42+ stt tiếng anh về tình bạn hay nhất không thể bỏ lỡ
in blog

42+ stt tiếng anh về tình bạn hay nhất không thể bỏ lỡ

Tình bạn là một hành trình tuyệt vời, nơi mà những tâm hồn hòa mình vào nhau, tạo nên một liên kết mạnh mẽ không thể nào giải tán. 42+ stt tiếng anh về tình bạn hay nhất không thể bỏ lỡ cung cấp cho bạn những câu nói hay nhất. Click để biết thêm chi tiết.

1. Status tiếng anh về tình bạn tri kỷ

Tình bạn là một loại tình cảm không phải do máu mủ màu da tạo nên, mà là sự chọn lựa và tìm thấy nhau giữa hàng tỷ con người trên thế giới.

1. If you never had Friends, you never lived life.

Dịch nghĩa: Sống không có bạn bè thì sao gọi là sống.

2. Best friends make the bad times good and the good times unforgettable.

Dịch nghĩa: Bạn thân khiến giây phút dù tồi tệ nhất hay hạnh phúc nhất đều trở không thể nào quên.

3. The only way to have a friend is to be one.

Dịch nghĩa: Để có 1 người bạn, hãy trở thành 1 người như vậy.

4. Be slow in choosing a friend but slower in changing him.

Dịch nghĩa: Chọn bạn phải từ tốn, thay đổi họ lại càng phải kiên trì hơn.

5. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

Dịch nghĩa: Đi cùng nhau trong bóng tối còn hơn đơn thương độc mã ngoài ánh sáng.

6. A sweet friendship refreshes the soul.

Dịch nghĩa: Tình bạn ngọt ngào làm tươi mát tâm hồn ta.

7. True friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.

Dịch nghĩa: Bạn tốt là người chỉ cần cầm tay bạn đã chạm tới trái tim của bạn.

8. Friendship starts with a smile, grows with talking and hanging around, and ends with a death.

Dịch nghĩa: Tình bạn bắt đầu với nụ cười, đậm sâu bằng những câu chuyện, những lần đi chơi, và kết thúc khi ta lìa đời.

9. To like and dislike the same things, that is indeed true friendship.

Dịch nghĩa: Cùng ghét cùng yêu vài thứ mới thực là tình bạn.

10. True friendship continues to grow even over the longest distance. Same goes for true love.

Dịch nghĩa: Tình bạn đích thực còn mãi chẳng màng xa xôi, tình yêu chân thành cũng như vậy.

Những câu nói hay bằng tiếng anh về tình bạn
Những câu nói hay bằng tiếng anh về tình bạn

2. Stt tiếng anh về tình bạn ý nghĩa nhất

Tình bạn không quan trọng về số lượng, mà là về chất lượng. Đôi khi, chỉ cần một người bạn thân thiết có thể là đủ để làm cho cuộc sống trở nên đầy ý nghĩa. 

1. A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside. – Winnie the Pooh

Dịch nghĩa: Một ngày không có bạn giống như một cái hũ không còn một giọt mật ong bên trong.

2. A snowball in the face is surely the perfect beginning to a lasting friendship. – Markus Zusak

Dịch nghĩa: Một quả bóng tuyết vào mặt chắc chắn là khởi đầu hoàn hảo cho một tình bạn lâu dài.

3. Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant. – Socrates

Dịch nghĩa: Hãy chậm rãi khi kết thân với một người bạn; nhưng khi bạn đã thân với họ, hãy tiếp tục vững lòng và không thay đổi.

4. Constant use had not worn ragged the fabric of their friendship. – Dorothy Parker

Dịch nghĩa: Việc sử dụng liên tục cũng không thể làm rách nát lớp vải tình bạn của họ.

5. Every friendship travels at sometime through the black valley of despair. This tests every aspect of your affection. – John O’Donohue

Dịch nghĩa: Mọi tình bạn đều có lúc đi qua thung lũng đen tối của sự tuyệt vọng. Điều này thử thách mọi khía cạnh của tình bạn.

6. Friendship improves happiness, and abates misery, by doubling our joys, and dividing our grief. – Marcus Tullius Cicero

Dịch nghĩa: Tình bạn gia tăng sự hạnh phúc và giảm bớt đau khổ, bằng cách nhân đôi niềm vui và chia đi nỗi đau của chúng ta.

7. Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks.

Dịch nghĩa: Tình bạn mỏng manh như tấm kính, một khi đã vỡ thì có thể sửa nhưng sẽ luôn có vết nứt.

8. Friendship is like a glass ornament, once it is broken it can rarely be put back together exactly the same way. – Charles Kingsley

Dịch nghĩa: Tình bạn giống như một vật trang trí bằng thủy tinh, một khi nó đã bị phá vỡ thì hiếm khi có thể gắn lại như cũ theo đúng cách.

9. Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything. – Muhammad Ali

Dịch nghĩa: Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế giới này. Đó không phải là thứ bạn học ở trường. Nhưng nếu bạn không học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự không học được gì cả.

Những câu nói về tình bạn ý nghĩa
Những câu nói về tình bạn ý nghĩa

3. Stt tiếng anh về tình bạn cảm xúc  nhất

Tình bạn không chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn là đừng hồi khi cuộc sống đưa ra những thử thách. Đó là khi bạn và người bạn đồng hành bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và hỗ trợ lẫn nhau bằng những lời khích lệ và niềm tin.

1. It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.

Dịch nghĩa: Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

2. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.

Dịch nghĩa: Không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.

3. Friendship… is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.

Dịch nghĩa: Tình bạn … không phải là cái gì đó bạn học được ở trường học. Thế nhưng nếu bạn không biết được ý nghĩa của nó thì thực sự bạn không học được gì cả.

4. Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Dịch nghĩa: Đừng đi theo sau tôi, tôi không phải người dẫn đường. Đừng đi trước tôi, tôi không thể đi theo. Chỉ cần bên cạnh tôi và là bạn của tôi.

5. Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.

Dịch nghĩa: Tình yêu là một thế lực duy nhất có thể biến kẻ thù thành tình bạn.

6. Friends show their love in times of trouble, not in happiness.

Dịch nghĩa: Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc

7. Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings.

Dịch nghĩa: Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.

8. Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.- John Lennon.

Dịch nghĩa: Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

9. Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.- Richard Bach

Dịch nghĩa: Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.

9. If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.

Dịch nghĩa: Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống. 

Câu nói về tình bạn đẹp bằng tiếng anh cảm xúc nhất
Câu nói về tình bạn đẹp bằng tiếng anh cảm xúc nhất

4. Stt tiếng anh về tình bạn của những người nổi tiếng

Tình bạn là một nguồn năng lượng tích cực, là bức tranh tươi sáng trong cuộc sống. Nó giúp bạn mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn và biết ơn vì có những người bạn đáng quý bên cạnh. 

1. Gấu Winnie the Pooh – “A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside.” 

Dịch nghĩa: 1 ngày không có bạn giống như 1 cái hũ không có nổi 1 giọt mật ong bên trong.

2. Nhà văn Markus Zusak, tác giả cuốn The Book Thief – “A snowball in the face is surely the perfect beginning to a lasting friendship.” 

Dịch nghĩa: Một quả bóng tuyết ném thẳng vào mặt chắc chắn là khởi đầu hoàn hảo cho một tình bạn lâu bền.

3. Nhà triết học Socrates – “Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.” 

Dịch nghĩa: Hãy chậm lại khi muốn kết bạn với ai đó; nhưng khi bạn đã thân với họ, hãy vững tin và không thay đổi.

4. Nhà thơ Dorothy Parker – “Constant use had not worn ragged the fabric of their friendship.”

Dịch nghĩa: Tình bạn chân thực sẽ mãi bền lâu theo thời gian và gian khó.

5. Nhà văn John O’Donohue – “Every friendship travels at sometime through the black valley of despair. This tests every aspect of your affection.” 

Dịch nghĩa: Mọi tình bạn đều có lúc phải băng qua thung lũng đen tối của sự tuyệt vọng. Nhưng chính thứ này thử thách mọi khía cạnh của tình bạn.

6. Triết gia La Mã Marcus Tullius Cicero – “Friendship improves happiness, and abates misery, by doubling our joys, and dividing our grief.” 

Dịch nghĩa: Tình bạn mang tới nhiều hạnh phúc hơn và giảm bớt nỗi khổ đau bằng cách nhân đôi niềm vui và chia đi buồn đau của chúng ta.

7. VĐV Waqar Ahmed – “Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks.”

Dịch nghĩa: Tình bạn mỏng manh như 1 tấm kính, có thể sửa khi nó bị vỡ nhưng sẽ mãi có vết nứt.

8. Nhà triết gia Charles Kingsley – “Friendship is like a glass ornament, once it is broken it can rarely be put back together exactly the same way.”

Dịch nghĩa: Tình bạn giống như một cái bình thủy tinh, một khi nó đã vỡ thì khó mà có thể gắn lại chính xác như cũ.

9. Võ sĩ  Muhammad Ali – “Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn at school. But if you haven’t learnt the meaning of friendship, you really haven’t learnt anything.” 

Dịch nghĩa: Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên đời. Nó không phải là thứ bạn có thể học ở trường. Nhưng nếu không hiểu được ý nghĩa của tình bạn thì bạn chẳng học được gì cả. 

Những câu nói tiếng anh về tình bạn của những người nổi tiếng
Những câu nói tiếng anh về tình bạn của những người nổi tiếng

Tình bạn là một kho báu không giá, là một hành trình dài đẹp đẽ, nơi những chặng đường cùng nhau tạo nên những kí ức vô cùng đáng trân trọng. 42+ stt tiếng anh về tình bạn hay nhất không thể bỏ lỡ mong rằng bạn sẽ luôn có 1 tình bạn tuyệt vời.

Rate this post
Kim Nguyệt

Kim Nguyệt một người yêu thích tiếng anh và viết lách. Nguyệt luôn cảm thấy việc chia sẻ những kiến thức về tiếng anh mà mình biết cho tất cả mọi người là niềm vui mỗi ngày của mình. Hiện tại Nguyệt đang là biên tập viên nội dung cho website cleverlearnvietnam.com

Post Comment