Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là một trong những kiến thức ngữ pháp cơ bản quan trọng mà bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng cần nắm vững. Để hiểu rõ hơn và nắm vững kiến thức liên quan tới loại thì này trong tiếng Anh, bạn đừng bỏ qua nội dung được giới thiệu trong bài viết bên dưới nhé.

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là gì?

Có thể với nhiều người khi mới lần đầu học tiếng Anh sẽ cảm thấy hơi bỡ ngỡ với khái niệm thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (HTHTTD). Dường như có gì đó mâu thuẫn ở đây thì phải, vì đã hoàn thành tức là đã kết thúc rồi, vậy tại sao lại còn tiếp diễn?

Khái niệm của thì HTHTTD

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thể hiện sự việc, hành động đã được bắt đầu tại thời điểm nào đó trong quá khứ, vẫn diễn ra ở hiện tại tại thời điểm nói và có thể tiếp tục kéo dài tới tương lai. Nói cách khác, sự việc được diễn tả bằng thì HTHTTD có ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai.

Cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Giống như các thì khác trong tiếng Anh, thì HTHTTD cũng bao gồm cấu trúc thể khẳng định, phủ định và nghi vấn.

Cấu trúc cơ bản của thì HTHTTD

Cấu trúc khẳng định

S + have/ has + been + Ving

Nếu chủ ngữ của câu là I/you/we/they, chúng ta sử dụng “have”

Nếu chủ ngữ của câu là he/she và It, chúng ta sử dụng “has”.

Ví dụ

We have been living in this town for 2 years.

(Chúng tôi sống ở thị xã này đã được khoảng 2 năm rồi.)

He has been learning english since he moved here.

(Anh ta học tiếng anh từ khi anh ta chuyển tới đây.)

Cấu trúc thể phủ định

S+have/has+ not + been + Ving

Ví dụ: 

We have not been eating this kind of food since our grandmother left.

(Chúng tôi không ăn loại đồ ăn này kể từ khi bà của chúng tôi rời đi.)

She has not been meeting him for 5 years.

(Cô ấy không gặp anh ta trong khoảng 5 năm rồi.)

Cấu trúc thể nghi vấn

Thể nghi vấn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Have/has + S + been + Ving?

WH-  Have/has + S + been + Ving?

Have you been waiting for her since 2pm? 

(Anh đứng đợi cô ta từ 2 giờ chiều rồi đấy à?)

Has she been making a production plan for 2 working days?

(Cô ấy lên kế hoạch sản xuất trong hai ngày làm việc rồi phải không?)

Dấu hiệu thì HTHTTD

Để nhận biết thì HTHTTD được sử dụng trong câu, bạn có thể dựa vào một số trạng từ chỉ thời gian như: Since + mốc thời gian/ All + thời gian/ For + khoảng thời gian

Tuy nhiên, cần lưu ý để phân biệt với thì hiện tại hoàn thành nhé. Vì hiện tại hoàn thành cũng sử dụng các cụm trạng từ chỉ thời gian tương tự như vừa đề cập.

Cách dùng thì HTHTTD

Cách dùng thì HTHTTD

– Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn miêu tả hành động được bắt đầu thực hiện từ trong quá khứ, nó diễn ra liên tục và còn kéo dài cho tới hiện tại. Bên cạnh đó, thì này còn được sử dụng trong câu nhằm nhấn mạnh tới tính chất liên tục của sự việc đó.

Ví dụ:

+ They have been chatting with him for 2 hours.

(Bọn họ trò chuyện với anh ta khoảng 2 giờ rồi.)

=> Điều này có nghĩa hành động “trò chuyện” đã được bắt đầu từ 2 tiếng trước, tiếp diễn liên tục trong 2 giờ và chưa kết thúc vào thời điểm nói.

+ My mother has been watching TV all night.

(Mẹ tôi xem ti vi cả tối.)

=> Nhấn mạnh hành động “xem ti vi” liên tục diễn ra vào cả buổi tối.

– Ngoài cách dùng trên, thì HTHTTD được sử dụng để miêu tả hành động đã xảy ra rồi và để lại kết quả.

Ví dụ

+ She is very hungry because she has not been eating since afternoon.

(Cô ấy giờ rất đói vì không ăn từ chiều rồi.)

=> Hành động không ăn đã diễn ra từ chiều (quá khứ), nó đã kết thúc ở thời điểm nói nhưng kết quả của nó thì được thấy ở hiện tại (rất đói).

+ He speaks English very well because he has been living in England for 10 years.

(Anh ta nói tiếng Anh rất tốt bởi vì anh ta sống ở Anh 10 năm liền.)

=> Hành động “sống ở Anh” đã kết thúc (anh ta không còn sống ở Anh) nhưng kết quả của hành động này “nói tiếng anh tốt” vẫn được thấy rõ ở thời điểm nói hiện tại.

Bài tập thực hành

Để hiểu hơn về cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, bạn hãy luyện tập hoàn thành những câu dưới đây:

  1. She/ love/have/him/10 years.
  2. 1 month/ have/not/ meet/ my father/ I.
  3. I/ receive/ letter/ her/ she/ move/ England.
  4. My father/ read/ book/ 2 hours.
  5. He/learn/football/ since/ he/ five years old.

Đáp án bài tập:

  1. She has been loving him for 10 years,
  2. I have not been meeting my father for 1 month.
  3. I have been receiving her letter since she moved to England.
  4. My father has been reading a book for 2 hours.
  5.  He has been learning football since he was five year old.

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khái niệm, cấu trúc và cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh. Hãy làm bài tập ở trên để có thể áp dụng công thức thì này ngay nhé, nó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn đấy!