Tình yêu đơn phương là trạng thái tình cảm mà một người đối với người khác mà người đó không hồi đáp hoặc không chia sẻ cùng một cảm xúc yêu thương. 39+ stt tiếng anh buồn về tình yêu đơn phương hay nhất sẽ đem đến cho bạn những câu nói cảm xúc chạm tới tận đáy lòng. Chi tiết dưới đây.

1. Status tiếng anh buồn về tình yêu đơn phương ý nghĩa

 1. Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you.
  Dịch nghĩa: Bạn hãy nhận biết chính bản thân mình và làm một người tốt hơn trước khi làm quen với một ai đó, và mong muốn người đó biết đến bạn.
 2. There’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.
  Dịch nghĩa: Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.
 3. Don’t cry because it is over, smile because it happened.
  Dịch nghĩa: Hãy đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đến.
 4. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.
  Dịch nghĩa: Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện.
 5. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you.
  Dịch nghĩa: Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.
 6. To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
  Dịch nghĩa: Có thể với thế giới, bạn chỉ là một người. Nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới.
 7. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.
  Dịch nghĩa: Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.
 8. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.
  Dịch nghĩa: Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.
 9. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.
  Dịch nghĩa: Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.
 10. Just because someone doesn’t love you the way you want them to,doesn’t mean they don’t love you with all they have.
  Dịch nghĩa: Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ.
Những câu nói hay về tình yêu đơn phương

Những câu nói hay về tình yêu đơn phương

2. Câu nói tiếng anh buồn về tình yêu đơn phương mới nhất

 1. It’s hard to wait around for something that you know might never happen. But it’s even harder to give up when you know it’s everything you want. – Anonymous

Dịch nghĩa: Thật khó để chờ đợi một điều gì đó mà bạn biết rằng có thể không bao giờ xảy ra. Nhưng thậm chí còn khó từ bỏ hơn khi bạn biết đó là mọi thứ bạn muốn.

 1. You like someone who can’t like you back because unrequited love can survive in a way that once-requited love cannot.  – John Green

Dịch nghĩa: Bạn thích một người không thể thích bạn trở lại bởi vì tình yêu đơn phương có thể tồn tại theo cách mà tình yêu từ hai phía không thể.

 1. Perhaps unrequited love was a specter in the house, a presence that brushed at the edge of senses, a heat in the dark, and a shadow under the sun. – Sherry Thomas

Dịch nghĩa: Có thể yêu đơn phương là một hồn ma trong nhà, một sự hiện diện lướt qua rìa giác quan, một sức nóng trong bóng tối, và một bóng đen dưới ánh mặt trời.

 1. Problems can be fixed. But unrequited love is a tragedy. – Suzanne Harper

Dịch nghĩa: Các vấn đề đều được giải quyết. Nhưng yêu đơn phương là một bi kịch.

 1. One of the greatest pain and agony is being in one sided love with someone. – Anurag Prakash

Dịch nghĩa: Một trong những nỗi đau lớn nhất là sa vào tình yêu đơn phương với ai đó.

 1. People do incredible things for love, particularly for unrequited love. — Daniel Radcliffe

Dịch nghĩa: Người ta làm những điều phi thường vì tình yêu, nhất là khi yêu đơn phương.

Stt về tình yêu đơn phương mới nhất

Stt về tình yêu đơn phương mới nhất

3. Caption tiếng anh buồn về tình yêu đơn phương sâu sắc

 1. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience. 

Dịch nghĩa: Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

 1. Don’t waste your time on a man/woman who isn’t willing to waste their time on you. 

Dịch nghĩa: Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.

 1. One cannot love and be wise. 

Dịch nghĩa: Người ta không thể sáng suốt khi đang yêu.

 1. Friendship often ends in love, but love in friendship-never. 

Dịch nghĩa: Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

 1. Don’t cry because it is over, smile because it happened. 

Dịch nghĩa: Hãy đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đến.

Những câu nói tiếng anh về tình yêu đơn phương sâu sắc

Những câu nói tiếng anh về tình yêu đơn phương sâu sắc

4. Stt tiếng anh buồn về tình yêu đơn phương đau lòng

 1. Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.

Dịch nghĩa: Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.

 1. Who do you turn to when the only person in the world that can stop you from crying is the one making you cry?

Dịch nghĩa: Bạn sẽ phải tìm đến ai khi người duy nhất có thể khiến bạn ngừng rơi lệ lại là người khiến bạn khóc?

 1. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.

Dịch nghĩa: Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc.

 1. You know when you love someone when you want them to be a happy event if their happiness means that you’re not part of it.

Dịch nghĩa: Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

 1. A million words would not bring you back, I know because I’ve tried. Neither would a million tears, I know because I’ve cried.

Dịch nghĩa: Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.

 1. There’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.

Dịch nghĩa: Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.

 1. Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have.

Dịch nghĩa: Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ.

Caption về tình yêu đơn phương đau lòng

Caption về tình yêu đơn phương đau lòng

Kết luận

Chúng tôi chia sẻ cho các bạn những stt tiếng anh buồn về tình yêu đơn phương. Hi vọng các bạn sẽ tìm được những câu nói phù hợp với cảm xúc của mình.