Những câu hỏi liên quan đến số lượng rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Khi đi chợ chắc chắn phải hỏi về giá cả phải không? Trong tiếng Anh, để thể hiện những câu hỏi này, người ta sử dụng cấu trúc how manyhow much. Bài viết dưới đây của Tôi Yêu Tiếng Anh sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách dùng how many và how much.

1. Cấu trúc How many và cách dùng

“How many people are there in your family?”. Đây có lẽ là câu hỏi quen thuộc mà ai cũng từng thấy rồi phải không? Vậy cấu trúc How many còn được sử dụng như thế nào trong tiếng Anh như nhỉ? Tìm hiểu ngay dưới đây bạn nhé.

How many là gì?

“How many” có nghĩa là “bao nhiêu”. 

Ví dụ:

 • How many bikes are there?

(Có bao nhiêu chiếc xe đạp?)

 • How many cakes are in the box?

(Có bao nhiêu cái bánh trong hộp?)

Cấu trúc How many và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc How many chỉ đi cùng với các danh từ đếm được số nhiều, sử dụng để hỏi về số lượng. 

Cấu trúc How many với động từ to be

Công thức

How many + N (số nhiều) + are there?

➔ There is/ are + số lượng

Ví dụ:

 • How many bikes are there? – There is only one.

(Có bao nhiêu chiếc xe đạp?- Chỉ có một thôi.)

 • How many birds are there in the tree? – There are 6 birds.

(Có bao nhiêu con chim trên cây? – Có 6 con chim.)

Cấu trúc How many với động từ thường

Công thức

How many + N (số nhiều) + do/does/did + S + V (nguyên mẫu)?

➔ S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

 • How many wooden horses did Mike make? (Mike làm được bao nhiêu con ngựa gỗ?)

➔ Mike made three wooden horses. (Mike làm ba con ngựa bằng gỗ.)

 • How many cakes does the chef need? (Đầu bếp làm bao nhiêu cái bánh?)

➔ The chef needs nine cakes. (The chef makes nine cakes.)

2. Cấu trúc How much và cách dùng

Cấu trúc How much khác cấu trúc How many như thế nào nhỉ? Cùng tìm hiểu kỹ hơn về How much nhé.

How much là gì?

“How much” có nghĩa là “bao nhiêu”, được sử dụng để hỏi về số lượng hoặc giá cả.

Chỉ sử dụng How much với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

 • How much rice is in the barrel?

(Hỏi số gạo trong thùng là bao nhiêu?)

(Cái váy này bao nhiêu tiền?)

Cách dùng How much trong tiếng Anh

How much hỏi về số lượng

Với động từ tobe:

How much + N (không đếm được) + is there?

➔ There is/ are + số lượng../ Từ chỉ số lượng

Ví dụ:

 • How much water is in the kettle? (Có bao nhiêu nước trong ấm?)

➔ About 1 liter. (Khoảng 1 lít.)

 • How much money is in the safe? (Có bao nhiêu tiền trong két?)

➔ There is 1 billion. (Có 1 tỷ.)

Với động từ thường:

How much + N (không đếm được) + do/ does/ did + S + V?

→ S + V + số lượng

Ví dụ:

 • How much money do you have? (Bạn có bao nhiêu tiền?)

➔ I have 5 millions. (Tôi có 5 triệu.)

 • How much paddy does Mr. Smith harvest this year? (Ông Smith thu hoạch được bao nhiêu thóc trong năm nay?)

➔ 19 tons.(19 tấn.)

How much hỏi về giá cả

Với động từ to be:

How much + is/ are + S?

➔ S + is/ are + giá tiền

Ví dụ:

 • How much are 5 packs of snacks? (5 gói bim bim là bao nhiêu?)

➔ 5 packs of snacks are 30.000 VNĐ (5 gói bim bim có giá 30,000 VND)

 • How much is this Macbook Pro? (Macbook Pro này giá bao nhiêu?)

➔ More than 50 millions. (Hơn 50 triệu đồng.)

Với động từ “cost”:

How much + do/ does + S + cost?

S + cost + giá tiền

Ví dụ:

 • How much does this ball cost? (Quả bóng này giá bao nhiêu?)

➔ This ball costs 2 dollars. (Quả bóng này có giá 2 đô la.)

 • How much do the 2 benches cost? (2 cái ghế dài giá bao nhiêu?)

➔ Ten dollars (Mười đô la.)

3. Phân biệt cấu trúc How many và cách dùng

Cả hai cấu trúc How many và How much đều dùng để hỏi về số lượng, tuy nhiên cách dùng how much và how many khác nhau ở danh từ kết hợp phía sau:

 • How many: Sử dụng với danh từ đếm được số nhiều;
 • How much: Sử dụng với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

 • How many models does Mike own?

(Mike sở hữu bao nhiêu mô hình?)

 • How much money does Mike have in his wallet? 

(Mike có bao nhiêu tiền trong ví?)

Ngoài ra hỏi về về số lượng, How much còn được sử dụng để hỏi về giá, cấu trúc How many thì không.

Ví dụ:

 • How much is Nguyen Anh’s new novel?
 • How many is Nguyen Anh’s new novel? KHÔNG SỬ DỤNG.

(Tiểu thuyết mới của Nguyễn Ánh giá bao nhiêu?)

4. Bài tập cấu trúc How many và How much

Dưới đây là bài tập về cấu trúc How many và How much.

Bài tập: Điền How many/ How much phù hợp vào chỗ trống:

 1. ………………… milk is there in the fridge?
 2. ………………… languages can you speak?
 3. ………………… apples do you want?
 4. ………………… girls are there in your class?
 5. ………………… water do you drink everyday?
 6. .………………….. pens are there in your bag?
 7. ………………… loaves of bread does she want?
 8. ………………… kilos of rice does your mother need?

Đáp án:

 1. How much
 2. How many
 3. How many
 4. How many
 5. How much
 6. How many
 7. How many
 8. How many

Trên đây là tất tần tật kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về cấu trúc How many cũng như How much. Hy vọng bài viết giúp bạn sử dụng bộ đôi này chính xác hơn. Nếu bạn còn thắc mắc thì hãy bình luận phía dưới để được giải đáp nhé. Chúc bạn học tập thật tốt!