Việc chơi chữ không chỉ là một hình thức giải trí ngôn ngữ, mà còn là một cánh cửa mở ra sự sáng tạo và tưởng tượng. Giới thiệu cho bạn bài viết Những caption chơi chữ bằng tiếng anh hay nhất.

1. Caption chơi chữ bằng tiếng anh hay nhất

1. Fire!!! Fire in my heart!

Dịch nghĩa: Anh ơi có cháy này! Cháy trong tim em!

2. I’m 4, you’re 2. I’m minus you is still equal to you.

Dịch nghĩa: Em là 4, anh là 2. Trừ anh ra thì vẫn là anh.

3. You’re the reason behind my smile.

Dịch nghĩa: Anh chính là lý do sau mỗi nụ cười của em.

4. Good boyfriends are hard to find. I must be the world’s greatest detective!

Dịch nghĩa: Bạn trai tốt thì khó tìm. Em hẳn là nhà thám tử tài ba nhất.

5. Meeting you is the best thing that ever happened to me.

Dịch nghĩa: Gặp được anh là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra với em.

6. Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.

Dịch nghĩa: Nếu anh hỏi tại sao em hạnh phúc thì em sẽ đưa cho anh một chiếc gương.

Câu stt tiếng anh chơi chữ hay nhất

Câu stt tiếng anh chơi chữ hay nhất

2. Caption chơi chữ bằng tiếng anh khó đỡ

1. You’re almost better than chocolatate. 

Dịch nghĩa: Em ngọt ngào hơn cả sô cô la đấy

2. Come live in my heart. Its rent is free. 

Dịch nghĩa: Đến sống trong tim anh đi. Nó miễn phí đấy

3. You’re my one and only. 

Dịch nghĩa: Em là người duy nhất và độc nhất của anh

4. Thanks for always being the best. 

Dịch nghĩa: Cảm ơn em vì đã luôn là điều tuyệt vời nhất

5. In my wedding, do you want to be my bride? 

Dịch nghĩa: Trong hôn lễ của anh, em có muốn đóng vai cô dâu không?

Những câu nói tiếng anh chơi chữ khó đỡ

Những câu nói tiếng anh chơi chữ khó đỡ

3. Stt chơi chữ tiếng anh độc đáo

1. If you were a library book, I’d check you out. 

Dịch nghĩa: Nếu bạn là một cuốn sách trong thư viện, tôi sẽ mượn bạn.

2. I’m not a photographer, but I can definitely picture us together. 

Dịch nghĩa: Tôi không phải là nhiếp ảnh gia, nhưng tôi chắc chắn có thể hình dung chúng ta cùng nhau.

3. Are you made of diamonds? Because you are priceless. 

Dịch nghĩa: Bạn có phải là kim cương không? Bởi vì bạn quý giá vô giá.

Những câu chơi chữ tiếng anh độc đáo

Những câu chơi chữ tiếng anh độc đáo

4. Caption chơi chữ tiếng anh mới nhất

1. Did you hurt yourself… when you fell from the heavens?

Dịch nghĩa: Anh có đau không… lúc mà anh ngã từ trên thiên đường xuống ấy?

2. Loving you is like breathing…I just can’t stop.

Dịch nghĩa: Yêu em như việc thở vậy. Không thể nào ngừng được.

3. I’m 4, you’re 2. I’m minus you is still equal to you.

Dịch nghĩa: Em là 4, anh là 2. Trừ anh ra thì vẫn là anh.

4. I am good with directions, but I get lost in your ocean eyes everytime.

Dịch nghĩa: Anh giỏi nhớ đường, nhưng lần nào cũng lạc trong đôi mắt như biển sâu của em.

5. Are you a thief? Cause you stole my heart!

Dịch nghĩa: Anh là tên trộm sao? Vì anh đã đánh cắp mất trái tim em rồi!

Những câu chơi chữ tiếng anh mới nhất

Những câu chơi chữ tiếng anh mới nhất

Qua bài viết Những caption chơi chữ bằng tiếng anh hay nhất ta có thể thấy Chơi chữ cũng là một hình thức thể hiện cảm xúc, từ những đoạn thơ đầy tình cảm đến những trò đùa vui nhộn.