Thứ trong tiếng Anh – Cách đọc, viết các thứ bằng tiếng Anh

Trong bài viết trước, mình có chia sẻ cho các bạn cách học tên các tháng trong tiếng Anh.Các bạn có thể lại tại bài viết ” Các tháng trong tiếng Anh ” . Vậy còn các thứ trong tuần bằng tiếng Anh được viết và đọc như thế nào ?  Trong bài viết hôm nay mình sẽ cùng các bạn học cách viết, cách đọc, cách sử dụng các thứ trong tiếng Anh nhé. 

Bài học về các thứ bằng tiếng Anh

Cách đọc các thứ trong tuần bằng tiếng anh

Trong tiếng Anh cũng tương tự như tiếng Việt, chúng ta có các ngày thứ như sau :
Ngày thứ 2 tiếng Anh là ==>  Monday: /ˈmʌn.deɪ/ Cách đọc tiếng anh cho người không biết chữ thứ 2 đọc là (măn đây).
Ngày thứ 3 tiếng Anh là ==>  Tuesday: /ˈtʃuːz.deɪ/. Cách đọc tiếng anh cho người không biết chữ thứ 3 đọc là tiu đây.
Ngày thứ 4 tiếng Anh là ==>  Wednesday: /ˈwenz.deɪ/. Cách đọc tiếng anh cho người không biết chữ thứ 4 đọc là  wen z đây.
Ngày thứ 5 tiếng Anh là ==>  Thursday: /ˈθɜːz.deɪ/ . Cách đọc tiếng anh cho người không biết chữ thứ 5 đọc là thơ z đây.
Ngày thứ 6 tiếng Anh là ==>  Friday: /ˈfraɪ.deɪ/. Cách đọc tiếng anh cho người không biết chữ thứ 6 đọc là fờ rai đây.
Ngày thứ 7 tiếng Anh là ==>  Saturday: /ˈsæt.ə.deɪ/. Cách đọc tiếng anh cho người không biết chữ thứ 7 đọc là Sa tơ đây.
Ngày chủ nhật tiếng Anh là ==>  Sunday: /ˈsʌn.deɪ/ . Cách đọc tiếng anh cho người không biết chữ chủ nhật đọc là Sân đây.
Thứ trong tiếng Anh

Cách viết các thứ trong tiếng Anh

Thông thường các thứ trong tiếng anh đi với giới từ ON ví dụ như :
+ Vào thứ Hai on Monday.
+ Vào thứ Ba on Tuesday.
+ Vào thứ Tư on Wednesday.
+ Vào thứ Năm on Thursday. 
+ Vào thứ Sáu on Friday.
+ Vào thứ Bảy on Saturday.
+ Vào Chủ Nhật on Sunday.

Cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh các thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm (A.E) được viết như sau :
Ví dụ : Thursday, November 3rd, 2009
Ví dụ sử dụng các ngày trong tuần:

Từ vựng tiếng anh về ngày trong tuần

Days of the week: Được dùng để chỉ tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai tới chủ nhật.
Weekdays: Dùng để chỉ 5 ngày từ thứ hai tới thứ sáu.
Weekend: Từ này được dùng để chỉ hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật.

Từ khóa ” các thứ trong tiếng anh ” Trên google

Các thứ trong tuần bằng tiếng anh
các ngày trong tuần bằng tiếng anh
thứ tiếng anh
các ngày trong tuần tiếng anh
thứ năm tiếng anh
các thứ trong tuần
thứ 4 tiếng anh
các thứ bằng tiếng anh 

Thứ trong tiếng anh có viết hoa không 

Thứ trong tiếng anh là gì ?

Thứ trong tiếng anh viết tắt

Bản quyền bài viết thuộc trường Cleverlearn Việt Nam. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Cleverlearn Việt Nam (cleverlearnvietnam.vn)