Trạng từ là từ loại được sử dụng nhằm để bổ nghĩa dành cho tính từ, động từ, hoặc thậm chí là một trạng từ khác có trong câu. Vị trí của trạng từ trong câu cũng rất đa dạng: đầu câu, giữa câu và cuối câu. Ngoài ra, ở trong hầu hết các câu văn để thêm phần chi tiết thường sẽ có sự xuất hiện của trạng từ. Ở các bài tập kiểm tra, bài thi năng lực đánh giá về ngoại ngữ đều có phần lựa chọn từ loại phù hợp. Chính vì vậy, trạng từ là cực kỳ cần thiết nếu như bạn muốn cải thiện tiếng Anh của bản thân. Hãy cùng Tôi yêu tiếng Anh khám phá 100 trạng từ tiếng Anh thông dụng nhất thường xuất hiện ở các văn bản, bài tập, bài thi cũng như đoạn hội thoại giao tiếp hàng ngày qua bài viết này nhé!

100 trạng từ tiếng Anh thông dụng

Số thứ tự Tính từ tiếng Anh Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 Abroad /əˈbrɔːd/ ở nước ngoài
2 Absolutely /ˈæbsəluːtli/ tuyệt đối
3 Accurately /ˈækjʊrɪtli/ một cách chính xác
4 Almost /ˈɔːlməʊst/ gần như
5 Already /ɔːlˈrɛdi/ đã rồi
6 Always /ˈɔːl.weɪz/ luôn luôn
7 Anxiousl /ˈæŋkʃəsli/ một cách lo âu
8 Anywhere /ˈɛnɪweə/ bất kỳ đâu
9 Angrily /ˈæŋgrɪli/ một cách tức giận
10 As a result /æz ə rɪˈzʌlt/ kết quả là
11 Away /əˈweɪ/ cách đây (bao xa)
12 Beautifully /’bju:təfuli/ một cách đẹp đẽ
13 Besides /bɪˈsaɪdz/ bên cạnh đó
14 Bravely /ˈbreɪvli/ một cách dũng cảm
15 Carefully /ˈkeə.fəl.i/ một cách cẩn thận
16 Carelessly /ˈkeəlɪsli/ một cách cẩu thả
17 Cautiously /ˈkɔːʃəsli/ một cách cần trọng
18 Daily /ˈdeɪ.li/ hằng ngày
19 Early /ˈɜːli/ sớm
20 Easily /ˈiːzɪli/ một cách dễ dàng
21 Enormously /ɪˈnɔːməsli/ cực kì
22 entirely /ɪnˈtaɪəli/ toàn bộ
23 Especially /ɪˈspeʃ.əl.i/ đặc biệt là
24 Everywhere /ˈev.ri.weər/ khắp mọi nơi
25 Expertly /ˈɛkspɜːtli/ một cách điêu luyện
26 Extremely /ɪkˈstriːm.li/ cực kì
27 Finally /ˈfaɪnəli/ cuối cùng thì
28 Frequently /ˈfriː.kwənt.li/ một cách thường xuyên
29 Fully /ˈfʊl.i/ hoàn toàn
30 Furthermore /ˈfɜːðəˈmɔː/ hơn nữa
31 Generally /ˈdʒen.ə r.əl.i/ nhìn chung thì
32 Greedily /ˈgriːdɪli/ một cách tham lam
33 Happily /ˈhæpɪli/ một cách vui vẻ
34 Hardly /ˈhɑːd.li/ hầu như không
35 Hardly ever /ˈhɑːdli ˈɛvə/ hầu như không
36 Here /hɪə/ ở đây
37 Highly /ˈhaɪli/ hết sức
38 Hungrily /ˈhʌŋgrɪli/ một cách đói khát
39 In fact /ɪn fækt/ trên thực tế
40 Instead /ɪnˈstɛd/ thay vào đó
41 Largely /ˈlɑːʤli/ phần lớn là
42 Lately /ˈleɪtli/ gần đây
43 Lazily /ˈleɪzɪli/ một cách lười biếng
44 Leisurely /ˈleʒ.ə.li/ một cách thong thả
45 Little /ˈlɪtl/ một ít
46 Liveable /ˈlɪv.ə.bəl/ có thể sống được
47 Loudly /ˈlaʊdli/ một cách ồn áo
48 Mainly /ˈmeɪnli/ chủ yếu là
49 Moreover /mɔːˈrəʊvə/ hơn nữa
50 Mostly /ˈməʊst.li/ hầu như
51 Nearby /ˈnɪəbaɪ/ gần đây
52 Now /naʊ/ ngay bây giờ
53 Nowadays /ˈnaʊ.ə.deɪz/ ngày nay
54 Nowhere /ˈnəʊweə/ không ở đâu cả
55 Obviously /ˈɒb.vi.əs.li/ hiển nhiên
56 Occasionally /əˈkeɪʒnəli/ đôi khi
57 Often /ˈɒf(ə)n/ thường
58 On the other hand /ɒn ði ˈʌðə hænd/ mặt khác
59 Particularly /pəˈtɪk.jə.lə.li/ đặc biệt là
60 Particularly /pəˈtɪkjʊləli/ cụ thể là
61 Percent /pəˈsent/ phần trăm
62 Perfectly /ˈpɜː.fekt.li/ một cách hoàn hảo
63 Perfectly /ˈpɜːfɪktli/ hoàn hảo
64 Personally /ˈpɜː.sən.əl.i/ về mặt cá nhân
65 Politely /pəˈlaɪt.li/ một cách lịch sự
66 Politely /pəˈlaɪtli/ một cách lịch sự
67 Pretty /ˈprɪti/ khá là
68 Professionally /prəˈfɛʃnəli/ một cách chuyên nghiệp
69 Quickly /ˈkwɪk.li/ nhanh chóng
70 Quietly /ˈkwaɪət.li/ một cách khẽ khàng
71 Quite /kwaɪt/ hoàn toàn
72 Rather /ˈrɑːðə/ khá là
73 Recently /ˈriːsntli/ gần đây
74 Recklessly /ˈrɛklɪsli/ một cách bất cẩn
75 Regularly /ˈreɡjələli/ một cách đều đặn
76 Remarkably /rɪˈmɑːkəbli/ đáng kể
77 Safely /ˈseɪf.li/ một cách an toàn
78 Seldom /ˈsɛldəm/ hiếm khi
79 Seriously /ˈsɪə.ri.əs.li/ một cách nghiêm trọng
80 Simply /ˈsɪmpli/ đơn giản
81 Slightly /ˈslaɪtli/ một chút
82 Slowly /ˈsləʊ.li/ một cách từ từ
83 Socially /ˈsəʊ.ʃəl.i/ mang tính xã hội
84 Sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng
85 Somewhere /ˈsʌmweə/ một nơi nào đó
86 Soon /suːn/ sớm thôi
87 Specifically /spəˈsɪfɪk(ə)li/ cụ thể là
88 Still /stɪl/ vẫn
89 Strongly /ˈstrɒŋli/ cực kì
90 Tomorrow /təˈmɒrəʊ/ ngày mai
91 Totally /ˈtəʊ.təl.i/ một cách hoàn toàn
92 Then /ðɛn/ sau đó
93 There /ðeə/ ở kia
94 Through /θruː/ xuyên suốt
95 Unlike /ʌnˈlaɪk/ không giống như
96 Usually /ˈjuːʒʊəli/ thường xuyên
97 Weekly /ˈwiː.kli/ hàng tuần
98 Well /wel/ (một cách) tốt
99 Wholesale /ˈhəʊl.seɪl/ sỉ
100 Yesterday /ˈjɛstədeɪ/ hôm qua

100 trạng từ tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh với phương pháp Âm thanh tương tự

Đây là một phương pháp học thông minh mà người Do Thái đã sử dụng để học ngôn ngữ. Cách học được dựa trên nguyên lý “bắc cầu tạm” từ ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng mẹ đẻ. Tiếp theo, chúng ta sẽ ứng dụng vào 1 ví dụ cụ thể nhằm sáng tạo ra 1 mối liên kết giữa nghĩa của từ và cách phát âm của từ đó.

Nếu như bạn vẫn đang hơi bối rối về cách học với phương pháp âm thanh tương tự, thì hãy cùng xem một ví dụ cụ thể ngay dưới đây để có thể hình dung rõ hơn nhé.

Ví dụ:

Thấy núi lửa phun, Ly hoàn toàn bất động vì sợ hãi.

Với ví dụ trên, bạn thấy ngữ nghĩa của từ sẽ được tô màu xanh, âm thanh tương tự nhằm để diễn đạt cách phát âm của từ đồng thời giúp bạn nhớ tới từ gốc Fully được tô màu đỏ. Bên cạnh đó, việc lồng ghép thêm nội dung với nghĩa tiếng Việt sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết và ghi nhớ từ ngay lập tức.

Âm thanh tương tự

Vừa học vừa sáng tạo, mới lạ và độc đáo được kết hợp với nghĩa, phát âm nhằm tạo sự ấn tượng mạnh dành cho người học để có thể khắc sâu vào trí nhớ não bộ. Phương pháp học thông minh này được trình bày một cách chi tiết trong cuốn Hack Não 1500 – ghi nhớ 1500 từ vựng và cụm từ với âm thanh tương tự, truyện chêm và phát âm shadowing.

Bên cạnh đó, bạn còn hoàn toàn có thể luyện nghe với audio toàn bộ sách cho từng từ do người bản xứ phát âm. Ngoài ra, video phát âm từng từ giúp bạn dễ dàng học theo và bắt chước khẩu hình miệng chuẩn xác của người bản địa.

App Hack Não đi kèm với các bài kiểm tra từ, luyện tập thực hành từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, check phát âm sẽ giúp bạn vừa học vừa có thể tự kiểm tra ôn tập để nâng cao vốn từ của bản thân.

Trên đây là bài viết tổng hợp 100 trạng từ tiếng Anh cơ bản và thông dụng nhất, thường được sử dụng trong các văn bản cũng như bài thi năng lực và đoạn hội thoại giao tiếp hàng ngày. Tôi yêu tiếng Anh chúc bạn học tập tốt và sớm thành công trên con đường chinh phục ngoại ngữ.