28+ stt kỉ niệm 1 năm yêu nhau bằng tiếng anh mới nhất
in blog

28+ stt kỉ niệm 1 năm yêu nhau bằng tiếng anh mới nhất

Kỉ niệm một năm yêu nhau là một dịp quan trọng, là cơ hội để ta nhìn lại quãng đường đã đi cùng nhau. Sau đây bài viết 28+ stt kỉ niệm 1 năm yêu nhau bằng tiếng anh mới nhất sẽ cung cấp cho bạn những câu nói ý nghĩa nhất.

1. Stt kỉ niệm 1 năm yêu nhau bằng tiếng anh mới nhất hiện nay

1. Happy anniversary, my love! Here’s to countless more moments of joy, laughter, and love. Cheers to us!

Dịch nghĩa: Chúc mừng kỷ niệm, tình yêu của anh! Dành cho vô số những khoảnh khắc hạnh phúc, tiếng cười và tình yêu nhiều hơn nữa. Chúng ta cùng nhau!

2. Celebrating 365 days of love and happiness with you. Here’s to the beautiful journey we’ve embarked on together. Happy anniversary!

Dịch nghĩa: Đang kỷ niệm 365 ngày yêu thương và hạnh phúc bên em. Dành cho hành trình tuyệt vời chúng ta đã bắt đầu cùng nhau. Chúc mừng kỷ niệm!

3. One year down, forever to go. Thank you for making every day special. Happy anniversary, my dear.

Dịch nghĩa: Một năm trôi qua, vẫn còn mãi mãi. Cảm ơn em đã làm cho mỗi ngày trở nên đặc biệt. Chúc mừng kỷ niệm, em yêu.

4. To the person who has filled my days with sunshine for the past year, happy anniversary! Here’s to many more sunny days ahead.

Dịch nghĩa: Đến người đã làm cho những ngày của anh trở nên ấm áp suốt năm qua, kỷ niệm hạnh phúc! Dành cho nhiều ngày nắng sáng phía trước.

5. Happy anniversary to the one who stole my heart a year ago. Each day with you is a blessing, and I cherish our time together.

Dịch nghĩa: Chúc mừng kỷ niệm với người đã đánh cắp trái tim anh một năm trước. Mỗi ngày bên em là một phút quý báu, và anh trân trọng thời gian ấy.

6. 365 days of laughter, adventure, and love. Happy anniversary to the one who completes my world. Here’s to us and our beautiful journey.

Dịch nghĩa: 365 ngày của tiếng cười, phiêu lưu và tình yêu. Chúc mừng kỷ niệm với người đã làm tròn vòng thế giới của anh. Dành cho chúng ta và hành trình đẹp của chúng ta.

7. Cheers to one year of love, growth, and countless memories. Happy anniversary, my love. Looking forward to creating more together.

Dịch nghĩa: Chúc mừng một năm của tình yêu, sự phát triển và vô số kí ức. Kỷ niệm hạnh phúc, tình yêu của anh. Mong đợi sự sáng tạo nhiều hơn cùng nhau.

Những câu nói kỉ niệm 1 năm yêu nhau bằng tiếng anh ý nghĩa
Những câu nói kỉ niệm 1 năm yêu nhau bằng tiếng anh ý nghĩa

2. Stt kỉ niệm 1 năm yêu nhau bằng tiếng anh ngắn gọn 

1. So sweet as the first day, memories with you are still there even though 12 months have passed.

Dịch nghĩa: Ngọt ngào như ngày đầu tiên, những kí ức với anh vẫn đọng lại dù 12 tháng đã trôi qua.

2. Nothing is more wonderful than the relationship full of love that we began 365 days ago, enduring until today.

Dịch nghĩa: Không gì tuyệt vời hơn mối quan hệ đầy yêu thương mà chúng ta bắt đầu cách đây 365 ngày, kéo dài đến ngày hôm nay.

3. Because we have each other, every page in our book of memories is beautiful and new every day.

Dịch nghĩa: Bởi vì chúng ta có nhau, mỗi trang trong cuốn sách kỉ niệm của chúng ta đều đẹp và mới mẻ mỗi ngày.

4. As fresh and sweet as the first day, emotions remain the same even though we have experienced all four seasons and 365 days together.

Dịch nghĩa: Tươi mới và ngọt ngào như ngày đầu, cảm xúc vẫn giữ nguyên dù chúng ta đã trải qua cả bốn mùa và 365 ngày cùng nhau.

5. Since we’ve been together, every color has become more vibrant and wonderful, as if life is a painting.

Dịch nghĩa: Kể từ khi có nhau, mỗi màu sắc trở nên rực rỡ và tuyệt vời hơn, như cuộc sống là một bức tranh.

6. Moments that turn us into a beautiful story are every conversation, every laughter, and every moment together.

Dịch nghĩa: Những khoảnh khắc biến chúng ta thành một câu chuyện đẹp là mỗi cuộc trò chuyện, mỗi tiếng cười và mỗi khoảnh khắc bên nhau.

7. Because we have had a happy year together, every day is a special day when I’m with you.

Dịch nghĩa: Vì chúng ta đã có một năm hạnh phúc bên nhau, mỗi ngày đều là một ngày đặc biệt khi bên em.

Những câu nói bằng tiếng anh về kỉ niệm 1 năm yêu nhau ngắn gọn
Những câu nói bằng tiếng anh về kỉ niệm 1 năm yêu nhau ngắn gọn

3. Stt tiếng anh kỉ niệm 1 năm yêu nhau cho bạn gái

1. 365 days have passed, but our love still lingers deep in my heart, as sweet as the first day.

Dịch nghĩa: 365 ngày đã trôi qua, nhưng tình yêu của chúng ta vẫn đọng sâu trong trái tim, ngọt ngào như ngày đầu tiên.

2. With you, every moment is a beautiful journey, from smiles to tears of happiness.

Dịch nghĩa: Bên em, mỗi khoảnh khắc là một hành trình đẹp, từ những nụ cười đến những giọt nước mắt hạnh phúc.

3. I see my world through your eyes, and every day becomes better with your presence.

Dịch nghĩa: Anh nhìn thấy thế giới của mình qua đôi mắt em và mỗi ngày trở nên tuyệt vời hơn nhờ sự hiện diện của em.

4. You find joy in every moment with me, making life fresher and more meaningful. Thank you for being with me for the past year.

Dịch nghĩa: Em tìm thấy niềm vui trong từng giây phút bên anh, làm cho cuộc sống trở nên tươi mới và ý nghĩa hơn. Cảm ơn em đã bên anh 1 năm qua.

5. A year full of memories, from romantic dinners to intimate dates, each memory becomes more meaningful with you.

Dịch nghĩa: 1 năm đầy kỷ niệm, từ những bữa tối lãng mạn đến những cuộc hẹn hò lãng mạn, mỗi kỷ niệm đều trở nên ý nghĩa hơn khi có em.

6. I’ve learned a lot from your love, from sharpness to compassion, and I’m proud to be called your lover.

Dịch nghĩa: Anh học được rất nhiều từ tình yêu của em, từ sự nhạy bén đến sự nhân ái, và anh rất tự hào được gọi là người yêu của em.

7. Moments with you are the bright spots of my day, the motivation for me to strive harder. Thank you for loving me for the past year.

Dịch nghĩa: Những khoảnh khắc bên em là điểm sáng của ngày anh, là nguồn động viên để anh luôn phấn đấu hơn. Cảm ơn em đã yêu anh trong 1 năm qua.

Câu nói hay về kỉ niệm 1 năm yêu nhau bằng tiếng anh dành cho bạn gái
Câu nói hay về kỉ niệm 1 năm yêu nhau bằng tiếng anh dành cho bạn gái

4. Stt kỉ niệm 1 năm yêu nhau bằng tiếng anh cho bạn trai

1. One year of love, enough to realize that all I want is to have you by my side.

Dịch nghĩa: Một năm yêu thương, đủ để nhận ra rằng điều em muốn nhất là có anh bên cạnh.

2. Together with you through every up and down, my smiles are only because of having you by my side.

Dịch nghĩa: Cùng anh đi qua mọi thăng trầm, nụ cười của em chỉ vì có anh ở bên.

3. Happiness is seeing you, is being called ‘yours.’

Dịch nghĩa: Hạnh phúc là khi thấy anh, là khi được gọi là ‘của anh.’

4. Loving you is not a decision but the most natural thing that my heart has chosen.

Dịch nghĩa: Yêu anh không phải là quyết định, mà là điều tự nhiên nhất trái tim em chọn.

5. Every second with you is the most wonderful moment of my day.

Dịch nghĩa: Mỗi giây phút bên anh là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày của em.

6. Loving you is not just a part of life but the feeling of living in its truest sense.

Dịch nghĩa: Yêu anh không chỉ là một phần của cuộc sống, mà là cảm giác sống đúng nghĩa.

7. Everything becomes perfect when your hand holds mine. Thank you for holding my hand throughout the past year!

Dịch nghĩa: Mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn khi bàn tay anh nắm lấy tay em. Cảm ơn anh đã nắm tay em trong suốt 1 năm qua!

Những câu nói tiếng anh kỉ niệm 1 năm yêu nhau dành cho bạn trai
Những câu nói tiếng anh kỉ niệm 1 năm yêu nhau dành cho bạn trai

Bài viết 28+ stt kỉ niệm 1 năm yêu nhau bằng tiếng anh mới nhất. Ta thấy được kỉ niệm 1 năm yêu nhau bằng tiếng anh là thời điểm để chúng ta tôn vinh những gì chúng ta đã xây dựng và hướng tới những khám phá mới trong tương lai.

Rate this post
Kim Nguyệt

Kim Nguyệt một người yêu thích tiếng anh và viết lách. Nguyệt luôn cảm thấy việc chia sẻ những kiến thức về tiếng anh mà mình biết cho tất cả mọi người là niềm vui mỗi ngày của mình. Hiện tại Nguyệt đang là biên tập viên nội dung cho website cleverlearnvietnam.com

Post Comment