Khi ai đó muốn đưa ra lời khuyên thì người ta thường dùng cấu trúc advise. Để giúp mọi người thành thạo hơn đối với cấu trúc này, chúng tôi đã tổng hợp kiến thức về cấu trúc advise cho mọi người cùng tham khảo. 

Cách sử dụng cấu trúc advise 

Advise /ədˈvaɪz/ thuộc loại động từ, trong một vấn đề nhất định, nếu bạn muốn khuyên bảo ai đó bạn có thể sử dụng advise. Những vấn đề mà người đưa ra lời khuyên khuyên nhủ đều thuộc phạm vi kiến thức của họ, kinh nghiệm mà họ đã trải qua. 

Cấu trúc advise thường được dùng ở ngôi thứ nhất, tuy nhiên, khi đưa ra lời khuyên cho ai đó, cấu trúc advise thường được dùng ở ngôi thứ 2, đôi khi, advise còn được dùng để tường thuật lại lời khuyên của ai đó.

Advise và Advice có khác nhau không?

Cấu trúc advise

Advise là gì?

Dĩ nhiên cấu trúc Advise và Advice hoàn toàn khác nhau. Điểm khác nhau rõ rệt nhất là trong câu chữ của nó. Mặc dù cùng nghĩa nhưng được sử dụng ở hai trường hợp khác nhau.  

Advise /ədˈvaɪz/ là động từ, dùng trong trường hợp ai đó muốn đưa ra lời khuyên. Còn advice /ədˈvɑɪs/ là danh từ không đếm được, còn có ý nghĩa là lời khuyên hay sự chỉ bảo. 

Tham khảo thêm: #3 SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BECAUSE OF VÀ DUE TO CHI TIẾT

Cấu trúc advise và cách dùng phổ biến trong tiếng Anh 

Cấu trúc Advise

1. Cấu trúc chung của advise

S + advise + somebody + of + something… 

Ví dụ: Please advise me when that computer is fixed. (Làm ơn báo cho tôi khi chiếc máy tính đó đã sửa xong). 

2. Khi muốn khuyên ai đó nên làm gì 

Cấu trúc:

S + advise + somebody + to + something…

Ví dụ: I advised him to keep studying. (Tôi khuyên anh ta nên tiếp tục học)

3. Khi bạn muốn khuyên ai đó không nên làm gì 

Cấu trúc:

S + advise + somebody + against + Ving + something… 

Ví dụ:  His wife advised him to eat healthy. (Vợ anh ta khuyên anh ta nên ăn uống lành mạnh)

4. Cấu trúc Advise có thể theo sau bởi “that + mệnh đề” 

Ví dụ: Our teacher advised that the exam was very difficult. (giáo viên của chúng tôi đã khuyên rằng kì thi có thể rất khó) Dạng bài viết lại câu với cấu trúc advise.

If I were you, S + V-inf… You should(not) + V-inf… Let’s + V-inf…

Why don’t we + V-inf…? 

What/ How about + V-ing…? 

S + had better (not) + V-inf…Còn viết theo một dạng như sau: S + advise + somebody + (not) + to Vinf + something… 

Ví dụ: “If I were you, I would shop less.”, she said (= Nếu tôi là bạn, tôi sẽ bớt mua sắm lại.) → Viết lại câu:She advised me to stop shopping (Cô ấy khuyên tôi nên ngưng mua sắm).

Một vài mẹo để đặt câu với advise tốt hơn

Chữ S của advise nghe giống như chữ Z. Advise (Lời khuyên) là đề xuất những gì nên làm, đề xuất hoặc cung cấp thông tin cho ai đó. Nói cách khác, khuyên có nghĩa là đưa ra lời khuyên. 

Ví dụ: The lawyer advised the client not to sign anything that she did not read first. 

My mother always advises me to bring a jacket to the movie theater because the air conditioning can be chilly. 

Từ đồng nghĩa của ” to advise” là “to give suggestions, to counsel, and to notify.” Dưới đây là một số trích dẫn văn học mang hàm ý lời khuyên.

”Never love a wild thing, Mr. Bell,” Holly advised him. —Truman Capote, Breakfast at Tiffany’s

Mr. Wormtail bids Professor Snape good day, and advises him to wash his hair, the slimeball. —J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Đôi khi, bạn sẽ thấy các biểu thức chia lời khuyên thành các đơn vị đo lường có thể đa dạng, chẳng hạn như “pieces of advice” or “words of advice.”

Cách nhớ sự khác biệt giữa danh từ và động từ

Làm thế nào bạn có thể nhớ sự khác biệt giữa dạng danh từ và dạng động từ? 

Chỉ cần tưởng tượng bạn bè của bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì vào một ngày nóng nực: “Take the ICE,” bạn bè của bạn sẽ khuyên. Ba chữ cái cuối cùng, -ice, của lời khuyên và thực tế là danh từ “advice” thường kết hợp với động từ “take” sẽ nhắc nhở bạn về chức năng của nó. Một số nhận xét nổi tiếng xoay quanh lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn nhớ kỹ hơn về nó.

Here’s some advice. Stay alive. ―Suzanne Collins, The Hunger Games

I always pass on good advice. It is the only thing to do with it. It is never of any use to oneself. ―Oscar Wilde, An Ideal Husband

Bạn đã nắm vững sự khác biệt giữa advise và advice chưa? Hãy kiểm tra sự hiểu biết của bạn bằng một vài bài tập thông thường. 

Nên dùng cấu trúc advise hay advice?

Phân biệt advise và advice

Bạn nên nói advise hay advice? Nếu bạn đã nghe nó nói, bạn sẽ nhận ra âm Z của động từ khuyên. (Một số người dùng lời khuyên mà không có phản đối. 

Sau đây là một số câu mà họ cho là dễ chấp nhận hơn là “please advise”: Please advise me when the shipment is due. Please advise the team of your wishes.) nếu đó là advice ( dạng danh từ), dấu câu sẽ phải phản ánh một nhu cầu và cách phát âm sẽ thay đổi: Please, advice!

Bạn không cần phải tự mình xử lý các vấn đề của mình. Bạn có thể nhờ người khác tư vấn cho mình. Nếu đề xuất của họ giúp ích cho bạn, bạn nên tham khảo ý kiến của hot. Và điều mà bạn nên cảm ơn họ đã cho bạn là gì? Bây giờ bạn biết câu trả lời, hãy xin họ lời khuyên!

Bài viết trên đã giúp mọi người có thêm kiến thức về cấu trúc advise và cách phân biệt advice – advise. Hy vọng mọi người có thêm thông tin hữu ích và có thể áp dụng vào bài tập của mình hiệu quả.