Chia sẻ 75+ stt tiếng anh ngắn hay về cuộc sống ý nghĩa đem lại cho bạn những câu nói ngắn gọn nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc sâu sắc. Đem lại những điều ý nghĩa và thú vị trong cuộc sống. Chi tiết dưới đây.

1. Những status anh ngắn hay về cuộc sống ý nghĩa

 • Never say everything that you know. And never believe everything that you hear.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn đã biết. Và đừng bao giờ tin tưởng tất cả những gì bạn nghe thấy.

 • You must go through the rain if you want to see a rainbow.

Dịch nghĩa: Bạn buộc phải đi qua cơn mưa mới thấy được cầu vồng.

 • Don’t dwell on dreams and ignore life.

Dịch nghĩa: Đừng mãi bám víu vào những giấc mơ mà thờ ơ với thực tại.

 • No one can make you feel minor without your permission.

Dịch nghĩa: Không một ai có thể khiến bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự cho phép của bạn.

 • The person who always follows the crowd will not go further than the crowd. But the person who walks alone is likely to find a new place where no one has been before.

Dịch nghĩa: Một người luôn đi theo đám đông sẽ không thể đi xa hơn đám đông. Nhưng một người đi một mình sẽ tìm thấy mảnh đất mới chưa có ai đặt chân đến.

 • The trick in life is learning how to solve it.

Dịch nghĩa: Bí kíp cuộc đời chính là học được cách làm sao để giải quyết nó.

 • Not how long, the main thing is how well you have lived.

Dịch nghĩa: Không phải sống bao lâu, điều quan trọng hơn là bạn đã sống tốt thế nào.

 • It’s better to be a lion for a day than a sheep all your life.

Dịch nghĩa: Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

 • Don’t wait for something perfect, take this moment and make it perfect.

Dịch nghĩa: Đừng chờ đợi một cái gì đó thật hoàn hảo. Hãy bắt lấy khoảnh khắc này và biến nó trở nên hoàn hảo.

 • We insist on making life complicated when it is really simple.

Dịch nghĩa: Chúng ta cứ cố chấp làm cho cuộc sống trở nên phức tạp trong khi thực tế nó vô cùng đơn giản.

Câu nói ngắn hay bằng tiếng anh về cuộc sống

Câu nói ngắn hay bằng tiếng anh về cuộc sống

2. Những câu nói tiếng anh ngắn hay về tình yêu trong cuộc sống

 • Try to be a rainbow in someone’s cloud.

Dịch nghĩa: Hãy cố gắng để trở thành cầu vồng trong áng mây của ai đó.

 • When you are loved by someone, you have strength. When you love someone, you have brave.

Dịch nghĩa: Khi được yêu bởi ai đó, bạn có thêm sức mạnh. Khi yêu một ai đó, bạn sẽ thêm dũng cảm.

 • A man falls in love through his eyes while a woman loves through her ears.

Dịch nghĩa: Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai.

 • How can you love another if you don’t love yourself?

Dịch nghĩa: Làm sao bạn có thể yêu người khác nếu không yêu chính bản thân mình?

 • You may be one person in the whole world, but you may be the world of one person.

Dịch nghĩa: Bạn có thể chỉ là một người nhỏ bé trong thế giới rộng lớn, nhưng bạn có thể là cả thế giới của một ai đó.

 • Love is not something you can find. Real love is something that finds you.

Dịch nghĩa: Tình yêu không phải thứ để bạn có thể kiếm tìm. Tình yêu sẽ tự tìm đến bạn.

 • Love is at first sight, at last sight, at ever and ever sight.

Dịch nghĩa: Tình yêu là cái nhìn đầu tiên, cái nhìn cuối cùng và là cái nhìn mãi mãi.

 • Sometimes what is invisible to the eyes but the heart can see.

Dịch nghĩa: Đôi khi trái tim có thể thấy thứ mà đôi mắt không nhìn thấy.

 • A flower cannot blossom without sunshine as a man cannot live without love.

Dịch nghĩa: Bông hoa không thể nở nếu thiếu ánh mặt trời cũng giống con người không thể sống thiếu tình yêu thương.

 • Immature love is “I love you because I need you”. Mature love is “I need you because I love you”.

Dịch nghĩa: Tình yêu chưa trưởng thành là “Tôi yêu bạn vì tôi cần bạn”. Tình yêu trưởng thành là “Tôi cần bạn vì tôi yêu bạn”.

Những câu nói ngắn hay về tình yêu trong cuộc sống

Những câu nói ngắn hay về tình yêu trong cuộc sống

3. Những câu nói tiếng anh ngắn về cuộc sống mới mẻ

 • A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.

Dịch nghĩa: Để một tiếng cười trở nên tràn đầy niềm hạnh phúc, cần phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.

 • An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

Dịch nghĩa: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie.

Dịch nghĩa: Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

 • Be where your feet are.

Dịch nghĩa: Hãy sống vui với hiện tại.

 • Believe you can and you’re halfway there.

Dịch nghĩa: Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

 • Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.

Dịch nghĩa: Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

 • Be strong enough to let go, and patient enough to wait for what you deserve.

Dịch nghĩa: Đủ mạnh mẽ để cho đi, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi những gì bạn xứng đáng nhận.

 • Difficult roads often lead to beautiful destinations.

Dịch nghĩa: Những con đường khó khăn luôn luôn dẫn đến những đích đến tươi đẹp.

 • Don’t judge someone for their choices when you don’t understand their reasons.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ phán xét sự lựa chọn của một ai, vì bạn không hề biết lý do của họ.

 • Don’t mix bad words with a bad mood. You’ll have many opportunities to change a mood, but you won’t be able to replace words you spoke.

Dịch nghĩa: Đừng nói những điều tồi tệ khi tâm trạng không tốt. Tâm trạng của bạn có thể thay đổi, nhưng những điều đã nói ra, không thể rút lại được đâu.

 • Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.

Dịch nghĩa: Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

 • Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold.

Dịch nghĩa: Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất đạo đức, cũng như trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.

 • Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things.

Dịch nghĩa: Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

Dịch nghĩa: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.

Dịch nghĩa: Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

 • I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.

Dịch nghĩa: Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

 • It does not do to dwell on dreams and forget to live.

Dịch nghĩa: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

Dịch nghĩa: Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

 • I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to.

Dịch nghĩa: Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

 • If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.

Dịch nghĩa: Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

 • I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself.

Dịch nghĩa: Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.

 • I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode.

Dịch nghĩa: Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

 • I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

Dịch nghĩa: Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.

 •  If you born poor it’s not your mistake, but you die poor it’s your mistake.

Dịch nghĩa: Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn.

 • Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.

Dịch nghĩa: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.

Dịch nghĩa: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

Dịch nghĩa: Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

 • Life is not fair – get used to it!

Dịch nghĩa: Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng!

 • Life is the greatest  journey you will be ever on.

Dịch nghĩa: Cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn từng trải qua

 • Life is short. Smile while you still have teeth!

Dịch nghĩa: Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể 

 • Life is a story. Make yours the best seller.

Dịch nghĩa: Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

 • Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak

Dịch nghĩa: Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người sẽ xuất hiện sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

 • Learn to earn, not to save.

Dịch nghĩa: Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm.

 • Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem.

Dịch nghĩa: Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.

 • Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed.

Dịch nghĩa: Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng.

 • Never ignore a person who cares for you Because one day you may realize you’ve lost the moon while counting the stars.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ bỏ lỡ những người quan tâm bạn thật lòng. Vì một ngày nào đó bạn nhận ra rằng mình đã đánh mất mặt trăng chỉ vì mải mê đếm những vì sao.

 • Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Dịch nghĩa: Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.

 • No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive.

Dịch nghĩa: Bất luận bạn nghĩ cuộc sống này tươi đẹp hay xấu xa. Thức dậy mỗi ngày và hãy cảm ơn cuộc sống vì đâu đó trên thế giới này, có người phải đấu tranh để tồn tại.

 • Never be afraid of change. You may lose something good, but you may gain something even better.

Dịch nghĩa: Đừng sợ thay đổi. Bạn có thể đánh mất đi một vài điều tốt đẹp, nhưng bạn có thể đạt được những điều còn tốt đẹp hơn.

 • Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngài mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.

Những caption về cuộc sống mới bằng tiếng anh

Những caption về cuộc sống mới bằng tiếng anh

4. Những câu nói hay bằng tiếng anh thú vị trong cuộc sống hàng ngày

 • Many of life’s failures are experienced by people who did not realize how close they were to success when they gave up – (Thomas Edison).  

Dịch nghĩa: Nhiều người thất bại trong cuộc đời bởi họ không nhận ra họ đã tiến gần tới thành công thế nào cho đến khi họ từ bỏ.

 • The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why – (Mark Twain).

Dịch nghĩa: 2 ngày quan trọng nhất cuộc đời bạn đó là ngày bạn sinh ra và ngày bạn biết lý do vì sao.

 • Be where your feet are – (Anonymous)

Dịch nghĩa: Hãy trân trọng cuộc sống hiện tại

 • The most important thing is to enjoy your life — to be happy — it’s all that matters – (Audrey Hepburn)

Dịch nghĩa: Điều quan trọng nhất là tận hưởng cuộc sống của bạn để được hạnh phúc.

 • I love those who can smile in trouble – (Leonardo da Vinci).

Dịch nghĩa: Tôi yêu những người vẫn có thể mỉm cười khi gặp khó khăn

 • An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

Dịch nghĩa: Người thông minh giống như một dòng sông, càng sống lâu càng ít tiếng ồn.

 • I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens – (Woody Allen)

Dịch nghĩa: Tôi không sợ cái cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.

 • Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself – George Bernard Shaw

Dịch nghĩa: Cuộc sống không phải là đi tìm bản thân mà cuộc sống là tạo nên bản thân bạn.

 • This too, shall pass – (Anonymous)

Dịch nghĩa: Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua

 • Life is all memory except for the one present moment that goes by so quick you can hardly catch it going – (Tennessee Williams).

Dịch nghĩa: Cuộc sống là tất cả ký ức ngoại trừ khoảnh khắc hiện tại trôi qua nhanh đến mức bạn khó có thể bắt kịp nó.

 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together – (African proverb)

Dịch nghĩa: Nếu muốn đi nhanh hãy đi một mình. Nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau.

 • Believe you can and you’re halfway there – (T. Roosevelt)

Dịch nghĩa: Hãy tin tưởng bạn có thể và bạn đã ở giữa chặng đường.

 • Those who don’t believe in magic will never find it – (Roald Dahl).

Dịch nghĩa: Những người không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

 • Surround yourself with only people who are going to lift you higher – (Oprah Winfrey).

Dịch nghĩa: Hãy chơi với những người mà có thể giúp bạn tiến bộ

 • Always deliver more than expected – (Larry Page)

Dịch nghĩa: Hãy luôn làm tốt hơn những gì trông đợi

 • Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life – (Steve Jobs).

Dịch nghĩa: Thời gian của bạn là có hạn, đừng sống cuộc đời của người khác.

 • Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine – (Jack Ma)

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hôm nay gặp khó khăn ngày mai cũng có thể khó khăn hơn nhưng ngày hôm sau mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

 • When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on – ( Franklin D. Roosevelt)

Dịch nghĩa: Khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hãy đừng từ bỏ, Hãy đấu tranh cho những gì bạn muốn

 • There is nothing permanent except change – (Heraclitus)

Dịch nghĩa: Không có gì là mãi mãi trừ sự đổi thay.

 • Life is not fair – get need to it! –(Bill Gates)

Dịch nghĩa: Cuộc sống vốn không công bằng hãy học cách quen dần với điều đó.

 • The way to get started is to quit talking and begin doing – Walt Disney

Dịch nghĩa: Để bắt đầu hãy ngững nói và bắt tay ngay vào làm.

 • You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Dịch nghĩa: Bạn nên học hỏi đối thủ của mình nhưng không bao giờ được sao chép.

 • Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get. – Dale Carnegie

Dịch nghĩa: Thành công là đạt được điều bạn muốn. Hạnh phúc là thứ bạn đạt được.

 • If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein

Dịch nghĩa: Nếu bạn không thể giải thích một điều theo cách đơn giản tức là bạn chưa đủ hiểu về điều đó

 • Those who cannot remember the past are condemned to repeat it – George Santayana

Dịch nghĩa: Những người không nhớ quá khứ chắc chắn sẽ lặp lại những lỗi lầm.

 • The world won’t care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something Before you feel good about yourself – Bill Gates  

Dịch nghĩa: Sẽ không ai quan tâm đến long tự tôn của bạn. Thế giới muốn nhìn thấy bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn thấy hài lòng về bản thân.

 • You have two ears and one mouth. Follow that ratio. Listen more, talk less

Dịch nghĩa: Bạn có 2 cái tai và 1 cái miệng hãy nghe nhiều và nói ít lại.

 • The cares of today are seldom those of tomorrow. – William Cowper

Dịch nghĩa: Sự quan tâm của ngày hôm nay hiếm khi là của ngày mai.

 • 3 important things: Accept your past without regret, handle your present with confidence, and face your future without fear

Dịch nghĩa: Có 3 điều quan trọng bạn cần nhớ là chấp nhận quá khứ, đối mặt với hiện tại và hướng đến tương lại.

 • Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations. – Steve Jobs.

Dịch nghĩa: Khi đổi mới đôi lúc bạn sẽ mắc sai lầm. Tốt hơn hết là hãy thừa nhận chúng và nhanh chóng cải thiện các ý tưởng khác của bạn.

Những câu nói bằng tiếng anh trong cuộc sống hàng ngày

Những câu nói bằng tiếng anh trong cuộc sống hàng ngày

Bài viết Chia sẻ 75+ stt tiếng anh ngắn hay về cuộc sống ý nghĩa cung cấp cho bạn danh sách những câu nói tiếng anh ngắn ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Mong rằng qua bài viết các bạn có thể chọn cho mình những caption phù hợp nhất.