Chia sẻ stt tiếng anh về màu đen sâu sắc nhất
in blog

Chia sẻ stt tiếng anh về màu đen sâu sắc nhất

Màu đen không chỉ là một tông màu, mà là một biểu tượng của sự bí ẩn, mạnh mẽ và thanh lịch. Chia sẻ stt tiếng anh về màu đen sâu sắc nhất sẽ mang đến cho bạn những cái nhìn mới mẻ đầy sâu sắc. Giúp bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống nhiều bí ẩn này.

1. Status tiếng anh về màu đen ý nghĩa

1. It is in the darkest moments that we must focus to see the light.

Dịch nghĩa: Chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất, ta phải tập trung để nhìn thấy được ánh sáng.

2. Human eyes are black, hearts are pink, when the eyes turn red, the heart also turns color.

Dịch nghĩa: Mắt người màu đen, trái tim màu hồng, khi đôi mắt đỏ lên thì cũng là lúc trái tim biến thành màu đen. 

3. I will stop defaulting to black if someone comes up with a darker color.

Dịch nghĩa: Tôi sẽ ngừng mặc màu đen nếu có ai sáng tạo ra màu tăm tối hơn. 

4. Black is not a matter of pigmentation, black is a reflection of state and spirit.

Dịch nghĩa: Màu đen không phải vấn đề về sắc tố, màu đen là sự phản ánh thái độ và tinh thần.  

5. The transition into deeper realms is to me the ultimate form of enchantment.

Dịch nghĩa: Quá trình đèo sâu vào vực thẳm đen với tôi là hình thức mê hoặc nhất.

Caption tiếng anh về màu đen ý nghĩa
Caption tiếng anh về màu đen ý nghĩa

2. Stt tiếng anh về màu đen qua các câu thành ngữ

1. The black sheep (of the family)

Dịch nghĩa: người được xem như là sự ô nhục hoặc xấu hổ (đối với gia đình)

2. Be in the black

Dịch nghĩa: có tài khoản

3. Black anh blue

Dịch nghĩa: bị bầm tím

4. A black day (for someone/sth)

Dịch nghĩa: ngày đen tối

5. Black ice

Dịch nghĩa: băng đen

6. A black list

Dịch nghĩa: sổ đen

7. A black look

Dịch nghĩa: cái nhìn giận dữ

Những thành ngữ tiếng anh về màu đen

Những thành ngữ tiếng anh về màu đen

3. Stt tiếng anh về màu đen trong tình yêu

1. Love with everyone is pink, while mine is a dark black. This heart only thinks of someone it once loved.

Dịch nghĩa: Tình yêu với mọi người là màu hồng, sao chỉ có riêng tôi là màu đen u ám. Trái tim này chỉ mãi nghĩ đến một người đã từng thương.

2. Tonight is so dark, black envelops the sky and everything around, making it impossible for me to see our stars in the sky anymore.

Dịch nghĩa: Đêm nay tối quá, màu đen bao trùm lấy bầu trời và mọi thứ xung quanh khiến em không thể nào nhìn thấy những ngôi sao của chúng ta trên bầu trời nữa rồi.

3. I’m thinking of you, of an old warmth. It’s hard to sleep when the night falls, the quiet darkness makes memories vivid.

Dịch nghĩa: Anh đang nghĩ về em, về một hơi ấm xưa cũ. Thật khó ngủ khi màn đêm buông xuống, đêm đen yên tĩnh khiến những ký ức hiện về một cách rõ ràng hơn!

4. Loneliness is not the scariest thing about the night. The most frightening thing about the dark night is not knowing how to resist loneliness.

Dịch nghĩa: Cô đơn chẳng phải là thứ đáng sợ nhất về đêm. Thứ đáng sợ nhất của đêm đen chính là ta chẳng biết làm gì để chống lại nỗi cô đơn.

5. When you arrived, you brought the warmth and romance of pink. When you left, you took away all the warm pink, leaving only a dark gray.

Dịch nghĩa: Ngày anh đến mang theo sự ấm áp và lãng mạn của màu hồng. Ngày anh đi, anh mang theo cả màu hồng ấm áp chỉ còn màu đen xám xịt.

6. The soul of a girl is always white, only when hurt too much, it automatically turns into black.

Dịch nghĩa: Tâm hồn của người con gái luôn màu trắng, chỉ khi tổn thương quá nhiều nó sẽ tự động chuyển thành màu đen.

Màu đen trong tình yêu qua những dòng stt
Màu đen trong tình yêu qua những dòng stt

4. Câu nói tiếng anh về màu đen trong cuộc sống

1. In the canvas of life, black is the shade that adds depth and mystery. It’s not just a color; it’s a statement of resilience and sophistication.

Dịch nghĩa: Trên bức tranh cuộc sống, màu đen là gam màu tạo sự đậm sâu và bí ẩn. Đó không chỉ là một màu sắc; đó là một tuyên bố về sự kiên cường và sành điệu.

2. The elegance of black lies not just in its simplicity but in its ability to highlight the beauty in contrasts. It’s the silent force that speaks volumes in the language of style.

Dịch nghĩa: Sự thanh lịch của màu đen không chỉ ở sự đơn giản mà còn ở khả năng làm nổi bật vẻ đẹp trong sự tương phản. Đó là lực lượng yên tĩnh nói lên nhiều điều trong ngôn ngữ của phong cách.

3. Amidst a sea of colors, black is the anchor that grounds us. It symbolizes strength, stability, and a timeless sense of fashion.

Dịch nghĩa: Giữa biển màu sắc, màu đen là chốn neo đậu giữ chúng ta. Nó tượng trưng cho sức mạnh, sự ổn định và một phong cách vĩnh cửu.

4. In the palette of emotions, black is the hue of introspection. It reflects the depth of one’s thoughts, the uncharted territories of the mind.

Dịch nghĩa: Trong bảng màu của cảm xúc, màu đen là gam màu của tự quan sát. Nó phản ánh sâu sắc của suy nghĩ, những vùng đất chưa được khám phá trong tâm trí.

5. Wearing black is not just putting on a color; it’s embracing a timeless attitude. It’s the embodiment of confidence, poise, and an understated allure.

Dịch nghĩa: Mặc màu đen không chỉ là đơn giản việc chọn một màu sắc; đó là việc ôm trọn một thái độ vĩnh cửu. Đó là biểu tượng của sự tự tin, tinh tế và một vẻ hấp dẫn kín đáo.

6. In the symphony of life, black is the note of sophistication. It’s the melody that resonates with the echoes of timeless classics and modern elegance.

Dịch nghĩa: Trong bản giao hưởng của cuộc sống, màu đen là nốt nhạc của sự tinh tế. Đó là bản nhạc vang lên cùng với tiếng vang của những kiệt tác bất hủ và vẻ thanh lịch hiện đại.

Những câu nói về màu đen trong cuộc sống bằng tiếng anh

Những câu nói về màu đen trong cuộc sống bằng tiếng anh

Màu đen không phải là sự kết thúc, mà là sự bắt đầu của sự đa dạng và tiềm năng, tạo ra không gian cho sự sáng tạo và tư duy mới mẻ. Bài viết Chia sẻ stt tiếng anh về màu đen sâu sắc nhất hi vọng bạn sẽ tìm được những câu nói phù hợp với bản thân.

Rate this post
Kim Nguyệt

Kim Nguyệt một người yêu thích tiếng anh và viết lách. Nguyệt luôn cảm thấy việc chia sẻ những kiến thức về tiếng anh mà mình biết cho tất cả mọi người là niềm vui mỗi ngày của mình. Hiện tại Nguyệt đang là biên tập viên nội dung cho website cleverlearnvietnam.com

Post Comment