Liên từ trong tiếng Anh là một từ được sử dụng để kết nối các từ, cụm từ và mệnh đề. Có rất nhiều liên từ trong tiếng Anh, nhưng một số liên từ phổ biến bao gồm and, or, but, because, for, if, và when. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng liên từ, bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ. 

Liên từ trong tiếng Anh

Cách sử dụng liên từ trong tiếng Anh

Các loại cơ bản trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 3 loại cơ bản, bao gồm: coordinating(phối hợp), subordinating(phụ thuộc), và correlative(tương quan).

Ví dụ: Because the magician had a terrible cold, her upcoming performances in Hue and Da Nang have been postponed indefinitely. The forganizers provided neither rescheduled dates nor refunds for the tickets, causing much discontent among the fans.

Coordinating conjunctions (Liên từ kết hợp)

Liên từ kết hợp

Liên từ trong tiếng Anh tồn tại loại kết hợp này, được sử dụng để kết nối các mục tương đương nhau về mặt ngữ pháp: hai từ, hai cụm từ hoặc hai mệnh đề độc lập. Có bảy liên từ phối hợp trong tiếng Anh và bạn có thể nhớ chúng bằng cách sử dụng mẹo ghi nhớ FANBOYS: F or, A nd, N or, B ut, O r, Y et, S o. 

Một kết hợp nữa của loại này được đặt giữa các mục mà nó liên kết với nhau.

Những từ ngữ kết hợp 

Các liên từ kết hợp có thể nối hai danh từ, động từ, tính từ hoặc các loại từ khác.

Ví dụ: Lan and Kim go shopping together (Lan và Kim cùng nhau đi shopping)

I exercise and diet to lose weight fast (Tôi tập thể dục và ăn kiêng để nhanh giảm cân)

I have a tall and thin boyfriend (Tôi có người bạn trai cao và gầy)

Cụm từ: Liên từ kết hợp còn có khả năng nối những cụm từ khác nhau bao gồm: 

The dog wagged his tail and panted excitedly.(Con chó vẫy đuôi  và  thở hổn hển thích thú)

The results were undeniably intriguing yet ultimately inconclusive (Kết quả không thể phủ nhận là hấp dẫn  nhưng cuối cùng vẫn  không thể thuyết phục được)

She usually studies in the library or at a cafe (Cô ấy thường học trong thư viện hoặc ở quán cà phê)

Tham khảo thêm: #3 CÁCH NHẬN BIẾT TÂN NGỮ TIẾNG ANH DỄ DÀNG

Mệnh đề độc lập

Mệnh đề là một nhóm từ chứa ít nhất một chủ ngữ và một động từ. Một mệnh đề độc lập có thể tạo thành một câu đầy đủ, thể hiện một ý nghĩ hoàn chỉnh.

Subordinating conjunctions (Liên từ phụ thuộc)

Liên từ phụ thuộc

Liên từ phụ thuộc là loại kết hợp bao gồm các từ như: ecause, if, although, since, until và while. Một kết hợp phụ được sử dụng để giới thiệu một mệnh đề phụ thuộc e.

Trái ngược với mệnh đề độc lập, mệnh đề phụ thuộc (hay còn gọi là mệnh đề phụ) là một nhóm từ có chứa chủ ngữ và động từ nhưng không thể tự đứng như một câu hoàn chỉnh. Một mệnh đề phụ thuộc không diễn đạt một ý hoàn chỉnh, vì vậy nó phải luôn được gắn với một mệnh đề độc lập.

Ví dụ: Because I woke up late this morning, I went to school without eating breakfast.

(Bởi vì tôi dậy trễ, tôi đến trường mà không kịp ăn sáng)

I went to school without eating breakfast because I woke up late this morning.

Woke up late this morning là một mệnh đề độc lập khi kết hợp với because nó trở thành một mệnh đề phụ thuộc. Because I woke up late this morning không phải là một suy nghĩ hoàn chỉnh. Nó phải được nối với một mệnh đề độc lập để tạo thành một câu đúng ngữ pháp.

Liên từ phụ xác định mối quan hệ giữa các mệnh đề. Bảng dưới đây cho thấy một số liên từ phụ phổ biến và các mối quan hệ mà chúng biểu thị.

Mối quan hệ Các liên từ phụ phổ biến
Nhân quả because, since, as
Thời gian when, before, after, once, until, whenever, since, while
Địa điểm where, wherever
Tình trạng if, unless, in case
Tương phản although, though, whereas

Dấu câu của các liên từ phụ

Khi một liên kết phụ đứng sau một mệnh đề độc lập, dấu phẩy thường không cần thiết. Nói chung, khi mệnh đề phụ thuộc chứa thông tin cần thiết về mệnh đề độc lập, không sử dụng dấu phẩy.

Tuy nhiên, khi kết hợp phụ ở đầu câu, hãy sử dụng dấu phẩy ở cuối mệnh đề phụ thuộc.

Correlative conjunctions (Liên từ tương quan)

Liên từ tương quan

Loại từ này luôn đi theo một cặp và được sử dụng để nối các thành phần bằng nhau về mặt ngữ pháp trong một câu. Các cặp thông thường bao gồm  either … or, neither … nor, not only … but alsoboth … and. Trong hầu hết các trường hợp, không nên sử dụng dấu phẩy giữa hai phần tử.

Ví dụ: Your novel not only has great meaning but also makes you famous(Cuốn tiểu thuyết của bạn không chỉ mang ý nghĩa to lớn mà còn giúp bạn nổi tiếng)

Các liên từ tương quan phải sử dụng cấu trúc song song, có nghĩa là hai yếu tố phải có hình thức ngữ pháp giống nhau.

Ví dụ: She planned to collect data by either using an online survey or conducting phone interviews.(Cô lên kế hoạch dữ liệu thu thập bởi một trong hai cách sử dụng một cuộc khảo sát trực tuyến hoặc thực hiện các cuộc phỏng vấn điện thoại.)

Hãy bắt đầu đặt câu 

 

Những người mới bắt đầu viết thường được dạy rằng các câu không nên bắt đầu đặt câu bằng một liên từ trong tiếng Anh ở dạng kết hợp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo điểm nhấn, việc sử dụng liên từ là một việc không hề sai, nhưng đòi hỏi kỹ năng vận dụng cao,

Mặc dù cách sử dụng như vậy đã trở nên được chấp nhận trong ngôn ngữ văn học và phổ biến, nhưng tốt nhất bạn nên tránh sử dụng nó trong văn bản học thuật nếu có thể.

Một kết hợp phụ có thể xuất hiện ở đầu câu, nhưng chỉ khi mệnh đề phụ thuộc được theo sau bởi một mệnh đề độc lập.

Một mệnh đề phụ thuộc riêng của nó được gọi là một đoạn câu.

Bài viết trên đã giúp mọi người biết 3 loại từ này và cách sử dụng nó sao cho hợp lý. Hy vọng bạn có thể áp dụng được những kiến thức mà chúng tôi đã cung cấp.