Tốt nghiệp đại học không chỉ là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình học vụ, mà còn đại diện cho sự đổi mới, sự phát triển cá nhân và mở ra cánh cửa của những thách thức mới. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Tổng hợp caption tốt nghiệp đại học tiếng anh.

1. Caption tốt nghiệp đại học tiếng anh hay nhất

1. Congratulations on your well-deserved success! Wishing you all the best for the future. 

Dịch nghĩa: Chúc mừng bạn đã đạt được thành công xứng đáng! Chúc bạn tất cả những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.

2. Today, you have proven that hard work and determination can truly make dreams come true. Congratulations on your graduation! 

Dịch nghĩa: Hôm nay, bạn đã chứng minh rằng nỗ lực và quyết tâm có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp!

3. Congratulations on graduating and best wishes for your next adventure! 

Dịch nghĩa: Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp và chúc bạn may mắn ở cuộc phiêu lưu tiếp theo!

Stt tốt nghiệp đại học hay nhất

Stt tốt nghiệp đại học hay nhất

2. Câu chúc mừng tốt nghiệp đại học tiếng anh ngắn

1. Congratulations! Best wishes for your future!

Dịch nghĩa: Xin chúc mừng! Gửi tới bạn những lời chúc tốt đẹp nhất tới tương lai của bạn!

2. Cheers to your graduation!

Dịch nghĩa: Chúc mừng bạn tốt nghiệp!

3. You did it! Congrats!

Dịch nghĩa: Bạn làm được rồi! Chúc mừng!

4. Congratulations and BRAVO!

Dịch nghĩa: Xin chúc mừng và hoan hô!

Những câu chúc mừng tốt nghiệp đại học ngắn gọn bằng tiếng anh

Những câu chúc mừng tốt nghiệp đại học ngắn gọn bằng tiếng anh

3. Caption tốt nghiệp đại học tiếng anh cho người yêu

1. You’ve been studying hard for your goal. Congratulations, my sweetheart!

Dịch nghĩa: Anh/ em đã học tập vất vả vì mục tiêu của bản thân. Chúc mừng nhé, anh/ em yêu!

2. Congratulations to my newly graduated boyfriend! You’re always my pride! I love you.

Dịch nghĩa: Chúc mừng bạn trai mới tốt nghiệp của tôi. Anh là niềm tự hào của em. Em yêu anh. 

3. I think I’ll never get bored when talking about today to others. Congratulations on graduation, my love!

Dịch nghĩa: Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thấy chán mỗi khi nói về ngày hôm nay với người khác. Chúc mừng tốt nghiệp nhé, em yêu!

Những câu chúc tốt nghiệp đại học bằng tiếng anh cho người yêu

Những câu chúc tốt nghiệp đại học bằng tiếng anh cho người yêu

4. Caption tốt nghiệp đại học tiếng anh cho bạn

1. Congratulations on my friend’s graduation. I wish you a successful career ahead in the coming years!

Dịch nghĩa: Chúc mừng bạn tôi đã tốt nghiệp. Tôi chúc bạn có một sự nghiệp thành công phía trước trong những năm tới!

2. Bravo, my great friend! You have put in your best effort and got shining results! Wishing you always success in life!

Dịch nghĩa: Hoan hô, người bạn tuyệt vời của tôi! Bạn đã nỗ lực hết mình và nhận được kết quả sáng giá! Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống!

3. Congratulations! Congratulations on completing your studies. A bright future is welcoming my friend.

Dịch nghĩa: Xin chúc mừng! Chúc mừng bạn đã hoàn thành chương trình học. Một tương lai tươi sáng đang chào đón bạn đấy bạn của tôi

4. Congratulations on my friend’s graduation! You studied so hard for all these years and proved your ability. So proud of you!

Dịch nghĩa: Chúc mừng bạn tôi tốt nghiệp! Bạn đã học rất chăm chỉ trong ngần ấy năm và đã chứng tỏ được khả năng của mình. Rất tự hào về bạn!

Những câu nói tốt nghiệp đại học dành cho bạn bè

Những câu nói tốt nghiệp đại học dành cho bạn bè

Qua bài viết Tổng hợp caption tốt nghiệp đại học tiếng anh ta rút ra được tốt nghiệp đại học là một chặng đường đáng nhớ, là cột mốc quan trọng chứng minh sự đầu tư và cam kết. Đó là cơ hội để ta tự tin bước vào thế giới với niềm tin rằng, qua mọi khó khăn, chúng ta đã trở thành những người có giá trị và sẵn sàng đối mặt với thách thức của cuộc sống.