Trong giao tiếp, việc ứng xử một cách văn minh và tích cực là một trong những việc làm mà ai ai cũng đang hướng tới. Mỗi cuộc nói chuyện, nếu ai đó bày tỏ nguyện vọng, dự án mà họ đang ấp ủ đều xứng đáng có thêm một lời động viên, chúc thành công từ bạn. Vậy, bạn đã biết được những lời chúc thành công bằng tiếng Anh thông dụng ngày nay chưa? Nếu chưa thì hãy cùng Cleverlearnvietnam tìm hiểu nhé. 

Những lời chúc thành công hay và ý nghĩa nhất

Những lời chúc thành công

Lời chúc thành công bằng Tiếng Anh

Dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp hơn 20+ lời chúc thành công bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất cho các bạn cùng tham khảo: 

I pray to God for your health, wealth, and decent life. May you fly high in life and achieve success in everything. Sending best wishes for your success. Best of luck. (Tôi cầu Chúa cho bạn sức khỏe, sự giàu có và cuộc sống tốt đẹp. Chúc bạn bay cao trong cuộc sống và gặt hái được nhiều thành công trong mọi việc. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho sự thành công của bạn. May mắn nhất.)

May you always get what you wish for and keep doing good. I pray to Lord for your better days. May you achieve what’s best for you.(Chúc bạn luôn đạt được điều mình mong ước và tiếp tục làm việc tốt. Tôi cầu nguyện Chúa cho những ngày tốt hơn của bạn. Chúc bạn đạt được những gì tốt nhất cho mình.)

May God keep on blessing you with success in everything that you do. Wishing you good luck!(Cầu mong Chúa tiếp tục ban phước cho bạn thành công trong mọi việc bạn làm. Chúc bạn gặp nhiều may mắn!)

It is a success, you truly deserved. It is an achievement you have truly earned. I congratulate you on your success and wish you all the best for your future.(Đó là một thành công, bạn thực sự xứng đáng. Đó là một thành tựu mà bạn thực sự kiếm được. Tôi xin chúc mừng thành công của bạn và chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất cho tương lai của bạn.)

Always focus on how you can win, not on how to quit. May you find success in every road you step on. Best of life. May God bless you. Good luck.(Luôn tập trung vào cách bạn có thể giành chiến thắng, chứ không phải làm thế nào để bỏ cuộc. Chúc bạn tìm thấy thành công trên mọi con đường mình bước. Tốt nhất của cuộc sống. Xin Chúa phù hộ cho bạn. Chúc may mắn.)

I wish you all the best in life. May success find you.(Tôi cầu chúc cho bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Có thể thành công sẽ tìm thấy bạn.)

The secret of success in any relationship lies in turning one alphabet upside-down – ‘ME’ to be turned into ‘WE’!(Bí quyết thành công trong bất kỳ mối quan hệ nào nằm ở việc lật ngược một bảng chữ cái – ‘TÔI’ thành ‘CHÚNG TÔI’!)

Every successful person has a painful story, Every painful story has a successful ending. Accept the pain and get ready to success.(Mỗi người thành công đều có một câu chuyện đau khổ, Mỗi câu chuyện đau thương đều có một kết thúc thành công. Chấp nhận nỗi đau và sẵn sàng đến với thành công.)

Life is not perfect, but with hard work, you can make it better. I hope you get plenty of occasions to celebrate your successes. Best of luck.(Mỗi người thành công đều có một câu chuyện đau khổ, Mỗi câu chuyện đau thương đều có một kết thúc thành công. Chấp nhận nỗi đau và sẵn sàng đến với thành công.)

Keep your head up with the smile on your face, work hard, and be true to yourself. Success is bound to touch your life. Best of luck with your life and future.(Cuộc sống không hoàn hảo, nhưng với sự chăm chỉ, bạn có thể làm cho nó tốt hơn. Tôi hy vọng bạn có nhiều cơ hội để ăn mừng những thành công của bạn. May mắn nhất.)

All the good things happen to you if only you believe in yourself and keep on giving your best shot. Don’t be afraid of what is coming next. Face it with confidence.(Hãy ngẩng cao đầu với nụ cười trên môi, làm việc chăm chỉ và sống thật với chính mình. Thành công nhất định sẽ chạm đến cuộc đời bạn. Chúc may mắn với cuộc sống và tương lai của bạn.)

You will encounter several obstacles on your way to success; standing strong till the last moment is the definition of success.(Tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân và tiếp tục nỗ lực hết mình. Đừng sợ hãi về những gì sẽ đến tiếp theo. Tự tin đối mặt với nó.)

Wishing you all the very best for each and every one of your future endeavors!(Bạn sẽ gặp phải một số trở ngại trên con đường thành công; vững vàng cho đến giây phút cuối cùng là định nghĩa của thành công.)

Wishing you success in every step you take. Good Luck. Hope you will slay.(Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất cho mỗi người và những nỗ lực trong tương lai của bạn!)

Tham khảo thêm: ĐỔI GIÓ CÙNG 50+ THÀNH NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

Lời chúc thành công dành cho đồng nghiệp

Lời chúc thành công bằng tiếng Anh

Những lời chúc thành công bằng tiếng Anh cho đồng nghiệp sắp rời đi như sau:

“Congratulations on your new job. Wishing you all the best.”

(“Chúc mừng công việc mới của bạn. Chúc các bạn vạn sự như ý ”.)

“Congratulations on a job well done! I know that you’re going to thrive in your next role as you’re a great employee! Best of luck!

(“Chúc mừng một công việc được thực hiện tốt! Tôi biết rằng bạn sẽ phát triển tốt trong vai trò tiếp theo của mình vì bạn là một nhân viên tuyệt vời! May mắn nhất!)

“We’re wishing you the best of luck in the next step of your career.”

(“Chúng tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn trong bước tiếp theo của sự nghiệp.”)

“It was a pleasure to learn from you. Your managerial skills have helped me be the person and employee I am today. I wish you great success in your next position. Farewell.”

(“Rất vui được học hỏi từ bạn. Kỹ năng quản lý của bạn đã giúp tôi trở thành con người và nhân viên như ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công trên cương vị công tác tiếp theo. Từ biệt.”)

“Be sure to hold onto your integrity. It’s your greatest strength. Good luck with your future endeavors.”

(“Hãy đảm bảo giữ vững sự chính trực của bạn. Đó là sức mạnh lớn nhất của bạn. Chúc may mắn với những nỗ lực trong tương lai của bạn. ”)

Lời chúc thành công dành cho bạn bè

Lời chúc thành công bằng tiếng Anh

Đối với bạn bè, lời chúc thành công luôn mang lại ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Dưới đây là những lời chúc thành công bằng tiếng Anh dành cho bạn bè của bạn. 

I find my heart singing a chorus at your happy news. Good luck to you during this joyous time.(Tôi thấy trái tim mình đang hát một điệp khúc trước tin vui của bạn. Chúc bạn may mắn trong thời gian vui vẻ này.)

Don’t be afraid of moving forward. The future is bright.(Đừng sợ tiến về phía trước. Tương lai tươi sáng.)

Good luck and tons of best wishes. God bless you in whatever you do. This is my heartiest wish just for you.(Chúc may mắn và nhiều lời chúc tốt đẹp nhất. Chúa phù hộ bạn trong bất cứ điều gì bạn làm. Đây là mong muốn chân thành nhất của tôi chỉ dành cho bạn.)

Here’s wishing you success in everything you do. Good luck.(Đây là lời chúc bạn thành công trong mọi việc bạn làm. Chúc may mắn.)

I wish nothing but the best for you.(Tôi không muốn gì ngoài những điều tốt nhất cho bạn.)

Moving on to a new stage in life can be a challenging process. We wish you the best of luck in all of your future endeavors, you will be great.(Chuyển sang một giai đoạn mới trong cuộc đời có thể là một quá trình đầy thử thách. Chúng tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn trong tất cả những nỗ lực trong tương lai của bạn, bạn sẽ trở nên tuyệt vời.)

It’s kind of fun to do the impossible. All the best.(Thật là vui khi làm được những điều không thể. Tất cả những gì tốt nhất.)

Good luck to you as you move onto the next stage in your life. Without a doubt, you will continue to have success in all areas.(Chúc bạn may mắn khi bước sang giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời. Không nghi ngờ gì nữa, bạn sẽ tiếp tục có được thành công trong mọi lĩnh vực.)

May success be with you, always. Wishing you good luck.(Chúc thành công luôn ở bên bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.)

Lời chúc thành công dành cho gia đình

Dưới đây là những lời chúc thành công bằng tiếng Anh dành cho gia đình hay và ý nghĩa nhất!

Lời chúc thành công ý nghĩa cho gia đình

Wishing you all the best for the future. May you achieve everything that you want.(Chúc bạn đạt được những điều tốt đẹp nhất cho tương lai. Chúc bạn đạt được mọi thứ mà bạn muốn.)

The harder you work, more luck you will have by your side. All the best.(Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có nhiều may mắn ở bên cạnh. Tất cả những gì tốt nhất.)

Wishing you the best for every step in your journey. Go and conquer your dreams.(Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất cho mỗi bước đi trong hành trình của mình. Đi và chinh phục ước mơ của bạn.)

Good Luck for great beginnings.(Chúc may mắn cho những khởi đầu tuyệt vời.)

Start where you are with what you have and do what you can do. The rest will follow.(Bắt đầu từ nơi bạn đang có với những gì bạn có và làm những gì bạn có thể làm. Phần còn lại sẽ đi theo.)

May this wish work as a lucky charm that helps you achieve success, joy, and prosperity in life. Good Luck.(Mong ước này sẽ trở thành một lá bùa may mắn giúp bạn đạt được thành công, niềm vui và thịnh vượng trong cuộc sống. Chúc may mắn.)

May God shower his blessings on you today. All the best.(Cầu xin Chúa ban phước lành cho bạn ngày hôm nay. Tất cả những gì tốt nhất.)

Don’t let your mind wander between past and future. Conquer your present and you can conquer your life.(Đừng để tâm trí bạn lang thang giữa quá khứ và tương lai. Chinh phục hiện tại của bạn và bạn có thể chinh phục cuộc sống của bạn.)

Wishing you a bright and colorful future in which all your dreams come true.(Chúc bạn có một tương lai tươi sáng và đầy màu sắc, nơi mọi ước mơ của bạn đều trở thành hiện thực.)

Trên đây là những lời chúc thành công bằng Tiếng Anh ý nghĩa và hay nhất, hy vọng mọi người có thể bỏ túi bí kíp cho bản thân, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Những lời chúc thành công này sẽ giúp tiếp thêm động lực cho những người xung quanh bạn!