Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì

Khi học tiếng Anh chuyên ngành cũng như học về tài chính kế toán. về thuế tiêu thụ đặc biệt. Có thể nói thuật ngữ thuế tiêu thụ đặc biệt không còn xa lạ gì đối với người chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên để nâng cao kiến thức, có thể làm việc với các đối tác nước ngoài bạn cần hiểu rõ.
Vậy thuế tiêu thụ đặc biết tiếng anh là gì ?
Chúng ta có từ thuế là tax , tiêu thụ đặc biệt là excise/luxury. Như vậy thuế tiêu thụ đặc biệt được dịch ra là Excise tax. Loại thuế này thường đánh vào những hàng hóa có giá trị cao. Vì vậy phải dùng số nhiều cho loại thuế này nên khi sử dụng thường thêm s vào phía sau. Viết là excise taxes.
Thuế tiêu thụ đặc biệt được định nghĩa theo tiếng Anh:
Excise taxes are taxes paid when purchases are made on a specific good, such as gasoline. Excise taxes are often included in the price of the product. There are also excise taxes on activities, such as on wagering or on highway usage by trucks. One of the major components of the excise program is motor fuel.
Từ khóa tìm kiếm nhiều  
excise tax là gì
thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh là gì
excise duty là gì
tiêu thụ tiếng anh
thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh
đặc biệt tiếng anh
tiêu thụ tiếng anh
thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh là gì
sct là gì

Bản quyền bài viết thuộc trường Cleverlearn Việt Nam. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Cleverlearn Việt Nam (cleverlearnvietnam.vn)