Not only..But also là cấu trúc tiếng Anh cơ bản và quan trọng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng của cấu trúc này như thế nào cho chuẩn. Ở bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những kiến thức trọng tâm nhất về Not only…But also.

Cùng theo dõi ngay nhé!

Cấu trúc Not only…But also

Not only…But also: Không những…mà còn

  • Ý nghĩa: Cấu trúc này dùng để nhấn mạnh về đặc điểm, hoạt động của người hay sự vật/sự việc nhất định. Thông thường, cấu trúc này được sử dụng như từ nối để liên kết 2 từ hoặc cụm từ có tính chất, vị trí tương tự nhau.
  • Cấu trúc này được sử dụng nhiều trong Task 2 của IELTS Writing để đưa ra ý kiến trong cùng một câu với ý muốn nhấn mạnh.
  • Đây là dạng cấu trúc song song

Ex: Thao can make not only her laugh but also her cry.

(Thảo không những có thể làm co ấy cười mà cũng làm cô ấy khóc.)

My cat is not only overweight but also lazy.

(Mèo nhà tôi không chỉ béo mà còn lười.)

Công thức Not only

Cách sử dụng và cấu trúc

Khi sử dụng cấu trúc này, người ta thường chia làm 3 dạng:

1. Nhấn mạnh vào N

S + V + not only + N1 + but also + N2

Ex: Not only my sister but also I like dogs.

(Không những chị gái tôi mà cả tôi cũng thích chó.)

I eat not only salad but also gimbap.

(Tôi ăn không những rau trộn còn ăn cả cơm cuộn.)

2. Nhấn mạnh vào V

S + not only + V1 + but also + V2

Ex: Thanh not only speak Korea but also dance perfectly.

(Thành không những nói tiếng Hàn mà còn nhảy giỏi.)

3. Nhấn mạnh vào Adv

S + V + not only + Adv1 + but also + Adv2

Ex: Minh studies not only quickly but also intelligent.

(Minh không những học nhanh mà còn thông minh.)

Not only But also

Đảo ngữ với cấu trúc Not only…But also

Not only + S + V + but also + S + V…

-> Not only Model Verb/Trợ động từ + S + V + but also + S + V…

Note: Khi đảo ngữ, bạn có thể giữ nguyên “but also”, nhưng cũng có thể bỏ hoặc tác “also” khỏi “but”.

Ex: I like watching sports. My best friend likes watching sports.

(Tôi thích xem thể thao. Bạn thân tôi cũng thích xem thể thao.)

  • Not only I but also my best friend like watching sports.
  • Not only do I but also my best friend like watching sports.

1. Đảo ngữ với động từ khuyết thiếu

Cách đảo ngữ: chuyển động từ khuyết thiếu (Model Verb) lên phía trước chủ ngữ và giữ nguyên vế thứ 2 phía sau dấu phẩy để tạo thành một câu có cấu trúc Not only ở đầu câu.

Ex: My father can not only repair electronic, he but also works hard.

  • Not only can my father repair electronic, he but also works hard.

(Không những bố tôi có thể sửa điện, mà ông ấy còn chăm chỉ làm việc.)

2. Đảo ngữ với động từ “tobe”

Cách đảo ngữ: Đảo động từ “tobe” lên đầu, trước danh từ và giữ nguyên vế thứ 2 sau dấu phẩy.

Ex: Doing exercise is not only good to your healthy, it also keep fit.

  • Not only is doing exercise good to your healthy, it also keep fit.

(Tập thể dục không chỉ tốt cho sức khoẻ mà nó còn giúp giữ dáng.)

3. Đảo ngữ với động từ thường

Cách đảo ngữ: Sử dụng trợ động từ (do/does/did…) đặt phái trước chủ ngữ và giữ nguyên độngt ừ nguyên thể (Vinf).

Ex: My best friends not only study hard but also join extracurricular activities.

  • Not only do my best friends study hard but also join extracurricular activities.

(Các bạn thân của tôi không chỉ học chăm mà còn tham gia các hoạt động ngoại khoá.)

  • Note: 2 từ không tương đồng nhau không được sử dụng cấu trúc Not only…But also.

Cấu trúc tương đồng

Cấu trúc trên còn tương đồng với các cấu trúc sau:

1. As well as

S + V + N/Adj/Adv + as well as + N/Adj/Adv

Hoặc

S + V1 + as well as + V2

Ex: Her mother cooks as well as sing well.

(Mẹ cô ấy vừa nấu ăn vừa hát hay.)

2. Both…and (Vừa…vừa)

  • Cấu trúc tương tự:

Ex: Huong is both beautiful and intelligent.

(Hương vừa đẹp vừa thông minh.)

Mai works both hard and effective.

(Mai làm việc vừa chăm chỉ vừa hiệu quả.)

Trên đây là những kiến thức đầy đủ và chi tiết nhất về cấu trúc này. Hy vọng những thông tin này giúp bạn “nạp” được thêm vốn ngữ pháp tiếng Anh cho mình.

Chúc bạn học thật tốt và đạt điểm cao!

Xem thêm: