Chia sẻ 40+ stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu. Hãy tìm cho mình những câu nói phù hợp nhất để thể hiện cảm xúc của mình. Chi tiết dưới bài viết sau đây.

1. Status tiếng anh ngắn hay về tình yêu ý nghĩa

Tình yêu là một trạng thái cảm xúc mạnh mẽ và đặc biệt, thường bao gồm sự kiên nhẫn, quan tâm, tôn trọng, và sẵn sàng hy sinh cho người khác. Dưới đây là 1 số câu nói về tình yêu ý nghĩa

 1. Friendship often ends in love, but love in friendship-never.

Dịch nghĩa: Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

 1. Brief life but love is long.

Dịch nghĩa: Cuộc đời ngắn nhưng tình yêu thì dài.

 1. Love is not getting, but giving.

Dịch nghĩa: Tình yêu không phải là điều ta nhận được mà là những gì ta cho đi.

 1. Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Dịch nghĩa: Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

 1. Love means you never have to say you’re sorry.

Dịch nghĩa: Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc.

 1. Love and a cough can not be hid.

Dịch nghĩa: Tình yêu cũng như cơn ho không thể giấu kín được.

 1. You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

Dịch nghĩa: Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.

 1. Believe in the spirit of love… It can heal all things.

Dịch nghĩa: Tin vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.

 1. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Dịch nghĩa: Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

10.You’ll find love if you stop looking for it.

Dịch nghĩa: Bạn sẽ tìm thấy tình yêu khi bạn ngừng tìm kiếm nó.

Những câu tiếng anh về tình yêu ý nghĩa

Những câu tiếng anh về tình yêu ý nghĩa

2. Những câu châm ngôn tiếng anh về tình yêu

Tình yêu có nhiều hình thức, bao gồm tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, và tình yêu lãng mạn. Nó thường đi kèm với sự cam kết và khả năng tìm hiểu lẫn nhau, cùng với khả năng hỗ trợ và chia sẻ niềm vui cũng như gánh nặng trong cuộc sống. Sau đây chúng tôi cung cấp một số câu châm ngôn về tình yêu

 1. One can not love and be wise.

Dịch nghĩa: Không một ai có thể sáng suốt khi đang yêu.

 1. Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.

Dịch nghĩa: Tình yêu là tác phẩm của hai con người khác nhau trong cùng một tâm hồn.

 1. In the lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Dịch nghĩa: Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

 1. Love is to endure for others.

Dịch nghĩa: Tình yêu là hy sinh bản thân mình vì người khác.

 1. Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Dịch nghĩa: Ghét ai đó thì có thể nêu lý do, nhưng yêu thì lại không thể.

 1. If you be with the one you love, love the one you are with

Dịch nghĩa: Yêu người yêu mình còn hơn yêu người mình yêu.

 1. How can you love another if you do not love yourself?

Dịch nghĩa: Làm sao bạn có thể yêu ai nếu không yêu chính mình?

 1. Life without love is like a tree without blossoms or fruit.

Dịch nghĩa: Cuộc sống không có tình yêu giống như một cái cây không hoa không trái.

 1. We are most alive when we’re in love.

Dịch nghĩa: Chúng ta sống động nhất khi chúng ta yêu nhau.

 1. Eventually you will come to understand that love heals everything, and love is all there is.

Dịch nghĩa: Cuối cùng bạn sẽ hiểu rằng tình yêu hàn gắn mọi thứ, và tình yêu là tất cả những gì ta có.

Những câu châm ngôn về tình yêu bằng tiếng anh

Những câu châm ngôn về tình yêu bằng tiếng anh

3. Những câu tiếng anh về tình yêu lãng mạn ngắn gọn

 1. They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.

Dịch nghĩa: Có người đã nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải hoài phí. Bởi vẫy, dẫu có khó khăn hay khi em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng em vẫn luôn có anh.

 1. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

Dịch nghĩa: Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. 

 1. If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me.

Dịch nghĩa: Nếu một ngày anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa, anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để mọi người có thể ngước lên nhìn và hiểu rằng em có ý nghĩa với anh đến nhường nào. 

 1. How can you love another if you don’t love yourself?

Dịch nghĩa: Làm sao bạn có thể yêu người khác nếu bạn không yêu chính mình?

 1. Hate has a reason for everything but love is unreasonable

Dịch nghĩa: Ghét ai thì có thể nêu lý do nhưng yêu ai thì không thể 

 1. A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life

Dịch nghĩa: Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà yêu một người suốt cả cuộc đời 

 1. Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Coz I’ll be loving you every single day of my life?

Dịch nghĩa: Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa vào ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? Bởi vì anh yêu em mỗi ngày trong đời 

 1. Love means you never have to say you’re sorry

Dịch nghĩa: Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc 

 1. I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone

Dịch nghĩa: Thà nghèo mà có tình yêu còn hơn giàu có mà đơn độc 

 1. To the world you may be one person, but to one person you may be the world

Dịch nghĩa: Đối với thế giới bạn chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới của họ. 

Những câu lãng mạn về tình yêu bằng tiếng anh

Những câu lãng mạn về tình yêu bằng tiếng anh

4. Thành ngữ tiếng anh về tình yêu lãng mạn

Tình yêu là một liên kết đặc biệt và sâu sắc giữa các cá nhân, không chỉ dựa trên cảm giác hấp dẫn về vẻ ngoại hình mà còn dựa trên sự hiểu biết và chấp nhận về tất cả những khía cạnh của đối phương. Sau đây là một số câu thành ngữ về tình yêu bằng tiếng anh được chúng tôi tổng hợp lại

 1. Love knows no bounds

Dịch nghĩa: Tình yêu thật sự không có giới hạn

 1. There is no difference between a wise man and fool when they fall in love

Dịch nghĩa: Khi đã yêu thì không có sự khác biệt giữa người thông minh và kẻ ngốc

 1. Believe in the spirit of love, it can heal everything in the world

Dịch nghĩa: Hãy tin vào sức mạnh của tình yêu, nó có thể hàn gắn tất cả mọi thứ

 1. True beauty is in the eyes of the beholder

Dịch nghĩa: Vẻ đẹp thật sự nằm trong mắt của những kẻ si tình

 1. Love me a little, love me long

Dịch nghĩa: Tình càng say đắm càng chóng phai, thoang thoảng như hương nhài mà lại thơm lâu

 1. The best way to go to a man’s heart is through his stomach

Dịch nghĩa: Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày của anh ấy

 1. It only takes a second to say that Love you, but it will take a lifetime to show you how much

Dịch nghĩa: Chỉ mất có 1 giây để nói rằng anh yêu em, nhưng sẽ dành cả cuộc đời này để chứng minh điều đó

 1. Love at the first sight

Dịch nghĩa: Yêu em/ anh từ cái nhìn đầu tiên

 1. Love me, love my dog

Dịch nghĩa: Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng

 1. Absence makes the heart grow fonder

Dịch nghĩa: Khi yêu nhau càng xa nhau, càng nhớ nhau hơn

 1. The apple of someone’s eye

Dịch nghĩa: Em chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh

Những câu thành ngữ về tình yêu sâu sắc

Những câu thành ngữ về tình yêu sâu sắc

Kết luận

Tình yêu không chỉ là một cảm xúc mà còn là một sức mạnh thúc đẩy con người đạt đến những điều tốt đẹp nhất trong bản thân và xung quanh mình. Hi vọng rằng qua bài viết Chia sẻ 40+ stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu các bạn đã chọn được những câu nói phù hợp với bản thân mình.