35+ stt tiếng anh về gia đình tình cảm thân thiết
in blog

35+ stt tiếng anh về gia đình tình cảm thân thiết

Không chỉ là những người thân, gia đình còn là những người bạn đồng hành trên hành trình đời. 35+ stt tiếng anh về gia đình tình cảm thân thiết sẽ chia sẻ cho bạn những câu nói về gia đình mang đậm cảm xúc. Chi tiết bài viết dưới đây.

1. Status tiếng anh về gia đình ý nghĩa

1. Families are like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song.

Dịch nghĩa: Gia đình giống như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, nhưng luôn là một ca khúc tuyệt đẹp. 

2. If you have a place to go, it is a home. If you have someone to love, it is a family. If you have both, it is a blessing.

Dịch nghĩa: Nếu bạn có một nơi để về, đó gọi là nhà. Nếu bạn có một người để yêu thương, đó gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai, đó là một phước lành. 

3. The family is one of nature’s masterpieces.

Dịch nghĩa: Gia đình là một kiệt tác của tạo hóa.

4. A man should never neglect his family for business.

Dịch nghĩa: Một người đàn ông không bao giờ nên coi gia đình nhẹ hơn sự nghiệp của anh ta.

5. Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.

Dịch nghĩa: Không có gia đình, người ta cô độc giữa thế gian, run rẩy trong giá lạnh. 

6. Home is where you are loved the most and act the worst.

Dịch nghĩa: Gia đình là nơi bạn hành động một cách ngu xuẩn nhất nhưng lại được yêu thương nhiều nhất.

7. When you look at your life, the greatest happinesses are family happinesses.

Dịch nghĩa: Khi bạn nhìn lại cuộc đời mình, hạnh phúc lớn lao nhất chính là hạnh phúc gia đình.

8. At the end of the day, a loving family should find everything forgivable.

Dịch nghĩa: Sau rốt, một gia đình yêu thương nhau nên tha thứ cho các thành viên của mình.

9. You are born into your family and your family is born into you. No returns. No exchanges.

Dịch nghĩa: Bạn được sinh ra trong gia đình mình, và gia đình sẽ được sinh ra từ bạn, đó là một vòng tuần hoàn không thể thay đổi.

10. Rejoice with your family in the beautiful land of life.

Dịch nghĩa: Hãy vui vẻ với gia đình bạn trên mảnh đất tươi đẹp của cuộc sống.

Những câu nói hay về gia đình
Những câu nói hay về gia đình

2. Stt tiếng anh về gia đình qua những câu châm ngôn

Dad a son’s first hero. A daughter’s first love.

Dịch nghĩa: Cha là anh hùng số một của bé trai và là tình yêu đầu đời của bé gái.

The love of a family is life’s greatest blessing.

Dịch nghĩa: Tình yêu từ gia đình là lời cầu nguyện vĩ đại nhất của cuộc sống

Family where life begins and love never ends.

Having somewhere to go is home. Having someone to love is family. Having both is a blessing.

Dịch nghĩa: Nhà là nơi để về. Gia đình là nơi để yêu thương. Có nhà và gia đình, chính là lời chúc phúc.

Family is the most important things in the world. 

Dịch nghĩa: Tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho các con chính là những ký ức hạnh phúc. 

Family like branches on a tree, we all grow in different directions, yet our roots remain as one.

Dịch nghĩa: Thành viên trong gia đình như những nhành cây, lớn lên theo những hướng khác nhau, nhưng luôn chung cội nguồn. 

Những câu nói về gia đình qua những câu châm ngôn
Những câu nói về gia đình qua những câu châm ngôn

3. Những câu danh ngôn tiếng anh về gia đình

1. Family means no one gets left behind or forgotten.

Dịch nghĩa: Gia đình nghĩa là không ai bị bỏ rơi hay quên lãng.
– David Ogden Stiers 

2. Siblings: children of the same parents, each of whom is perfectly normal until they get together.

Dịch nghĩa: Anh chị em: những đứa trẻ cùng cha mẹ, mỗi đứa đều rất bình thường cho đến khi chúng sát cánh bên nhau.
– Sam Levenson

3. Home is where you are loved the most and act the worst.

Dịch nghĩa: Nhà là nơi bạn được yêu thương nhất nhưng hành xử tệ nhất.
– Marjorie Pay Hinckley

4. What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

Dịch nghĩa: Bạn có thể làm gì để tuyên truyền về hòa bình? Về nhà và yêu thương gia đình của bạn.
– Mother Teresa

5. To understand your parents’ love, you must raise children yourself.

Dịch nghĩa: Tự nuôi con mới thấu hiểu tình yêu của cha mẹ.
– Chinese proverb (tục ngữ Trung Quốc)

6. Charity begins at home, but should not end there.

Dịch nghĩa: Lòng nhân ái bắt nguồn từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.

– Thomas Fuller

7. A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

Dịch nghĩa: Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.
– Balzac

8. Family is not an important thing, it’s everything.

Dịch nghĩa: Gia đình không phải là thứ quan trọng, nó là tất cả mọi thứ.
– Michael J. Fox

10. The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

Dịch nghĩa: Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

– Louisa May Alcott

11. A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it.

Dịch nghĩa: Một người đi khắp thế gian để lùng sục những điều anh ta muốn, và trở về nhà để tìm thấy nó.
– George Moore

Những danh ngôn tiếng anh về gia đình mang ý nghĩa sâu sắc
Những danh ngôn tiếng anh về gia đình mang ý nghĩa sâu sắc

4. Stt tiếng anh về gia đình quan trọng nhất

1. Family is not an important thing. It’s everything. (Câu nói của Michael J. Fox)

Dịch nghĩa: Gia đình không phải một thứ gì quan trọng cả. Nó là tất cả

2. The love of family and the admiration of friends is much more important than wealth and privilege. (Câu nói của Charles Kuralt)

Dịch nghĩa: Tình yêu thương của gia đình và lòng ngưỡng mộ của bạn bè thì quan trọng hơn rất nhiều so với sự giàu có hay đặc quyền

3. The family is the test of freedom; because the family is the only thing that the free man makes for himself and by himself. (Câu nói của Gilbert K. Chesterton)

Dịch nghĩa: Gia đình là bài kiểm tra của sự tự do bởi vì gia đình là thứ duy nhất mà người đàn ông tự do tạo nên chính mình và bởi chính anh ta

4. Family is not just skin and flesh; it’s all heart and feeling.(Khuyết danh)

Dịch nghĩa: Gia đình không chỉ là da là thịt. Nó là cả trái tim và những xúc cảm

5. The family is one of nature’s masterpieces. (Câu nói của George Santayana)

Dịch nghĩa: Gia đình chính là một trong những kiệt tác của thiên nhiên

6. A family is a place where minds come in contact with one another. (Câu nói của Buddha)

Dịch nghĩa: Gia đình là nơi tâm trí tới và kết nối với người khác 

7. Family and friends are hidden treasures, seek them and enjoy their riches. (Câu nói của Wanda Hope Carter)

Dịch nghĩa: Gia đình và những người bạn là những kho báu ẩn giấu, hãy tìm kiếm họ và hưởng thụ sự giàu có từ họ đi

8. A house can be built by brick, but a home must be built by heart. (Khuyết danh)

Dịch nghĩa: Một ngôi nhà có thể xây được bằng gạch nhưng một mái ấm thì phải xây bằng trái tim

9. The most important thing in the world is family and love. (Câu nói của John Wooden)

Dịch nghĩa: Thứ quan trọng nhất trên thế giới này chính là gia đình và tình yêu

10. A family is an earth created by love. (Khuyết danh)

Dịch nghĩa: Gia đình là một quả địa cầu được tạo ra bởi tình yêu thương

11. The love of a family is life’s the most beautiful blessing.(Khuyết danh)

Dịch nghĩa: Tình yêu của gia đình chính là sự ban phước đẹp đẽ nhất của cuộc sống

12. Family is like a song, some low notes, some high notes, but always a greatest song. (Khuyết danh)

Dịch nghĩa: Gia đình như là một bài hát, có nốt trầm, có nốt bổng nhưng luôn luôn là một bài hát tuyệt vời nhất

Gia đình là thứ quan trọng nhất đối với ta

Gia đình là thứ quan trọng nhất đối với taGia đình không chỉ là nơi quay về sau những ngày dài mệt mỏi, mà còn là trái tim ấm áp, nơi mà tình yêu không bao giờ phai nhòa. 35+ stt tiếng anh về gia đình tình cảm thân thiết hi vọng bạn sẽ tìm được những câu nói phù hợp để bày tỏ tình cảm với gia đình của mình.

 

Rate this post
Kim Nguyệt

Kim Nguyệt một người yêu thích tiếng anh và viết lách. Nguyệt luôn cảm thấy việc chia sẻ những kiến thức về tiếng anh mà mình biết cho tất cả mọi người là niềm vui mỗi ngày của mình. Hiện tại Nguyệt đang là biên tập viên nội dung cho website cleverlearnvietnam.com

Post Comment