Nếu bạn đang bị lộn xộn trong phần sắp xếp từ, đặt câu và chưa biết làm thế nào để sắp xếp từ tiếng Anh cho đúng thì hãy theo dõi bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc cho các bạn. 

Sắp xếp từ với các từ loại tiếng Anh

Sắp xếp từ

Tất cả loại từ trong tiếng Anh

Trước khi tìm hiểu cách sắp xếp từ tiếng Anh, bạn hãy tìm hiểu qua các loại từ mà tiếng Anh có. 

Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Anh phân ra các loại từ như: danh từ, động từ, trạng từ, tính từ, giới từ, đại từ, liên từ và thán từ. Dưới đây là những giải thích chi tiết về từng loại từ cho mọi người tham khảo. 

Danh từ trong tiếng Anh 

Chúng ta thường dùng danh từ để chỉ sự vật, sự việc được nói đến trong câu. Việc sắp xếp từ loại này trong câu vô cùng đơn giản.

Ví dụ: 

 • pen: cây viết
 • bag: cái túi
 • foot: bàn chân
 • meat: thịt
 • fire: lửa

Động từ trong tiếng Anh

Những từ dùng để chủ hành động, trạng thái của con người, vật, sự vật, sự vật, sự việc,…được gọi chung là động từ trong tiếng Anh. Nắm vững động từ để sắp xếp từ trong câu chính xác.

Ví dụ: 

 • lie: Nằm
 • sit: ngồi
 • go: đi
 • run: chạy
 • look: nhìn

Tính từ trong tiếng Anh

Những từ được dùng để chỉ trạng thái, đặc điểm tính chất của người, sự vật, sự việc,…được gọi chung là tính từ trong tiếng Anh. Sắp xếp từ tiếng Anh phải nắm vững và phân biệt được tính từ.

Ví dụ:

 • different: khác nhau
 • used: được sử dụng
 • important: quan trọng
 • every: mỗi
 • large: lớn

Trạng từ trong tiếng Anh

Những từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc bổ nghĩa cho cả câu được gọi chung là trạng từ. Trạng từ trong tiếng Anh thường không đứng một mình mà còn có thể đi theo một cụm để có cách sắp xếp từ tiếng Anh hợp lý.

Ví dụ:

 •  always: luôn luôn
 •  already: đã rồi
 • besides: bên cạnh đó
 • angrily: một cách tức giận
 • surprisingly well: tốt một cách đáng ngạc nhiên

Giới từ trong tiếng Anh

Các từ được dùng để chỉ sự liên quan giữa hai danh từ khác nhau trong câu được gọi chung là giới từ trong tiếng Anh Nắm chắc cách sắp xếp từ tiếng Anh với giới từ để tránh nhầm lẫn vị trí.

Ví dụ: 

 • Above (cao hơn, trên), Below (thấp hơn, dưới)
 • Over (ngay trên), Under (dưới, ngay dưới)
 • Inside – Outside (bên trong – bên ngoài)
 • In Front Of (phía trước), Behind (phía sau)
 • Near (gần – khoảng cách ngắn)

Đại từ trong tiếng Anh

Ta có được 7 loại đại từ trong tiếng Anh, bao gồm:

 • Đại từ nhân xưng (Personal pronouns)
 • Đại từ phản thân (Reflexive pronouns)
 • Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns)
 • Đại từ sở hữu (Possessive pronoun)
 • Đại từ quan hệ (Relative pronouns)
 • Đại từ bất định (Indefinite pronouns)
 • Đại từ nhấn mạnh (Intensive pronouns)

Ví dụ: 

 • We
 • They
 • I
 • You
 • He

Liên từ trong tiếng Anh

Những từ dùng để liên kết các từ, cụm từ, các mệnh đề trong câu được gọi là liên từ trong tiếng Anh. Liên từ được chia thành 3 loại, bao gồm: 

 • Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions)
 • Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions)
 • Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions)

Ví dụ: 

 • Liên từ kết hợp: for, and, nor, but, or,…
 • Liên từ tương quan: either…or, neither…nor, both…and, not only…but also, as…as,…
 • Liên từ phụ thuộc: after, before, although, though, even though, as, as long as,…

Thán từ trong tiếng Anh

Những từ dùng để biểu đạt cảm xúc được gọi là thán từ trong tiếng Anh. Trong giao tiếp hàng ngày, tháng từ thường xuyên được sử dụng.

Ví dụ: 

 • Yeah
 • Oh
 • Uhm
 • Ah
 • Hmm

Tham khảo thêm: PHÂN BIỆT ANOTHER, OTHER, OTHERS, THE OTHER, THE OTHERS

Trật tự từ trong câu tiếng Anh đơn giản

Trật tự từ trong câu tiếng Anh

Nếu bạn là người mới bắt đầu học tiếng anh, thì nên tìm hiểu một vài cấu trúc cơ bản nhất hay được sử dụng trong tiếng anh. Và trật tự từ trong câu rằng nó sẽ được sắp xếp theo quy luật nào.

Dù là trong tiếng việt hay tiếng anh đều có những phần cơ bản như chủ ngữ, động từ, vị ngữ hay tân ngữ. Vậy trong tiếng anh nó sẽ như thế nào cùng tìm hiểu nhé.

 • Chủ ngữ ở đây có thể là : Danh từ, đại từ
 • Động từ : các động từ chỉ hành động
 • Tân ngữ(đi sau các động từ chỉ hành động) có thể là : danh từ, cụm danh từ

Cấu trúc trong câu sẽ không bị thay đổi nếu nó là một câu khẳng định.

Ví dụ: 

 • I hate you
 • He plays football
 • She goes shopping

Trật tự từ trong câu tiếng Anh khác

Các loại trật tự từ trong câu tiếng Anh khác

Nếu là một câu tiếng anh cơ bản thì nó khá dễ khi bạn sử dụng, cách sắp xếp từ tiếng Anh cũng không bị thay đổi nhiều. Bên cạnh đó nhiều thành phần hay trạng từ khác cũng khiến câu trở nên phức tạp. Vậy nó sẽ phức tạp như thế nào nếu thêm trạng từ hay thành phần khác, cùng chúng tôi giải đáp nào.

Trật tự từ trong câu tiếng Anh có trạng từ 

Trạng từ có nhiều chức năng biểu đạt ý nghĩa, mỗi ý nghĩa sẽ khiến vị trí của trạng từ thay đổi dẫn đến trật tự từ cũng bị thay đổi. Cách sắp xếp từ tiếng Anh hợp lí.

Trật từ từ của các trạng từ chỉ thời gian và địa điểm trong câu

S + v + (O) + Trạng từ chỉ địa điểm + Trạng từ chỉ thời gian

Lưu ý: 

 • Trạng từ có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu
 • KHÔNG chen vào giữa câu
 • Địa điểm trước thời gian sau nếu cả hai trạng từ cùng lúc xuất hiện trong câu.

Ví dụ: 

 • They do exercise in the morning
 • She went to school at 8 o’clock

Trật tự từ trong câu tiếng Anh có trạng từ chỉ tần suất

Có hai loại trạng từ chỉ tần suất  đó là: trạng từ chỉ tần suất và cụm trạng từ chỉ tần suất. Vậy trật tự của từ sẽ thay đổi như thế nào. Nó sẽ giúp bạn nắm bắt cách sắp xếp từ hợp lí và nhanh chóng.

 • Trạng từ chỉ tần suất

S + Trạng từ chỉ tần suất + V

Trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng trước động từ, không giống với những trạng từ thông thường.

Ví dụ: 

 • I sometime go fishing
 • She alway do housework
 • Cụm trạng từ chỉ tần suất

S + V +(O) + Cụm trạng từ chỉ tần suất

Ví dụ:

 • I brush my teeth every night
 • I play game once a week

Trật tự từ trong câu tiếng Anh câu có tính từ

– Các vị trí của tính từ trong câu để sắp xếp từ tiếng Anh:

 • Tính từ nói chung thường đứng trước danh từ 

Ví dụ: 

 • He has a blue hat
 • She has a large yard

– Trong cùng một câu tính từ sẽ nằm ở những vị trí khác nhau: 

Ý kiến-  Kích thước- Tuổi- Hình dạng- Màu sắc- Nguồn gốc- Chất liệu- Mục đích

Ví dụ: 

 • She look like too thin in her black dress
 • He has a beauty green picture

Bài viết trên đã giúp bạn biết được cách sắp xếp từ tiếng Anh. Hy vọng bạn có thể áp dụng để làm bài tập và giao tiếp tốt hơn nhé.