29+ stt tiếng anh thất tình cảm xúc
in blog

29+ stt tiếng anh thất tình cảm xúc

Thất tình không chỉ là một trạng thái tình cảm đơn thuần mà còn là một học thức đắt giá về sự biến đổi và trưởng thành trong cuộc sống. 29+ stt tiếng anh thất tình cảm xúc sẽ an ủi tâm hồn của bạn. Chi tiết dưới đây.

1. Stt tiếng anh thất tình cảm xúc nhất mới cập nhật 2024

Đôi khi, qua mỗi cảm xúc đau khổ và những khoảnh khắc đau lòng, chúng ta học được nhiều điều về bản thân và về tình yêu.

1. Relationships are like glass. Sometimes it’s better to leave them broken than hurt yourself trying to put it back together. ― Author D. Love, Learning The Lies

Dịch nghĩa: Những mối quan hệ giống như là những chiếc ly thuỷ tinh vậy. Đôi khi, để chúng vỡ vụn thì tốt hơn là tự làm đau chính mình khi cố gắng hàn gắn chúng lại.

2. Love is when you shed a tear and still want him. It’s when he ignores you and you still love him. It’s when he loves another girl but you still smile and say I’m happy for you when all you really do is cry.

Dịch nghĩa: Tình yêu là khi bạn rơi lệ mà vẫn muốn có anh ta. Là khi anh ta lờ bạn đi nhưng bạn vẫn luôn yêu anh ta. Là khi anh ta yêu một cô gái khác nhưng bạn vẫn mỉm cười và chúc phúc cho anh ta, trong khi tất cả những gì bạn muốn làm thực sự là bật khóc.

3. If you love someone who did not love you back, just be gentle with yourself because you did not do anything wrong. All because love has not chosen a place to stay in the heart of that person alone.

Dịch nghĩa: Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

4. In love, one plus one equals everything, and two minus one equals zero

Dịch nghĩa: Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả, và hai trừ một thì bằng không.

5. Some people are meant to fall in love with each other, but not meant to be together. ― Scott Neustadter, (500) Days of Summer: The Shooting Script

Dịch nghĩa: Một vài người thì có duyên để yêu nhau, nhưng không có nghĩa là họ sẽ ở bên cạnh nhau

6. People change, feelings change, but that doesn’t mean that the love once shared wasn’t true and real. It simply means that sometimes when people grow, they grow apart. ― Scott Neustadter, (500) Days of Summer

Dịch nghĩa: Con người thay đổi, cảm xúc thay đổi, nhưng nó không có nghĩa là tình yêu mà chúng ta từng có với nhau là không có chân thành hay không tồn tại. Nó chỉ đơn giản là đôi khi chúng ta tiến về phía trước, chúng ta tiến về những hướng khác nhau mà thôi.

7. He turned around, looking right at me and said nothing, not even hi. It was as if the months we had spent together, the times I spent loving him just weren’t important, as if they never happened.

Dịch nghĩa: Anh quay lại, nhìn thẳng về phía tôi và không nói gì cả, thậm chí dù chỉ một lời chào. Cứ như thể những tháng ngày chúng tôi ở bên nhau, những ngày tháng tôi yêu anh chẳng hề quan trọng, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.

Những câu nói tiếng anh thất tình
Những câu nói tiếng anh thất tình

2. Status tiếng anh thất tình đến đau lòng

1. Deep as first love, and wild with all regret.
Dịch nghĩa: Sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc.

2. Love is like heaven, but it can hurt like hell
Dịch nghĩa: Tình yêu giống như thiên đường , nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy.

3. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.
Dịch nghĩa: Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.

4. Love is not a game, because when the opponent give up, you are not a winner

Dịch nghĩa: Tình yêu nào phải trò chơi, vì khi đối phương bỏ cuộc, bạn chẳng thể nào là người chiến thắng.

5. In love, I’m constantly waiting, do not wait someone love me, but wait until I can forget and stop loving someone

Dịch nghĩa: Trong tình yêu, tôi không thôi chờ đợi, không phải chờ đợi một người nào đó sẽ yêu tôi, mà là chờ đợi cho đến khi tôi có thể quên đi và ngừng yêu ai đó.

6. People said if you don’t appreciate what you have, you feel regret when you lose it. But there is something that we appreciate but ultimately you still lose it

Dịch nghĩa: Người ta thường bảo rằng những gì không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng có những điều rõ ràng đã rất trân trọng nhưng cũng chẳng tài nào giữ được.

7. To love someone in secret is like a seed in bottle waiting for growing up, though not sure whether the future will be more beautifull, still waiting it earnestly and eagerly

Dịch nghĩa: Yêu một người bằng sự thầm lặng giống như một hạt giống trong chiếc lọ đang chờ đợi được nảy mầm, dù không thể biết tương lai liệu có tốt đẹp hơn, nhưng vẫn luôn chờ đợi một cách tha thiết và háo hức.

8. When someone hurts you, you learn to be stronger. When someone leaves you, you learn to be more independent

Dịch nghĩa: Khi ai đó làm ta tổn thương, ta học được cách để trở nên mạnh mẽ. Khi ai đó rời bỏ ta, ta học được cách trở nên tự lập hơn.

Những câu nói thất tình bằng tiếng anh
Những câu nói thất tình bằng tiếng anh

3. STT tiếng anh thất tình dễ chạm tới cảm xúc

Thất tình giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mong đợi và hy vọng, về những đau đớn và mất mát. Nó là cơ hội để ta đối mặt với sự thất bại và học cách đứng lên từ đó. Trải qua thất tình, con người thường trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trong việc đối mặt với những thách thức tình cảm.

1. One cannot love and be wise

Dịch nghĩa: Người ta không thể sáng suốt khi đang yêu.

2.  Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop

Dịch nghĩa: Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.

3.  I looked at your fare… my heart jumped all over the place

Dịch nghĩa: Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.

4. Who do you turn to when the only person in the world that can stop you from crying is the one making you cry? 

Dịch nghĩa: Bạn sẽ phải tìm đến ai khi người duy nhất có thể khiến bạn ngừng rơi lệ lại là người khiến bạn khóc?

5. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience

Dịch nghĩa: Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

6. No man or woman is worth you tears, and the one who is, won’t make you cry

Dịch nghĩa: Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc.

7.  You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it

Dịch nghĩa: Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

8. A million words would not bring you back, I know because I’ve tried. Neither would a million tears, I know because I’ve cried

Dịch nghĩa: Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.

9.  Whoever said it is better to have loved and lost, then to have never loved at all must have never had their heart broken

Dịch nghĩa: Bất cứ ai nói rằng thà yêu và đánh mất tình yêu còn hơn chưa từng yêu lấy một lần, hẳn chưa từng thấy trái tim mình tan vỡ.

10.  Hate has a reason for everything but love is unreasonable

Dịch nghĩa: Ghét ai thì có thể nêu lý do nhưng yêu ai thì không thể.

Những câu nói tiếng anh thất tình đến đau lòng
Những câu nói tiếng anh thất tình đến đau lòng

4. Stt tiếng anh thất tình thú vị

1. When one door closes another door opens; but we so often look so long and so regretfully upon the closed door, that we do not see the ones which open for us. – Alexander Graham Bell

Dịch nghĩa: Khi một cánh cửa này đóng một cánh cửa khác sẽ mở ra; nhưng chúng ta thường nhìn rất lâu và rất tiếc nuối khi cánh cửa đóng kín, đến nỗi chúng ta không nhìn thấy những cái mở ra cho chúng ta.

2. Ever has it been that loves knows not its own death until the hour of separation. – Khalil Gibran

Dịch nghĩa: Đã bao giờ tình yêu biết rằng không phải là cái chết của chính nó cho đến giờ chia tay.

3. Two people who break up could never be friends. If they can stay friends, then it means that they are still in love or that they never were.

Dịch nghĩa: Hai người chia tay thì không bao giờ có thể là bạn. Nếu họ có thể ở lại với bạn bè, điều đó có nghĩa là họ vẫn còn yêu hoặc họ chưa từng như vậy.

4. Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option. – Mark Twain

Dịch nghĩa: Không bao giờ cho phép ai đó là ưu tiên của bạn trong khi bạn cho phép bản thân trở thành lựa chọn của họ.

5. Let go. Why do you cling to pain? There is nothing you can do about the wrongs of yesterday. It is not yours to judge. Why hold on to the very thing which keeps you from hope and love? – Leo Buscaglia

Dịch nghĩa: Buông bỏ đi. Tại sao bạn cứ bám vào nỗi đau? Không có gì có thể thay đổi những sai trái của ngày hôm qua. Nó không phải điều để bạn đánh giá. Tại sao phải giữ lấy thứ khiến bạn không còn hy vọng và tình yêu?

Stt tiếng anh thất tình thú vị
Stt tiếng anh thất tình thú vị

Trên đây là những stt tiếng anh thất tình mà chúng tôi muốn chia sẻ tới bạn. Thất tình được xem là một phần không thể tránh khỏi trong hành trình tìm kiếm tình yêu và sự hạnh phúc. Hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Rate this post
Kim Nguyệt

Kim Nguyệt một người yêu thích tiếng anh và viết lách. Nguyệt luôn cảm thấy việc chia sẻ những kiến thức về tiếng anh mà mình biết cho tất cả mọi người là niềm vui mỗi ngày của mình. Hiện tại Nguyệt đang là biên tập viên nội dung cho website cleverlearnvietnam.com

Post Comment