Chia sẻ danh sách stt tiếng anh ngắn chất nhất hiện nay
in blog

Chia sẻ danh sách stt tiếng anh ngắn chất nhất hiện nay

Chia sẻ danh sách stt tiếng anh ngắn chất nhất hiện nay sẽ cung cấp cho bạn những câu nói hay nhất, thú vị nhất. Chi tiết dưới đây.

1. Status tiếng anh ngắn chất ý nghĩa

 • It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. 

Dịch nghĩa: Ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có.

 • Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting. 

Dịch nghĩa: Sự kiên nhẫn không đơn thuần chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

 • There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day. 

Dịch nghĩa: Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.

 • It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.! 

Dịch nghĩa: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

 • An intelligent person is like a river,the deeper the less noise. 

Dịch nghĩa: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

 • It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!

Dịch nghĩa: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

 • An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. 

Dịch nghĩa: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

 • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

Dịch nghĩa: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

 • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

Dịch nghĩa: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

 • Never say all you know. And never believe all you hear. 

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

 • If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness, then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness.

Dịch nghĩa: trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.

 • Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made. 

Dịch nghĩa: Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì.

 • Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.! 

Dịch nghĩa: Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!

 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. 

Dịch nghĩa: Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

 • Never say all you know. And never believe all you hear. 

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

 • If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness,then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness.

Dịch nghĩa: Nếu bạn không thể trở thành cây bút chì để viết nên niềm hạnh phúc cho một ai, thì hãy cố gắng trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.

 • If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed. 

Dịch nghĩa: Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.

 • Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted. 

Dịch nghĩa: Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

 • You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude. 

Dịch nghĩa: Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

 • Do not ever forget me because if I thought you would forget me, Iwill never leave. Dịch nghĩa: Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi.
Những câu nói bằng tiếng anh ngắn chất, ý nghĩa
Những câu nói bằng tiếng anh ngắn chất, ý nghĩa

2. Caption tiếng anh ngắn ngầu hot nhất

 • An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

Dịch nghĩa: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

 • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

Dịch nghĩa: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

 • No pain, no gain. 

Dịch nghĩa: Không đau, không thể tới mục đích

 • Love me or hate me I’m still gonna shine 

Dịch nghĩa: Dù yêu hay ghét tôi, tôi vẫn sẽ tỏa sáng

 • Learn to eat, not to say 

Dịch nghĩa: Học cách kiếm tiền thay vì tiết kiệm

 • An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

Dịch nghĩa: Một người thông minh thì như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

 • Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.

Dịch nghĩa: Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

 • Don’t blame yourself. Let me do it.

Dịch nghĩa: Đừng tự trách bản thân, hãy để tôi làm nó.

 • Always remember to smile because you never know who is falling in love with your smile.

Dịch nghĩa: Luôn luôn nhớ mỉm cười vì bạn không bao giờ biết ai đó đang bị cảm nắng với nụ cười ấy.

 • There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.

Dịch nghĩa: Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày

 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened 

Dịch nghĩa: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra

 • I found your nose! It was in my business again. 

Dịch nghĩa: Tôi tìm thấy chiếc mũi của bạn! Nó nhúng vào chuyện của tôi.

 • Having a soft heart in a cruel world is courage, not weakness 

Dịch nghĩa: Sở hữu một trái tim mềm mại trong thế giới tàn ác là dũng cảm, không phải yếu đuối

 • It does not to do dwell on dreams and forget to live 

Dịch nghĩa: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc hiện tại

 • If you leave me when I fall, don’t catch me when I succeed. 

Dịch nghĩa: Nếu bạn rời khỏi khi tôi thất bại, đứng đến cạnh khi tôi thành công.

 • Never say all you know, And never believe all your heart 

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết và đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe

 • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

Dịch nghĩa: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

 • I can’t really find the words to explain the way I feel when I hear your voice or when I see your face… all I can say is that I like the feeling.

Dịch nghĩa: Tôi không thể tìm được từ ngữ diễn tả cái cách tôi cảm nhận khi nghe giọng nói hay khi nhìn thấy gương mặt bạn… Tôi chỉ có thể nói rằng tôi thích cái cảm giác đó!

 • You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude.

Dịch nghĩa: Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

 • Love me or hate me I’m still gonna shine.

Dịch nghĩa: Dù yêu hay ghét tôi, tôi vẫn sẽ tỏa sáng mà thôi.

 • My heart is, and always will be, yours.

Dịch nghĩa: Trái tim tôi đang, và sẽ luôn thuộc về bạn.

 • I was looking for someone that can improve my life, but then I met you and found my life in you which were already perfect 

Dịch nghĩa: Tôi đang tìm kiếm ai đó có thể cải thiện cuộc sống của mình, nhưng sau đó tôi gặp bạn và tìm thấy cuộc sống của tôi trong bạn đã quá hoàn hảo rồi.

Status tiếng anh ngắn, ngầu chất nhất 
Status tiếng anh ngắn, ngầu chất nhất

3. Câu nói ngắn chất bằng tiếng anh về bạn bè

 • Brief is life but love is long 

Dịch nghĩa: Cuộc đời thì ngắn nhưng tình yêu thì vĩnh cửu.

 • Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, falling in love with you beyond my control 

Dịch nghĩa: Gặp em là định mệnh, trở thành bạn là lựa chọn, còn yêu em là vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh.

 • You may only be one person to the world but you may be the world to one person

Dịch nghĩa: Với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn có thể là cả thế giới của họ.

 • Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Dịch nghĩa: Hận thù thì có lý do, nhưng tình yêu thì không

 • I looked at your fare, my heart jumped all over the place 

Dịch nghĩa: Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.

 • For you see, each day I love you more. Today more than yesterday and less than tomorrow 

Dịch nghĩa: Em sẽ thấy rằng mỗi ngày anh càng yêu em. Hôm nay nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai.

 • Believe in the spirit of love, it can heal all things 

Dịch nghĩa: Tin vào sự bất tử của tình yêu là cách để hàn gắn mọi thứ.

 • Love is the greatest adventure of all.

Dịch nghĩa: Tình yêu là cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

 • When you love someone, you love the person as they are, not as you want them to be. 

Dịch nghĩa: Khi yêu ai đó, bạn yêu người đó vì chính bản thân họ, không phải như bạn muốn họ trở thành.

 • Love is not about finding someone to complete you, but about finding someone who accepts you completely. 

Dịch nghĩa: Tình yêu không phải là tìm kiếm người để hoàn thiện mình, mà là tìm kiếm người chấp nhận bạn với tất cả bản thân.

 • A true love story never ends. 

Dịch nghĩa: Một câu chuyện tình yêu đích thực không bao giờ kết thúc.

 • Love is a language that everyone understands. 

Dịch nghĩa: Tình yêu là ngôn ngữ mà ai cũng hiểu.

 • Love is not just a feeling, it’s a choice you make every day. 

Dịch nghĩa: Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự lựa chọn bạn phải đưa ra mỗi ngày.

 • In the end, love is the only thing that truly matters. 

Dịch nghĩa: Cuối cùng, tình yêu là thứ duy nhất thực sự quan trọng.

 • Love is not just about being together, it’s about staying together. 

Dịch nghĩa: Tình yêu không chỉ đơn thuần là ở bên nhau, mà còn là ở lại bên nhau.

Caption tiếng anh chất nhất dành cho bạn bè
Caption tiếng anh chất nhất dành cho bạn bè

4. Status tiếng anh chất thu hút triệu like

 • It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.! 

Dịch nghĩa: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

 • An intelligent person is like a river,the deeper the less noise. 

Dịch nghĩa: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

 • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

Dịch nghĩa: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

 • Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made. 

Dịch nghĩa: Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì.

 • It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. 

Dịch nghĩa: Ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có.

 • Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting.

Dịch nghĩa: Sự kiên nhẫn không đơn thuần chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

 • There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day. Dịch nghĩa: Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.
 • If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed.

Dịch nghĩa: Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.

 • True humor springs not more from the head than from the heart. It is not contempt; its essence is love. It issues not in laughter, but in still smiles, which lie far deeper. 

Dịch nghĩa: Tính hài hước thực sự đến từ cái đầu không nhiều hơn đến từ con tim. Đó không phải là sự khinh miệt, tinh túy của nó là tình yêu thương. Nó không nhắm tới tiếng cười to mà nhắm tới những nụ cười yên lặng, thứ sâu sắc hơn nhiều.

 • Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.

Dịch nghĩa: Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

Những câu nói tiếng anh chất nhất thu hút triệu like
Những câu nói tiếng anh chất nhất thu hút triệu like

Kết luận

Bài viết Chia sẻ danh sách stt tiếng anh ngắn chất nhất hiện nay đã cập nhật đầy đủ những caption mới nhất cho các bạn. Hi vọng sẽ đem đến trải nghiệm tốt nhất đến với bạn.

 

Rate this post
Kim Nguyệt

Kim Nguyệt một người yêu thích tiếng anh và viết lách. Nguyệt luôn cảm thấy việc chia sẻ những kiến thức về tiếng anh mà mình biết cho tất cả mọi người là niềm vui mỗi ngày của mình. Hiện tại Nguyệt đang là biên tập viên nội dung cho website cleverlearnvietnam.com

Post Comment