Bạn đã biết cách dùng Already, Since, Just, Still và Yet chưa? Nếu chưa biết và cần phổ cập thêm kiến thức về nó thì hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé. 

Cách dùng Already và Yet chi tiết 

Cách dùng Already, Since, Just, Still và Yet – Thông thường, Already và Yet là những từ xuất hiện trong thì hiện tại hoàn thành, Tuy nhiên, hai từ này sử dụng ở 2 thể đối lập nhau, Already dùng ở thể khẳng định của thì hiện tại hoàn thành còn Yet thì ngược lại.

Cách dùng Already, Since, Just, Still và Yet

cách dùng Already, Since, Just, Still và Yet

Cách dùng Already

Already có nghĩa là hành động đó đã hoàn thành, chấm dứt ở thời điểm đó. 

Ví dụ: She’s already been to India once, last February.(Cô ấy đã đến Ấn Độ một lần vào tháng 2 vừa rồi)

Already có thể được đặt ở cuối câu, hoặc trước động từ.

Ví dụ: Has Elly already gone home? (Elly đã về nhà chưa?)

    She’s finished his work already.(Cô ấy làm xong việc rồi.)

Đối với thì hiện tại hoàn thành, cấu trúc câu có chứa “already” được ấn định là: subject + have/has + already + past participle

Ví dụ: Her father y have already discussed about the trouble happening recently.

     (Ba của cô ấy đã bàn bạc về những rắc rối đã xảy ra gần đây)

Tham khảo thêm: #3 SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BECAUSE OF VÀ DUE TO CHI TIẾT

Bật mí cách dùng Yet trong tiếng Anh

Yet cũng là một trong những từ thường xuất hiện trong thì hiện tại hoàn thành, trong câu phủ định hoặc câu hỏi, người ta thường sử dụng Yet .Yet thể hiện sự mong chờ của người nào đó về hành động sắp xảy ra và Yet có vị trí ở cuối câu.

Ví dụ: Kevin hasn’t registered for class yet. (Kevin vẫn chưa đăng kí lớp học)

       Has she emailed you yet? (Cô ấy đã gửi mail cho bạn chưa?)

Phương pháp sử dụng Just 

Just trong tiếng Anh có thể là tính từ, danh từ hay phó từ. Tuy nhiên, Just thường đóng vai trò là phó từ chủ yếu trong các câu.

Đối với tính từ

Just mang ý nghĩ của sự công bằng, điều đúng đắn, lẽ phải.

Ví dụ:I think he just got the hat he likes (Tôi nghĩ anh ấy vừa có được chiếc mũ anh ấy thích)

Danh từ (ít gặp)

The just (danh từ, số nhiều): những người công bằng

Phó từ

Just ở dạng phó từ rất phổ biến. Để giúp mọi người biết rõ hơn, chúng tôi đã viết ra một số trường hợp cho các bạn tham khảo.

Trường hợp 1: Dùng để chỉ một việc gần đây mà người đó làm và thông thường ở thì hiện tại hoàn thành hay quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ đơn là những thì xuất hiện just. Ngay trước động từ chính là vị trí mà nó đứng.

Ví dụ:  I’ve just spoken to Nelly (Tôi vừa nói chuyện với Nelly)

Have you seen what’s just happened to the share price? (Bạn có thể cho tôi biết điều gì vừa xảy ra với cổ phiếu không?)

Trường hợp 2: Just cũng có thể được sử dụng thay cho từ “only”

Ví dụ: I decided to learn Spanish just for fun. (Tôi học tiếng Tây Ban Nha chỉ để tìm niềm vui)

Mặc dù bây giờ nó đã lỗi thời, nhưng just có thể được sử dụng như một danh từ, liên quan đến khái niệm công lý và đại diện cho ‘right’ hoặc ‘correct’.

Trường hợp 3: just được sử dụng trong nhiều cụm từ thân mật.

Ví du: This shoes is just her size. (Đôi giày này vừa đúng cỡ của cô ấy)

Trường hợp 4: Just as còn có nghĩa là tương đương, ngang bằng.

Ví du:: She’s just as tall as her brother. (Cô ấy chỉ cao bằng anh trai cô ấy)

Một số giới từ đi theo sau just và từ đồng nghĩa

  • just a minute = wait
  • just about = nearly
  • just as well = for the best
  • just help yourselves = go ahead
  • just so = neat and tidy; precise

Chi tiết cách dùng Since trong tiếng Anh

Chúng ta sử dụng Since như một giới từ, một liên từ và một trạng từ để chỉ thời gian, và như một liên kết để giới thiệu một lý do.

Since: Chỉ thời gian

Chúng tôi sử dụng Since để chỉ trở lại thời điểm trước đó. Chúng ta sử dụng Since  như một giới từ với ngày, giờ hoặc một cụm danh từ:

Ví dụ: It was the band’s first live performance since October 1999. (since + date) 

I have been happily married for 20 years, since the age of 19. (since + noun phrase)

Chúng ta cũng sử dụng từ như một kết hợp để giới thiệu một mệnh đề cấp dưới:

It’s so long since I told them. (since + clause)

Ken had slept most of the way since leaving L.A. (since + clause)

Các thì sử dụng Since

Khi Since giới thiệu một hành động hoặc sự kiện tại một thời điểm trong quá khứ, chúng ta có thể sử dụng thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành sau từ và hiện tại hoàn thành trong mệnh đề chính.

Chúng ta có thể sử dụng thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành sau từ với biểu thức it + be + time + since

Since + -ing

Chúng ta có thể sử dụng Since + -ing để chỉ thời gian khi chủ ngữ của động từ giống nhau trong mệnh đề chính và mệnh đề phụ.

Hướng dẫn cách dùng Still 

cách dùng Still

Still được dùng với thì hiện tại hoàn hảo có nghĩa là điều gì đó đã không xảy ra. Chúng tôi sử dụng nó để nhấn mạnh rằng chúng tôi đã mong đợi điều đó xảy ra sớm hơn. Still (trong ngữ cảnh này) chỉ được dùng trong câu phủ định.

  • I’ve been waiting for an hour and the bus still hasn’t come.
  • They promised me that report yesterday but they still haven’t finished it.
  • She still hasn’t replied to my email. Maybe she’s on holiday. (Sưu tầm)

Still đứng giữa chủ ngữ (xe buýt, họ, v.v.) và động từ bổ trợ  (haven’t/hasn’t).

Bài viết trên đã giúp mọi người biết cách dùng  Already, Since, Just, Still và Yet với việc đưa ra những cấu trúc, ví dụ liên quan. Hy vọng sau khi đọc xong, bạn sẽ có được những kiến thức hữu ích.