Cấu trúc câu enough thường xuất hiện trong các dạng bài tập ngữ pháp Tiếng Anh. Nếu bạn muốn dành điểm cao tuyệt đối trong các bài kiểm tra tiếng anh như thi tốt nghiệp, thi học kỳ,… thì không thể bỏ qua chủ điểm ngữ pháp này. Vì vậy, English Cats sẽ chia sẻ tất cả những kiến thức liên quan đến cấu trúc “Enough”, hãy tìm hiểu ngay nhé.

Enough trong Tiếng Anh là gì?

“Enough” trong tiếng anh là một tính từ, trạng từ tiếng anh có nghĩa là “đủ” để làm gì đó. Trong từng ngữ cảnh của câu, mà enough sẽ được sử dụng với mục đích khác nhau. Từ loại này có thể đứng trước danh từ, và hay đứng sau trạng từ, tính từ để diễn tả số lượng, kích thước của một sự vật nào đó có đủ hay không.

Ví dụ:

 • I don’t have enough money to buy that car. (Tôi không có đủ tiền để mua chiếc xe đó).
 • He is strong enough to bring those boxes (Anh ấy đủ khỏe để mang theo những cái hộp đó).

Cấu trúc câu enough trong tiếng Anh

Trong tiếng anh, enough có ba cấu trúc câu, bao gồm dạng khẳng định, phủ định, và nghi vấn. Các cấu trúc câu enough cụ thể như sau:

Cấu trúc enough dạng khẳng định

Cấu trúc Enough dang khẳng định

Enough trong câu khẳng định sẽ đứng sau tính từ hoặc trạng từ nhằm nhấn mạnh câu.

 • S + tobe + adjective + enough + (for somebody) + to V-infinitive
 • S + V + adverb + enough + (for somebody) + to V-infinitive

Ví dụ:

 • The water is warm enough for me to take a shower (Nước đủ ấm để tôi tắm).
 • He runs fast enough to catch up the thief (Anh ta chạy đủ nhanh để đuổi kịp tên trộm).

Cấu trúc enough dạng phủ định

Cấu trúc câu Enough dạng phủ định
 • S + tobe + not + adjective + enough + (for somebody) + to V-infinitive
 • S + don’t/ doesn’t/ didn’t + V-infinitive + adverb + enough + (for somebody) + to V-infinitive

 Ví dụ:

 • He isn’t hard enough to complete all assignments within one day. (Anh ấy không đủ chăm chỉ để hoàn thành tất cả bài tập trong vòng 1 ngày).
 • She doesn’t play piano skillfully enough to be a famous pianist. (Cô ấy chơi piano không đủ thuần thục để trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng).

Cấu trúc enough với danh từ

Cấu trúc câu enough đi với danh từ thì enough sẽ đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ.

 • S + V + enough + noun + (for somebody) + to V-infinitive 
 • S + don’t/ doesn’t/ didn’t + V-infinitive + enough + noun + (for somebody) + to V-infinitive

 Ví dụ:

 • I have enough tickets for all my close friends to take part in the concert tonight (Tôi có đủ vé cho tất cả bạn bè của tôi tham gia buổi hòa nhạc tối nay).
 • I don’t have enough time to finish this homework (Tôi không có đủ thời gian để hoàn thành bài tập này).

Cấu trúc “Too” (Quá để không thể làm gì)

Cấu trúc Too trong tiếng Anh

Cấu trúc câu too thường xuất hiện với cấu trúc câu enough trong các dạng bài tập viết lại câu. Vì vậy, các bạn cần nắm chắc các cấu trúc câu too sau:

 • S + to be + too + adjective + (for somebody) + to + V-infinitive
 • S + V + too + adverb + (for somebody) + to + V-infinitive

Ví dụ:

 • The weather is too scorching for us to go camping. (Thời tiết quá nóng đến nỗi chúng tôi không thể đi cắm trại).
 • The thief ran too fastly for anyone to catch him up (Tên trộm chạy quá nhanh đến nỗi không ai đuổi kịp anh ta).

Các quy tắc sử dụng cấu trúc Enough để nối câu

Các bài tập viết lại câu sử dụng cấu trúc câu enough thường xuất hiện trong các bài kiểm tra ngữ pháp Tiếng Anh. Vậy cấu trúc Enough được dùng như thế nào để nối hai câu, hoặc để viết lại câu mà không làm thay đổi nghĩa câu ban đầu? Bạn hãy tiếp tục theo dõi dưới đây:

Quy tắc 1

Quy tắc 1 khi nối câu Enough

Nếu trong câu có các từ chỉ định lượng như much, many, any, a lot of, lots of,… hoặc các trạng từ nhấn mạnh như so, very, too, extremely,… thì khi viết lại câu sử dụng enough, các bạn lược bỏ các từ chỉ định lượng và các trạng từ này.

Ví dụ:

She is very intelligent. She can answer all tough questions.

 • She is very intelligent enough to answer all tough questions. (Sai)
 • She is intelligent enough to answer all tough questions. (Đúng)

She’s so beautiful. She can be an Instagram influencer.

 • She’s so gorgeous enough to be an Instagram influencer. (Sai)
 • She’s gorgeous enough to be an Instagram influencer. (Đúng)

Quy tắc 2

Nếu chủ ngữ ở hai câu giống nhau thì khi sử dụng enough để nối câu, các bạn lược bỏ “for somebody”

Ví dụ: 

We are young. We cannot vote in the coming election.

 • We are not old for us to vote in the coming election. (Sai)
 • We are not old enough to vote in the coming election. (Đúng)

She is short. She can’t reach the top shelf.

 • She isn’t tall enough for her to reach the top shelf. (Sai)
 • She isn’t tall enough to reach the top shelf. (Đúng)

Quy tắc 3

Nếu chủ ngữ ở câu thứ nhất, giống với tân ngữ ở câu thứ 2, ta sẽ lược bỏ tân ngữ của câu sau và dùng enough để nối câu.

Ví dụ:

The problem is simple. We can address it.

 • The problem is simple enough for us to address it. (Sai)
 •  The problem is simple enough for us to address. (Đúng)

Those cakes look good. I want to eat them.

 • Those cakes look good enough for me to eat them. (Sai)
 • Those cakes look good enough to eat. (Đúng)

Trên đây là cấu trúc câu enough trong tiếng anh. Các bạn hãy ghi chép lại và học lại thường xuyên để ghi nhớ và áp dụng kiến thức này trong khi làm bài tập và giao tiếp tiếng anh hàng ngày nhé. Chúc bạn học tốt!