiếu phim cùng nhau).

Danh từ/ đại từ số ít làm chủ ngữ

Động từ sẽ buộc phải chia theo hình thức số ít nếu danh từ hoặc đại từ trong câu được sử dụng làm chủ ngữ ở dạng số ít.

S singular (N/pronoun) + V singular

  • He doesn’t want to sit on this bench.

(Anh ta không muốn ngồi trên cái ghế đó).

  • This pen is bought at my aunt’s shop.

(Cái bút này được mua ở cửa hàng của cô tôi.)

Chủ ngữ là động từ Ving

Nếu chủ ngữ của câu là một động từ Ving, động từ chính sẽ được chia ở hình thức số ít.

S (Ving) + V singular

  • Going to the zoo makes him happy.

(Đi tới sở thú khiến cho anh chàng vui vẻ.)

  • Doing exercise everyday is very good for our health.

(Luyện tập thể dục hàng ngày rất tốt cho sức khỏe của chúng ta.)

Chủ ngữ là các cấu trúc đặc biệt

Có một số cấu trúc đặc biệt đòi hỏi chúng ta cùng lưu ý ngoài các quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ đã nêu ở trên.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ khi chủ ngữ đặc biệt
  • Cấu trúc A number of + N và The number of +N

– Nếu chủ ngữ là a number of + N, động từ sẽ được chia theo dạng số nhiều, ngược lại khi chủ ngữ là The number of + N động từ của câu sẽ phải chia ở hình thức số ít.

+ The number of people, who have lost their job in tourism due to the Corona pandemic, is increasing quickly.

(Số lượng người trong ngành du lịch bị mất việc tăng lên nhanh chóng bởi đại dịch Corona.)

+ A number of the audience don’t want to sit close to the stage.

(Một số khán giả không muốn ngồi gần sân khấu.)

  • Cấu trúc Many +N (plural) & Many + a + N singular

– Khi chủ ngữ là cấu trúc Many + N plural, động từ của câu được chia ở dạng số nhiều.

– Khi chủ ngữ là Many + a + N singular, động từ sẽ chia theo hình thức số ít.

+ Many modern watches are sold at this mall.

(Rất nhiều đồng hồ hiện đại được bán ở trung tâm thương mại này.)

+ Many students go to the library on weekends to meet him.

(Rất nhiều sinh viên tới thư viện vào cuối tuần để gặp anh ta.)

+ Many a student stops their study due to financial problems.

(Nhiều sinh viên dừng việc học của họ vì vấn đề tài chính.)

Chủ ngữ là either…or và neither…nor

– Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ ở 2 cấu trúc này có chút lưu ý. Đó là, động từ trong câu có chủ ngữ sử dụng cấu trúc “Either…or” và “Neither…nor” sẽ được chia theo danh từ đứng gần động từ đó nhất.

Either +S1 + or + S2 + V2

Neither +S1 + nor + S2 + V2

+ Either I or my friends have to arrange another trip due to the storm.

(Cả tôi và bạn tôi phải lên một chuyến đi khác vì mưa bão.)

+ Either they or she leaves the party soon because it is so boring.

(Cả bọn họ lẫn cô ấy đều rời bữa tiệc sớm vì nó quá là nhàm chán.)

+ Neither I nor my boyfriend decides to visit Japan this year.

(Cả tôi và bạn trai đều quyết định không đi Nhật Bản năm nay.)

+ Neither we nor they are right.

(Không phải chúng tôi hay bọn họ đúng cả.)

Chủ ngữ được nối bằng các liên từ

Đối với các chủ ngữ có chứa các liên từ thì sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ có sự thay đổi.

  • Liên từ “or” hoặc “nor”

– Khi có sự xuất hiện của liên từ này ở chủ ngữ, động từ sẽ chia theo chủ ngữ ở gần động từ đó nhất.

+ You or I am the loser.

(Bạn hoặc tôi là kẻ thất bại.)

+ This book or those magazines are good for your article.

(Cuốn sách này hoặc những cuốn tạp chí kia hữu ích cho bài viết của bạn.)

– Động từ được chia ở hình thức số nhiều khi chủ ngữ trong câu được nối với nhau bằng liên từ “And”

+ That dish and a glass of mineral water are prepared for them.

(Món ăn này kèm theo một cốc nước lọc được chuẩn bị cho họ.)

+ He and his best friend have left his house for the trip to the highest mountain in this area.

(Anh ta và bạn thân nhất vừa rời nhà để bắt đầu chuyến đi tới ngọn núi cao nhất trong vùng.)

  • Chủ ngữ là các liên từ “as long as”, “as well as”, “with”

– Động từ trong trường hợp câu sử dụng các liên từ trên sẽ được chia theo chủ ngữ đầu tiên.

+ She as well as her family doesn’t want to meet him.

(Cô ấy cũng như gia đình cô ấy không muốn gặp anh ta.)

+ My boss with his secretary has left the party.

(ông chủ của tôi cùng với thư ký của ông ta vừa rời khỏi bữa tiệc.)

Lưu ý trong sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Một số danh từ ở dạng số nhiều nhưng lại mang nghĩa số ít như: news (tin tức), từ chỉ môn học, môn thể thao, trò chơi (physics, gymnastics, billards, dominoes..), danh từ chỉ bệnh tật như rickets, mumps, hoặc tên một số quốc gia như United stated of America.

Các danh từ dạng số nhiều nhưng chia động từ số ít

=> Khi các danh từ này làm chủ ngữ, động từ đi kèm sẽ phải chia ở dạng số ít.

Ex:

+ Physics is the most difficult subject.

(Vật lý là môn học khó nhất.)

+ The Philippines is in SouthEast Asia. 

(Nước Philippine ở Đông Nam Á.)

Trong khuôn khổ bài viết trên đây, chúng tôi đã cố gắng cung cấp nhiều nhất các nguyên tắc cần nhớ về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu tiếng Anh. Vẫn có những thiếu sót, chưa đầy đủ, nhưng hy vọng rằng, những thông tin trên đã giúp bạn thật nhiều để hoàn thiện tiếng Anh của mình.