Đôi khi “if” và “wheather” có thể thay thế cho nhau. Tuy nhiên, nếu không biết cách sử dụng thì nó sẽ khiến câu của bạn thay đổi. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn biết được sự khác biệt giữa 2 cấu trúc này trong tiếng Anh. 

1. Whether là gì?

Whether là gì?

Whether là gì?

Whether khi dịch nghĩa ta được từ “liệu”, nó là một trong những liên từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Người ta thường sử dụng từ này để kể chuyện hay tường thuật một sự việc nào đó đã qua đi. 

Đối với những ai đang muốn đưa ra 2 lựa chọn thì thường sử dụng liên từ này. 

2. Trong câu gián tiếp

Từ này được sử dụng trong câu hỏi có or và yes no gián tiếp.

Ví dụ:

My mother asked me whether (if) I was bored. (original question: Are you bored?)

Mẹ tôi hỏi tôi liệu ( nếu ) tôi có chán không. (câu hỏi ban đầu: Con có chán không? )

Not: My mother asked me I was bored.

Không được: Mẹ tôi hỏi tôi rằng tôi có chán không .

I want to know whether (if) my mother in the house or not.

Tôi muốn biết xem ( nếu ) mẹ tôi có ở nhà hay không.

Not: I want to know my mother in the house or not. (original question: Do my mother in the house or not?)

Không được: Tôi muốn biết mẹ tôi có ở nhà hay không. (Câu hỏi ban đầu: Mẹ tôi có nhà hay không?)

Tham khảo thêm: CÂU GIÁN TIẾP VÀ CÁCH CHUYỂN TỪ CÂU TRỰC TIẾP SANG

3. Cấu trúc Whether … or

Sử dụng khi muốn đưa ra 2 lựa chọn thay thế. 

Ví dụ:

I can’t decide whether to buy the red bag or black. (or to buy the black bag)

Tôi không thể quyết định liệu nên mua túi đỏ hay đen. (hoặc mua túi màu đen)

  • whether + to + V + or + V hoặc whether S + V + or + V, khi đồng chủ ngữ.
  • Mệnh đề whether S + V + or + V, khi khác chủ ngữ
ĐỒNG CHỦ NGỮ KHÁC CHỦ NGỮ
I’m not sure whether to stay here for shopping or go to the cafe opposite.

Tôii không chắc nên ở đây mua sắm hay đi đến quán cà phê.

whether + to + V + or + V

I’m not sure whether he’ll stay here for sneaker or go on the trip

Tôi không chắc liệu anh ấy sẽ ở đây mua giày  hay tiếp tục chuyến đi.

whether S + V + or + V

I’m not sure whether I’ll stay here for shopping or go to the cafe opposite.

Tôi không chắc nên ở đây mua sắm hay đi đến quán cà phê.

whether S + V + or + V

Whether … or not

Weather or not

Whether … or not có nghĩa là “liệu là thế này… hay không”

  • Khi đưa ra một giải pháp thay thế ngược lại thì sử dụng whether….or not

Ví dụ:

We use the title Sir (for man) or Madam (for woman) when we don’t know whether who we are, that’s polite.

Chúng tôi sử dụng danh hiệu quý ông (dành cho nam) hoặc quý bà (dành cho phụ nữ) khi chúng tôi không biết liệu họ là ai, đó là phép lịch sự . 

  • “Không quan trọng nếu” hoặc “không vấn đề nếu” là nghĩa của whether….or not. Either không sử dụng theo cách này:

He alway helped someone esle, whether it was good or not.

Anh ấy luôn giúp đỡ người khác,  cho dù điều đó có tốt hay không .

Not: … either it was good or not.

Không phải:… hoặc là tốt hay không .

  • Sử dụng nó như câu lệnh khi whether … or not ở vị trí trước hoặc cuối câu với nghĩa này.

Whether you like it or not, you’re going to have to do exercise.

Dù muốn hay không, bạn cũng sẽ phải làm bài tập.

Cách học ngữ pháp nhớ nhanh – nhớ lâu

Phương pháp học tiếng Anh nhớ lâu

 

Ngoài cấu trúc ngữ pháp trên, bạn cũng có thể nhớ nhanh, nhớ lâu bằng cách làm bài tập vận dụng hàng ngày. Bạn cũng có thể tìm kiếm bạn đồng hành để luyện tập và trao đổi, cùng tiến bộ mỗi ngày. 

Học toàn bộ cụm từ với ngữ cảnh

Bằng cách học toàn bộ các cụm từ với ngữ cảnh, bạn sẽ hiểu cách các từ thực sự được sử dụng trong nói và viết trong các ngữ cảnh nhất định. Nói cách khác, nó sẽ giúp bạn nói và viết tiếng Anh tự nhiên hơn.

Ghi chú lại cụm từ mới

Bạn cần ghi chú lại những cụm từ mới mà bạn gặp để xem lại chúng trong tương lai. Hãy chắc chắn rằng bạn không chỉ ghi chú cụm từ và định nghĩa mà còn cả câu.

Xem lại các cụm từ ghi chú thường xuyên

Để có thể nhớ bất kỳ cụm từ nào bạn đã học, bạn cần phải xem lại chúng thường xuyên. Bạn sẽ cần dành chút thời gian mỗi ngày để luyện các cụm từ tiếng Anh đó bằng cách đặt câu mới với chúng, luyện nói thành tiếng,…

Hãy đặt mức bài tập và thử thách bản thân, bạn sẽ nhanh chóng đạt được số điểm mà bạn mong muốn. 

Tập dịch từ, câu

Bên cạnh đó, việc trau dồi khả năng dịch thuật và từ vựng cũng sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc đặt câu, nhận biết và sửa lỗi một cách nhanh chóng nhất. 

Bài viết trên đã giúp mọi người biết được cách dùng 2 từ trên đầy đủ nhất. Hy vọng sau bài viết, bạn sẽ áp dụng được thuần thục cấu trúc này vào bài tập.