44+ stt tiếng anh ngắn gọn về tình yêu sâu sắc
in blog

44+ stt tiếng anh ngắn gọn về tình yêu sâu sắc

Tình yêu là một ngọn lửa trong lòng, một cảm xúc sâu sắc và phong phú mà con người trải qua trong cuộc sống. Dưới đây là bài viết 44+ stt tiếng anh ngắn gọn về tình yêu sâu sắc.

1. Stt tiếng anh ngắn gọn về tình yêu mới nhất

Tình yêu không phải là một điểm đến, mà là hành trình với những cung bậc cảm xúc đầy thăng trầm, là sức mạnh để vượt qua khó khăn và tìm thấy niềm vui trong sự hiện tại.

1. Friendship often ends in love, but love in friendship-never.

Dịch nghĩa: Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

2. Brief life but love is long.

Dịch nghĩa: Cuộc đời ngắn nhưng tình yêu thì dài.

3. Love is not getting, but giving.

Dịch nghĩa: Tình yêu không phải là điều ta nhận được mà là những gì ta cho đi.

4. Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Dịch nghĩa: Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

5. Love means you never have to say you’re sorry.

Dịch nghĩa: Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc.

6. Love and a cough can not be hid.

Dịch nghĩa: Tình yêu cũng như cơn ho không thể giấu kín được.

7. You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

Dịch nghĩa: Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.

8. Believe in the spirit of love… It can heal all things.

Dịch nghĩa: Tin vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.

9. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Dịch nghĩa: Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

10.You’ll find love if you stop looking for it.

Dịch nghĩa: Bạn sẽ tìm thấy tình yêu khi bạn ngừng tìm kiếm nó.

Những câu nói ngắn gọn về tình yêu mới nhất
Những câu nói ngắn gọn về tình yêu mới nhất

2. Stt tiếng anh ngắn gọn về tình yêu buồn

1. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

Dịch nghĩa: Bạn cảm thấy nhớ nhất một người khi bạn ngồi bên người đó và biết rằng họ không bao giờ thuộc về bạn

2. Don’t cry because it is over, smile because it happened.

Dịch nghĩa: Đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đã xảy ra

3. Sometimes forgotten is the only way to liberate yourself from obsessive. And sometimes, silence is the best answer for a deceased love.

Dịch nghĩa: Đôi khi, lãng quên là cách duy nhất để giải thoát chính bạn khỏi nỗi ám ảnh. Và đôi khi, im lặng là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu đã chết

4. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience.

Dịch nghĩa: Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn

5. Relationships are like glass. Sometimes it’s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together.

Dịch nghĩa: Những mối quan hệ cũng giống như những mảnh thủy tinh. Đôi khi để chúng tan vỡ còn hơn cố gắng làm mình tổn thương bằng cách hàn gắn nó lại

6. In love , one plus one equals everything and two minus one equals zero.

Dịch nghĩa: Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không

7. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.

Dịch nghĩa: Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn cả, vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc

8. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you.

Dịch nghĩa: Đừng lãng phí thời gian với người không sẵn sàng dành thời gian cho bạn

9. Deep as first love, and wild with all regret.

Dịch nghĩa: Đắm say như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc

10. There’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.

Dịch nghĩa: Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin

11. You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it.

Dịch nghĩa: Bạn nhận ra bạn đã yêu một người khi bạn muốn họ hạnh phúc dù cho hạnh phúc của họ không phải là của bạn

12. Friendship often ends in love, but love in friendship never.

Dịch nghĩa: Tình bạn có thể đi đến tình yêu, nhưng không có điều ngược lại

Những câu nói tiếng anh ngắn gọn về tình yêu buồn
Những câu nói tiếng anh ngắn gọn về tình yêu buồn

3. Những câu nói tiếng anh ngắn gọn về tình yêu lãng mạn

Tình yêu giúp chúng ta trở nên nhạy bén và nhân ái hơn, khám phá sự đẹp trong những điều nhỏ bé, và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. 

1. They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.

Dịch nghĩa: Có người đã nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải hoài phí. Bởi vẫy, dẫu có khó khăn hay khi em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng em vẫn luôn có anh.

2. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

Dịch nghĩa: Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. 

3. If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me.

Dịch nghĩa: Nếu một ngày anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa, anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để mọi người có thể ngước lên nhìn và hiểu rằng em có ý nghĩa với anh đến nhường nào. 

4. How can you love another if you don’t love yourself?

Dịch nghĩa: Làm sao bạn có thể yêu người khác nếu bạn không yêu chính mình?

5. Hate has a reason for everything but love is unreasonable

Dịch nghĩa: Ghét ai thì có thể nêu lý do nhưng yêu ai thì không thể 

6. A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life

Dịch nghĩa: Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà yêu một người suốt cả cuộc đời 

7. Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Coz I’ll be loving you every single day of my life?

Dịch nghĩa: Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa vào ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? Bởi vì anh yêu em mỗi ngày trong đời 

8. Love means you never have to say you’re sorry

Dịch nghĩa: Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc 

9. I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone

Dịch nghĩa: Thà nghèo mà có tình yêu còn hơn giàu có mà đơn độc 

10. To the world you may be one person, but to one person you may be the world

Dịch nghĩa: Đối với thế giới bạn chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới của họ. 

Câu nói ngắn gọn tiếng anh về tình yêu lãng mạn
Câu nói ngắn gọn tiếng anh về tình yêu lãng mạn

4. Stt tiếng anh ngắn gọn về tình yêu sâu sắc

1. I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand.

Dịch nghĩa: Anh sẵn sàng từ bỏ cuộc sống này để đổi lấy một nụ cười trên đôi mắt em, một cái chạm trên bàn tay em.

2. You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it.

Dịch nghĩa: Bạn nhận ra khi bạn yêu một ai đó là khi bạn muốn họ thật hạnh phúc dẫu cho bạn không là một phần của niềm hạnh phúc ấy.

3. One cannot love and be wise.

Dịch nghĩa: Không ai sáng suốt khi yêu.

4. Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have.

Dịch nghĩa: Đừng chỉ bởi vì không có một ai yêu bạn như cách bạn muốn mà đồng nghĩa với việc họ không yêu bạn với tất cả những gì họ có.

5. You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

Dịch nghĩa: Bạn có thể là một người trên thế giới này nhưng cũng có thể là cả thế giới với một ai đó.

6. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience.

Dịch nghĩa: Đừng ngần ngại trao đi yêu thương dẫu cho bạn không nhận được tình yêu ấy. Hãy cứ cười lên và nhẫn nại nhé.

7. The worst way to miss someone is to have them sitting right next to you and know you can never have them.

Dịch nghĩa: Điều tệ nhất để nhớ một người là để người ấy ngồi ngay bên bạn và bạn biết rằng bạn không bao giờ có thể được họ.

8. Love consists in desiring to give what is our own to another and feeling his delight as our own.

Dịch nghĩa: Tình yêu bao gồm khát vọng dâng hiến những gì của mình với người khác và cảm nhận niềm vui của người khác như của mình.

9. If you can’t be with the one you love, love the one you are with.

Dịch nghĩa: Nếu như bạn không thể ở bên người bạn yêu, hãy yêu người bạn đang ở bên.

10. When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart, and when you love someone more and you’ ve done all you can do, you set them free, and that love was true when you love someone, it will all come back to you.

Dịch nghĩa: Khi bạn yêu ai đó với tất cả trái tim này, tình yêu sẽ không bao giờ biến mất dẫu cho bạn phải chia xa, và khi bạn yêu ai đó hơn cả những gì bạn đã làm và có thể nhưng không thể nhận lại, hãy rời bỏ họ, và một tình yêu chân thành là khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ nhận được một tình yêu xứng đáng.

11. The only feeling of read loss is when you love someone more than you love yourself.

Dịch nghĩa: Cảm giác mất mát là khi bạn nhận ra bản thân đã lỡ yêu ai đó hơn cả yêu bản thân mình.

12. You’ll find love if you stop looking for it.

Dịch nghĩa: Bạn sẽ tìm thấy tình yêu khi bạn ngừng kiếm tìm nó thôi.

Những câu tiếng anh ngắn về tình yêu sâu sắc
Những câu tiếng anh ngắn về tình yêu sâu sắc

Trên đây là bài viết 44+ stt tiếng anh ngắn gọn về tình yêu sâu sắc cho ta thấy rằng: Tình yêu là một bức tranh tuyệt vời được vẽ bởi những cảm xúc chân thực và lòng tin không điều kiện.

Rate this post
Kim Nguyệt

Kim Nguyệt một người yêu thích tiếng anh và viết lách. Nguyệt luôn cảm thấy việc chia sẻ những kiến thức về tiếng anh mà mình biết cho tất cả mọi người là niềm vui mỗi ngày của mình. Hiện tại Nguyệt đang là biên tập viên nội dung cho website cleverlearnvietnam.com

Post Comment