Cấu trúc với How long mang nghĩa là hỏi ai về khoảng thời gian hoặc bao lâu được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng ta thường nhầm lẫn “ how long” với “how many time và when” và bối rối khi không biết phải sử dụng từ nào. Trong bài viết dưới đây, Tôi Yêu Tiếng Anh sẽ cùng bạn tìm hiểu tất tần tật về cấu trúc How long và cách phân biệt với How many times, When.

1. Cấu trúc How long và cách dùng trong tiếng Anh

“How long” mang nghĩa là “bao lâu”. Cấu trúc How long được sử dụng khi muốn hỏi ai đó về một khoảng thời gian hoặc bao lâu. Dưới đây là cách dùng chi tiết và cách đặt câu hỏi với “how long” trong tiếng Anh.

Cách dùng How long

Cấu trúc How long dùng để hỏi về một khoảng thời gian (đó là khoảng thời gian cụ thể thời điểm bắt đầu và kết thúc). Với cách hỏi này, câu trả lời thường chứ “for” hoặc “since” trước khoảng thời gian.

Ví dụ:

 • How long have you been here? – For 30 minutes.

(Bạn đã ở đây bao lâu? – 30 phút.)

 • How long have you lived in Los Angeles? – Since I was 10 years old.

(Bạn đã sống ở Los Angeles bao lâu? – Từ khi tôi 10 tuổi.)

“How long” còn được sử dụng để hỏi về độ dài của đồ vật.

Ví dụ:

(Tóc bạn dài bao nhiêu?)

(Con rắn này dài bao nhiêu?)

Ngoài 2 cách dùng trên, chúng ta có thể sử dụng “how long” khi muốn hỏi ai đó đã dành ra bao nhiêu thời gian để làm việc gì.

Ví dụ:

 • How long does Mike take to knit this scarf?

(Mike mất bao lâu để đan chiếc khăn này?)

 • How long do you take to get from home to the mall?

(Bạn mất bao lâu để đi từ nhà đến trung tâm mua sắm?)

Cấu trúc đặt câu hỏi với How long

Cấu trúc 1: How long + do/does/did + S + V?

Cấu trúc How long này sử dụng để hỏi về thời gian ai đó làm hoặc đã làm một việc gì đó. Cấu trúc được dùng ở thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn. 

Ví dụ:

 • How long did you take to complete the report?

(Bạn mất bao lâu để hoàn thành báo cáo?)

 • How long do you take to clean the house?

(Bạn mất bao lâu để dọn dẹp nhà cửa?)

Cấu trúc 2: How long + have/has + S + Ved/PII…?

Cấu trúc How long trong thì hiện tại hoàn thành cũng dùng để hỏi về thời gian ai đó làm gì tương tự như cấu trúc 1. 

Ví dụ:

 • How long has the movie been shown?

(Phim chiếu bao lâu rồi?)

 • How long have you been studying English?

(Bạn đã học tiếng anh được bao lâu rồi?)

Cấu trúc 3:

 How long does it take + O + to V?

=> It takes + O + time + to V

Cấu trúc với How long mang nghĩa là “Ai đó mất bao nhiêu thời gian để làm gì?”, dùng để nói về khoảng thời gian mà hành động xảy ra. 

Ví dụ:

 • How long has the movie been shown?

(Phim chiếu bao lâu rồi?)

 • How long have you been studying English?

(Bạn đã học tiếng anh được bao lâu rồi?)

2. Phân biệt cấu trúc How long với How many times và When

Cả 3 cấu trúc How long, How many times và When đều sử dụng để hỏi về thời gian. Vì vậy, người học tiếng Anh hay bị nhầm lẫn trong cách sử dụng chúng. Cùng Step Up Phân biệt cấu trúc How long với How many times và When nhé!

Phân biệt How long với How many times

“How long”: hỏi về một khoảng thời gian.

“How many times”:hỏi về số lần cụ thể xảy ra hành động nào đó.

Ví dụ:

 • How long did you read this comic?

(Bạn đã đọc truyện tranh này trong bao lâu?)

 • How many times have you read this comic?

(Bạn đã đọc truyện tranh này bao nhiêu lần?)

Phân biệt How long với When

“How long” dùng với các động từ chỉ trạng thái (status verbs) như: like/love (thích), know (biết), need (cần), want (muốn),…

When” dùng với các động từ chỉ hành động (action verbs) như: buy (mua), start/begin (bắt đầu), play (chơi), visit (thăm), go (đi),…

Ví dụ:

 • How long have you liked John?

(Bạn thích John bao lâu rồi?)

 • When did you buy this ball?

(Bạn mua quả bóng này khi nào?)

3. Một số mẫu câu hỏi với cấu trúc How long thông dụng

Có thể sử dụng cấu trúc How dùng để hỏi nhiều câu hỏi mang ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là một số mẫu câu hỏi với “how long” thông dụng.

Câu hỏi về độ dài của vật

(Bàn làm việc dài bao nhiêu?)

 • How long is Jessica’s dress?

(Chiếc váy của Jessica dài bao nhiêu?)

Câu hỏi về khoảng thời gian

 • How long have you been jogging?

(Bạn đã chạy bộ bao lâu rồi?)

 • How long has it been since you saw Anna?

(Đã bao lâu rồi bạn không gặp Anna?)

Câu hỏi với cấu trúc How long does it take…?

 • How long did it take you to fix this computer?

(Bạn đã mất bao lâu để sửa máy tính này?)

 • How long does it take Mike to get from home to school?

(Mike mất bao lâu để đi từ nhà đến trường?)

4. Bài tập cấu trúc How long có đáp án

Như vậy, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu các kiến thức về cấu trúc How long. Cũng làm bài tập dưới đây để ôn tập lại nhé:

Bài tập: Điền How long, How many times hay When vào chỗ trống thích hợp:

Câu 1: ______ will the concert last?

Câu 2: _____ did you complete this work?

Câu 3: ______ did you visit her last year? – Almost every weekend.

Câu 4:______ do you go to the big supermarket to do your shopping? – Not very often. Perhaps once a month.

Câu 5: _____ did you stay in India? – Twelve months.

Câu 6: ______ did Steve sign the contract? – two months ago.

Câu 7: _____have you been there? – ten minutes.

Câu 8: _____ is the ruler?

Câu 9: ______ did the phone ring last night? – We must have had about twenty calls.

Câu 10: ______ was the last time you visited your uncle? – About 2 years ago.

Đáp án:

 1. How long
 2. When
 3. How many times
 4. How many times
 5. How long
 6. When
 7. How long
 8. How long
 9. How many times
 10. When

Tên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc How long bao gồm cách dùng, cấu trúc và các câu hỏi thông dụng. Hy vọng bài viết giúp bạn không bị bối rối khi lựa chọn sử dụng How long, How many times hay When.

Nếu bạn còn câu hỏi khác về ngữ pháp tiếng Anh thì hãy để lại bình luận bên dưới, chúng mình sẽ giúp bạn giải đáp.

Chúc các bạn học tập tốt!